Tilastotietopyynnöt

Tilastotietopyynnöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat, kuten hyvinvointialueet, voivat pyytää Kelan Kanta-palveluista maksutta yhteenvetotasoisia tilastotietoja Kantaan tallentamistaan tiedoista oman palvelutuotantonsa seurannan ja suunnittelun tueksi.

Julkiset ja yksityiset palvelunantajat voivat pyytää Kelalta yhteenvetoja eli tilastotietoja Kantaan tallentamistaan resepti-, potilas- ja asiakastiedoista sekä lokitiedoista. Palvelunantajat voivat hyödyntää tilastoja toimintansa kehittämisessä, seurannassa, raportoinnissa ja valvonnassa.

Kela voi toimittaa tilastoja vain tiedoista, joita palvelunantaja on tallentanut Kantaan. Palvelunantajat voivat pyytää tietoja kertaluonteisesti tai jatkuvina tietotoimituksina. Tilastot eivät saa sisältää henkilötietoja.

Kannassa on kattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-, resepti- ja potilastietoja sekä Kannan eri palvelujen käytöstä kertovia lokitietoja. Kannan tiedoilla pystytään vastaamaan monenlaisiin palveluantajien tietotarpeisiin. Esimerkiksi hyvinvointialueet voivat saada Kannasta tietoa siitä, kuinka paljon

  • tiettyä lääkettä määrätään hyvinvointialueella
  • tiettyjä fysiologisia mittaustuloksia on kirjattu alueella ja millaisia tulosvälejä mittaukset antavat
  • eri sosiaalihuollon päätöksiä alueella tehdään
  • ammattilaiset tekevät hakuja Kanta-palveluista.

Tilastotietopyyntöjen tekeminen

Palvelunantajan edustajana voit tehdä tilastotietopyynnön täyttämällä Tilastotietopyyntö-lomakkeen (pdf) ja lähettämällä sen osoitteeseen kanta@kanta.fi. Toimitamme tilastot yleensä CSV-tiedostoina. Toimitusaika riippuu tilastopyynnön laajuudesta ja työtilanteesta.

Neuvontaa tilastotietopyyntöjen tekemiseen saat sähköpostitse Kannan tilastotietopalveluilta osoitteesta kanta@kanta.fi. Voit pyytää esimerkiksi lisätietoja siitä, mitä tietoja voit pyytää Kannasta. Tarjoamme myös neuvontaa tilastotiedon sisällöistä, muuttujista ja luokitteluista.

Kannan tietojen hyödyntäminen julkisten ja yksityisten palvelunantajien omassa toiminnassa perustuu asiakastietolain pykälään 66 (finlex.fi).

Jos haluat tehdä tietopyyntöjä Kelan muista tilastoista, kuten etuuksista ja lääkekorvauksista, löydät ohjeet Tietotarjottimelta.

Kannan tietojen käyttöluvat tutkimuskäyttöön haetaan Findatasta

Oikeutta Kannan tietojen hyödyntämiseen muussa toissijaisessa käytössä haetaan Findatasta eli sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselta. Kantaan tallennettuja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja voidaan hyödyntää myös esimerkiksi tutkimusten aineistoina sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. 

Lue lisää Kannan tietojen hyödyntämisestä tieteellisessä tutkimuksessa ja tiedolla johtamisessa.

Mediaa palvelee Kelan viestintä

Mediaa Kanta-palvelujen asioissa palvelee Kelan viestintä. Kelan viestintä ohjaa muun muassa haastattelupyyntöjä Kannan asiantuntijoille.

Sivua päivitetty 3.5.2024