Ravitsemustiedot

Ravitsemustiedot

Taulukossa olevat profiilit ovat luonnoksia, kehityksessä tai yhteistestauksessa olevia, jotka eivät vielä ole minkään sovelluksen käytössä tuotannossa.

Tietosisällöt ovat FHIR-standardin Observation-resurssityyppiä (hl7.org, englanniksi). Ensimmäisessä taulukossa ovat tuotanokäytössä olevat profiilit, joita jokin Omatietovarantoon liittynyt sovellus käyttää. Toisessa taulukossa ovat kehityksen alla olevat profiilit.

Tuotantokäytössä olevat profiilit

Omatietovarannon ravitsemustietojen profiilikohtaiset määrittelyt tuotantoprofiileista.

Taulukko sisältää profiilikohtaiset määrittelyt Omatietovarannon ravitsemustiedoille. Joka profiilin kohdalla on linkki implementointioppaaseen sekä profiilin FHIR määritykseen.

Tietosisältö Määrittely (linkit englanniksi) Kuvaus

Ravitsemustietojen pohjaprofiili

 

Ravitsemustietojen pohjaprofiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Ravitsemustietojen pohjaprofiilin FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Pohjamääritys, jota käytetään erillisten ravitsemustietojen varsinaisten tietosisältömäärittelyjen pohjana.
Nautitut makroravinteet

Nautittujen makroravinteiden profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Nautittujen makroravinteiden FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Nautitut makroravinteet (proteiinit, hiilihydraatit, rasvat) grammoina
Nautitut kalorit

Nautittujen kalorien profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Nautittujen kalorien FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Nautitut kalorit kilokaloreina'

 

 

Muut profiilit

Omatietovarannon ravitsemustietojen profiilikohtaiset määrittelyt kehityksessä olevista profiileista.

Taulukko sisältää profiilikohtaiset määrittelyt Omatietovarannon ravitsemustiedoille. Joka profiilin kohdalla on linkki implementointioppaaseen sekä profiilin FHIR määritykseen.

Tietosisältö Määrittely (englanniksi) Kuvaus
Nautitun nesteen määrä

Nautitun nesteen määrän profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Nautitun nesteen FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Nautitun nesteen määrä millilitroina

 

Sivua päivitetty 22.12.2020