Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakastesti- ja tuotantoympäristön päivitykset

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakastesti- ja tuotantoympäristön päivitykset

Tälle sivulle on koottu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kuluvan vuoden suunnitellut julkaisupäivät sekä määrittelyn ja toteutuksen julkaisujen sisältökuvaukset.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisuuksien kehittämisaikataulu

Sosiaalihuollolle tarjottavien toiminnallisten kokonaisuuksien kehittämisaikataulu sekä takarajat sosiaalihuollon toimijoiden käyttöönotoille ovat katsottavissa Aikataulutetut sosiaalihuollon palvelut - Järjestelmäkehittäjät -sivulta.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisia ja teknisiä määrittelyjä julkaistaan 4 kertaa vuodessa, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Kuluvan vuoden julkaisuajankohdat on sovittu etukäteen ja ne koskevat sekä THL:n että Kelan määrittelyjä. 
Myös Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toteutusten julkaisu asiakastesti- ja tuotantoympäristöön tapahtuu neljä kertaa vuodessa, ajankohta sijoittuu hieman määrittelyjulkaisujen jälkeen. Uusia ja päivitettyjä asiakirjoja tuetaan AT- ja tuotantoympäristössä kahden viikon kuluessa Sosmeta-julkaisusta.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston julkaisuaikataulu 2024

Asiakastesti- ja tuotantoympäristön julkaisut 2024
Julkaisun sisältö Asiakastestiympäristö Tuotantoympäristö

Julkaisu 3.6

 

  9.1.2024

Julkaisu 3.7

 • OmaKanta rajapinnan tarkennukset (esim. arkaluonteisten asiakirjojen rajaus)
 • Sosiaalihuollon arkiston pienkehityskohteet
  • yhteisen asian versioinnin tarkistuksen muutos
  • sosiaalihuollon kieltoasiakirjan koodistokäsittelyn tarkennus
3.1.2024 16.1.2024

Sosiaalihuollon luovutusilmoitus (LILM)

 • Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tallennus
 • Allekirjoituspalvelu
16.2.2024 04.2024

Julkaisu 3.8

 • Palveluun liittyviä parannuksia, ei muutoksia asiakastietojärjestelmien rajapintoihin
 • Sosiaalihuollon arkiston pienkehityskohteet
  • Tahdonilmaisupalvelun pdf-tulosteen (SP67) päivitys
  • Kieltoasiakirjan koodistovalidoinnin päivitys

 

4.4.2024 18.4.2024

Julkaisu 3.9

 • Uudistetun arkistonhoitajan käyttöliittymän palvelupyyntöjen muutokset
 • Sosiaalihuollon arkiston pienkehityskohteet
  • viivästämispäivän tarkistuksen muutos
  • OmaKannassa näytettävien asiakirjojen poiminnan korjaus
30.5.2024 13.6.2024

Sosiaalihuollon luovutusilmoitus (LILM)

 • Tallennuksen ja käsittelyn viimeistelyt tuotantokäyttöä varten
06.2024 06.2024

Julkaisu 3.10

 • Palveluun liittyviä parannuksia, ei muutoksia asiakastietojärjestelmien rajapintoihin.
 • Sosiaalihuollon arkiston pienkehityskohteet
  • Tietojen haku laajalla rekisterinkäyttöoikeudella, tarkennuksia
  • Muutos asiakasasiakirjan viivästämispäivän tarkistukseen
3.10.2024 22.10.2024
Sosmeta asiakirjojen julkaisun tuki 2024
Julkaisun ajankohta Asiakastestiympäristö Tuotantoympäristö

Sosmeta 12/2023 asiakirjajulkaisun tuki                                            

16.1.2024 22..2024
Sosmeta 03/2024 asiakirjajulkaisun tuki 4.4.2024 18.4.2024
Sosmeta 06/2024 asiakirjajulkaisun tuki                        Huom. ! 08.2024 08.2024
Sosmeta 09/2024 asiakirjajulkaisun tuki 3.10.2024 22.10.2024
Sosmeta 12/2024 asiakirjajulkaisun tuki 7.1.2025 9.1.2025

Määrittelyjen julkaisut

Vuonna 2024 julkaistaan pääosin lainsäädännön muutoksia koskevia määrittelyjä ja tarkennuksia jo julkaistuihin dokumentteihin. Määrittelyjulkaisujen sisältöön voi tutustua tarkemmin sivulla Sosiaalihuollon arkiston viimeisimmät päivitykset.

