Aktiivisuustiedot

Aktiivisuustiedot

Taulukossa olevat profiilit ovat luonnoksia, kehityksessä tai yhteistestauksessa olevia, jotka eivät vielä ole minkään sovelluksen käytössä tuotannossa.

Tietosisällöt ovat FHIR-standardin Observation-resurssityyppiä (hl7.org, englanniksi). Ensimmäisessä taulukossa ovat tuotanokäytössä olevat profiilit, joita jokin Omatietovarantoon liittynyt sovellus käyttää. Toisessa taulukossa ovat kehityksen alla olevat profiilit.

Tuotantokäytössä olevat profiilit

Omatietovarannon aktiivisuustietojen profiilikohtaiset määrittelyt

Taulukko sisältää profiilikohtaiset määrittelyt Omatietovarannon Aktiivisiuustiedoille. Joka profiilin kohdalla on linkki implementointioppaaseen sekä profiilin FHIR määritykseen.

Tietosisältö Määrittely (linkit englanniksi) Kuvaus

Aktiivisuustietojen pohjaprofiili

Aktiivisuustietojen pohjaprofiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Aktiivisuustietojen pohjaprofiilin FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Pohjamääritys, jota käytetään erillisten aktivisuustietojen tietosisältömäärittelyjen pohjana.

Otetut askeleet

Otettujen askeleiden profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Otettujen askelien FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Otettujen askelien määrä valitulla ajanjaksolla

Kohtalainen tai raskas fyysinen aktiivisuus

Kohtalaisen tai raskaan fyysisen aktiivisuuden profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Kohtalaisen tai raskaan fyysisen aktiivisuuden FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Kohtalaisen tai raskaan fyysisen aktiivisuuden määrä minuutteina valitulla ajanjaksolla

Kulutetut kalorit

Kulutettujen kalorien profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Kulutettujen kalorien FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Kulutetut kalorit kilokaloreina

Liikunnan seuranta

Liikunnan seurannan profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Liikunnan seurannan FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Liikunnan tyyppi UKK Instituutin liikuntalajinimikkeistöstä, liikunnan kesto minuutteina, liikunnan 
intensiteetti sekä kulutetut kalorit kilokaloreina.

Liikunnan MET-arvot (liikunnan kuormittavuus liikunnan aikaisen energiankulutuksen ja perusaineenvaihdunnan energiankulutuksen suhteena)

Liikunnan MET-arvon profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Liikunnan MET-arvon FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Perusaineenvaihdunnan arvo, mitattu MET-arvo, arvioitu MET-arvo, raportoitu MET-arvo ja säädetty MET-arvo.

 

Muut profiilit

Tietosisältö Määrittely (linkit englanniksi) Kuvaus
Kuljettu etäisyys

Kuljetun etäisyyden profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Kuljetun etäisyyden FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Kuljettu etäisyys metreinä

 

Sivua päivitetty 22.12.2020