Asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon palvelunantajien välillä

Asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon palvelunantajien välillä

Uusi asiakastietolaki mahdollistaa asiakastietojen luovutuksen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta. Tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon palvelunantajalta toiselle.

Loppuvuodesta 2021 voimaan tullut asiakastietolaki mahdollistaa asiakastietojen luovutuksen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta toiselle sosiaalihuollon palvelunantajalle 1.1.2023 alkaen.

Asiakastietojen luovuttaminen toiselle palvelunantajalle edellyttää, että asiakasta on informoitu Kanta-palveluista ja että asiakas on antanut luovutusluvan. Lisäksi asiakkaalla on oltava voimassa oleva asiakkuus palvelunantajalla.  

Asiakkaalla on oikeus kieltää palvelunantajaa luovuttamasta häntä koskevia asiakastietoja toiselle palvelunantajalle Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta. Asiakas voi asettaa kiellon OmaKanta-palvelussa tai asioidessaan sosiaalihuollossa.

Luovutuslupa ja kieltoasiakirjat tallennetaan Tahdonilmaisupalveluun.

Toiminnallinen muutos ja keskeiset tulokset

Nykytilanteessa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tiedot ovat palvelunantajan omassa käytössä. Tavoitetilassa asiakastiedon arkisto tukee asiakastietojen luovuttamista sosiaalihuollon palvelunantajien välillä.

Hyödyt

Muutos mahdollistaa asiakastiedon saatavuuden siellä, missä asiakastieto on tarpeen asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi tai järjestämiseksi. 

Muutoksen myötä asiakastiedot ovat saatavilla ja hyödynnettävissä laajasti, jolloin asiakkaan palveluprosessi sujuvoituu ja ammattilaisten työprosessit tehostuvat. Muutoksella täytetään lainsäädännön vaatimukset.

Mitä muutos vaatii asiakkaan näkökulmasta

Asiakasorganisaatioissa pitää valmistautua toiminnalliseen muutokseen ja organisaation käytössä pitää olla asiakastietojärjestelmä, johon on toteutettu luovutushakuihin vaadittava toiminnallisuus.

Asiakastietojärjestelmissä on toteutettuna 

  • Kanta-informoinnin hallinta (informoinnin tarkistus ja tallennus)
  • sosiaalihuollon luovutusluvan ja kieltojen käsittelyyn vaadittavat toiminnallisuudet (kieltojen hallinta) 
  • luovutushaku ja luovutuksella saatujen asiakastietojen hallinta.

Sosiaalihuollon palvelunantajat voivat ottaa käyttöön luovutushakutoiminnallisuuden 01/2023 jälkeen, toiminnallisuuksien tulee olla käytössä liittymisvelvoitteeseen 1.9.2024 mennessä.

Lisätietoja määrittelyistä

Sivua päivitetty 6.9.2023