 • 27.3.2024 julkaistavat määrittelyt
  • Kanta-palvelujen käsikirjan päivitykset
  • ATJ-vaatimukset
  • Tiedonhallinnan tukiprosessit
  • Rajapintakäyttötapaukset
  • MedicalRecords -sanomat
  • Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen FHIR-määrittelyt
 • 06/2024 määrittelyjulkaisu 19.6.2024
 • 09/2024 määrittelyjulkaisu 25.9.2024
 • 12/2024 määrittelyjulkaisu 18.12.2024

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston julkaisuaikataulu 2023

Asiakastesti- ja tuotantoympäristön julkaisut

Julkaisun sisältö Asiakastesti-ympäristö Tuotanto-ympäristö

Julkaisu 3.2

 • Laaja rekisterinkäyttöoikeus
 

12.4.2023

Julkaisu 3.3 

 • Uuden asialuokituksen käytön tuki
 • Metatietomuutosten tuki, yhteenveto Sosiaalihuollon arkiston metatietomuutokset 2023
 • Henkilötunnuksen muutoksen tuki (uudet välimerkit)
 • Laajan rekisterinkäyttöoikeus, toiminnallisuuden täydennyksiä
13.4.2023

7.6.2023

Julkaisu 3.4

 • OmaKanta toiminnallisuus
 • Ei atj-rajapintamuutoksia
25.5.2023

7.6.2023

Julkaisu 3.5 

 • OmaKanta -toiminnallisuuden täydennyksiä
 • Rinnakkaisliittymismallin tuki
14.9.2023 28.9.2023

Julkaisu 3.6

12.10.2023 9.1.2024

Julkaisu 3.7

 • OmaKanta rajapinnan tarkennuksia  (esim. arkaluonteisten asiakirjojen rajaamisen tarkistus )
 • Tuotannon pienkehityksen kohteita (esim. yhteisen asian versiointi)
4.1.2023   

Sosmetan asiakirjojen julkaisun tuki

Julkaisun ajankohta Asiakastieto-ympäristö Tuotanto-ympäristö

Sosmetan asiakirjojen 03/2023 julkaisun tuki                 

13.4.2023

12.4.2023

Sosmetan asiakirjojen 06/2023 julkaisun tuki           Huom ! 

6.7.2023

23.8.2023
Sosmetan asiakirjojen 09/2023 julkaisun tuki 12.10.2023 12.10.2023
Sosmetan asiakirjojen 12/2023 julkaisun tuki 10.1.2024 9.1.2024

 

Määrittelyjen julkaisut

29.3.2023 julkaistavat määrittelyt

 • Kanta-käsikirjan päivitys, erityisesti luvut 5, 9 ja 10 (yhteistyotilat.fi)
 • Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja toiminnallisten määrittelyjen hallinta (yhteistyotilat.fi)
 • Luovutusilmoituksen määrittelyjen julkaisu, Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille ja Kanta.fi
 • Metatietomalli, versio 5.1 ja vastaavat metatietoesimerkit.
 • Metatietomalli, versio 5.2 RC1 ja vastaavat metatietoesimerkit
 • Medical Records, versio 4.1
 • Tekninen ohje organisaatiotiedoista, versio 1.3
 • 03/2023 julkaistavat asiakirjarakenteet

21.6.2023 julkaistavat määrittelyt 

 • Asiakkaan sähköisen allekirjoituksen määrittelyt, Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille ja Kanta.fi
 • Laajan tiedonsaantioikeuden määrittelyt, Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille ja Kanta.fi
 • Kanta-palveluiden käsikirjan päivityksiä lisäksi luvuissa 5, 9, 10, 11 ja 12 (yhteistyotilat.fi)
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit, versio 4.3
 • ATJ-vaatimukset, versio 5.5
 • Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen määrittelyn tarkennukset (ruotsinnokset resursseille, provenance esimerkki)
 • Rajapintakäyttötapaukset, versio 3.6 RC1
 • Metatietomalli, versio 5.2 RC2 ja vastaavat metatietoesimerkit
 • Medical Records, versio 4.2 RC1
 • Asiakirjastandardi, versio 3.2
 • 06/2023 julkaistavat asiakirjarakenteet

27.9.2023 julkaistavat määrittelyt 

 • Kanta-palveluiden käsikirjan päivityksiä luvuissa 4 ja 5, luovutustenhallinta koottu lukuun 14 (yhteistyotilat.fi)
 • ATJ-vaatimukset, versio 5.6
 • Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen määrittelyn tarkennukset (päivitetty sosiaalihuollon profiilit laajennoksineen)
 • Asiakirjastandardi, versio 3.3
 • 09/2023 julkaistavat asiakirjarakenteet

20.12.2023 julkaistavat määrittelyt

 • Kanta-palveluiden käsikirjan päivityksiä, luovutustenhallinnan kokonaisuutta täydennetty sekä asiakastietolain viittaukset korjattu ajantasaisiksi (yhteistyotilat.fi).
 • Luovutusilmoituksen tekninen määrittely sekä Kanta-tasoiset FHIR-määrittelyt
 • ATJ-vaatimukset, versio 5.7
Sivua päivitetty 8.5.2024