Tilastot

Tilastot

Seuraamme ja tilastoimme Kanta-palvelujen käyttöä ja niihin tallennetun tiedon määrää. Tiedot kerätään Kannan lokitiedoista ja rekistereistä. Tarkemmat Kannan tilastot löydät Kelan Tietotarjottimelta.

Kanta-palvelut ovat kattavasti käytössä sekä julkisessa että yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kanta kokoaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietoja. Kanta-palveluihin tallentuu yhteensä yli kaksi miljoonaa uutta asiakirjaa päivittäin.

Tuotamme näistä tiedoista tilastoja Kelan Tietotarjottimelle, josta löydät tilastoja muun muassa Kantaan tallennettujen potilas- ja asiakastietojen määristä sekä palvelujen hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tutki Kannan tilastoja Tietotarjottimella

Avainluvut

Kuva 1: Kanta-palveluja käyttää 100 % julkisesta ja 70 % yksityisestä terveydenhuollosta, 74 % julkisesta sosiaalihuollosta ja 0,3 % yksityisestä sosiaalihuollosta sekä 100 % apteekeista.
Kuva 2: Kantaan on tallennettu 3 miljardia potilastiedon asiakirjaa yhteensä 6,5 miljoonasta eri henkilöstä. Sosiaalihuollon asiakirjoja on tallennettu yhteensä 74 miljoonaa kappaletta 1,4 miljoonasta eri henkilöstä.
Kuva 3: Kannan kautta kirjoitettiin 28 miljoonaa reseptiä vuonna 2022. Reseptejä käytettiin yhteensä 76,5 miljoonaa kertaa.
Kuva 4: OmaKantaa käytti 3,5 miljoonaa henkilöä vuonan 2022. OmaKantaan kirjaudutttiin yhteensä 37 miljoonaa kertaa. Alle 18-vuotiaista 11 % käyttää OmaKantaa. Yli 80 prosenttia 18–65-vuotiaista käyttää OmaKantaa. OmaKantaa käyttää 66–75-vuotiaista 72 % ja yli 76-vuotiaista 43 %.

Nykyään kaikki julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatiot sekä apteekit käyttävät vuonna 2010 avattua Resepti-palvelua. Julkisessa terveydenhuollossa Potilastietovarantoa käyttävät kaikki toimijat. Yksityisen terveydenhuollon yrityksistä sitä käyttää kaksi kolmasosaa. Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönotto etenee tällä hetkellä vaiheittain sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Sosiaalihuollon tietoja on alettu tallentaa Kantaan vuodesta 2018 lähtien.

OmaKanta on ollut käytössä vuodesta 2010 lähtien. OmaKannassa jokainen suomalainen voi tarkastella omia tietojaan ympäri vuorokauden. Ensimmäisenä OmaKannassa näkyi kansalaisten sähköisten reseptien tiedot. Nykyään palvelussa voi muun muassa lukea hoitoon liittyviä kirjauksia, pyytää reseptin uusimista ja nähdä vähitellen myös sosiaalihuollon tietoja.

Suurin osa suomalaisista käyttää OmaKantaa. OmaKannassa jokainen suomalainen voi tarkastella omia tietojaan ympäri vuorokauden. Vuonna 2023 OmaKantaa käytti 3,1 miljoonaa henkilöä yhteensä 35 miljoonaa kertaa.

Tilastopyynnöt

Tarvittaessa voit tiedustella tarkempia tilastolukuja sähköpostitse osoitteesta kanta@kanta.fi.

Jos haluat käyttää Kanta-palvelujen sosiaali- ja terveystietoja tieteelliseen tutkimukseen tai tiedolla johtamiseen, hae lupaa tietojen toissijaiseen käyttöön Findatalta eli sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselta.

Mediaa Kanta-palvelujen asioissa palvelee Kelan viestintä.

Sivua päivitetty 30.5.2024

Tilastot-osion alasivut