Navigointivalikko

Arkkitehtuuri

Keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria ovat valtakunnalliset Kanta-palvelut.

Koronatodistukset

Tällä sivulla on tietoa koronatodistuksesta järjestelmäkehittäjille. Koronatodistusten käsittelyyn liittyvät määrittelyt potilastietojärjestelmille ja kansallisen rokotustodistuksen oikeellisuuden varmentamiseen liittyvät ohjeet löytyvät alisivulta.

Asiakastietolaki: Tietojen luovutusten hallinta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) on uudistumassa keväällä 2021. Jos laki vahvistetaan, tuo se muutoksia myös Kanta-palvelujen asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin ja luovutustenhallinnan määrittelyihin.

Kanta-arkkitehtuuri

Kanta-arkkitehtuuri on kansallisten terveydenhuollon sähköisten palveluiden kokonaisuus ja sen hallintamalli.

Avoin lähdekoodi

Kanta CDA-APIn lähdekoodi julkaistaan Github-palveluun.

Julkaisuaikataulu

Kanta-palvelujen julkaisusuunnitelma palvelujen kehittämisestä.

Sertifiointi, olennaiset vaatimukset ja omavalvonta

Sertifiointi on prosessi, jonka kautta todennetaan tietojärjestelmään kohdistuvien olennaisten vaatimusten täyttäminen. Sertifiointi koskee Kanta-palveluihin liittyviä tietojärjestelmiä ja Kanta-välityspalveluita.

Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Potilas-, asiakastieto- ja apteekkijärjestelmätoimittajien yhteistyökokous, jossa tarjotaan Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen liittyvää tietoa.