Omakanta

Omakanta

Omakannassa näet omat terveystiedot ja reseptit, voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Omakannassa on saatavilla myös EU:n koronatodistus.

Omakannasta näkee

 • reseptit
 • hoitoon liittyvät kirjaukset
 • EU:n koronatodistuksen
 • laboratorio- ja röntgentutkimukset 
 • mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet käyttäjän resepti- tai terveystietoja Kanta-palvelujen kautta. Lue lisää Miten tietojani käytetään? -sivulta.

Muista rokotustiedoista Omakanta näyttää ne, jotka on kirjattu sen jälkeen, kun terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kantaan. Tulevaisuudessa rokotustiedot näytetään Omakannassa yhdellä sivulla. Nyt kirjatut tiedot saa Terveystiedot-sivulla alasvetovalikosta Rokotukset > Hae käynnit.

Omakannassa voi myös

 • pyytää reseptin uusimista
 • tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon
 • antaa luovutusluvan omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää niiden luovuttamisen
 • antaa suostumuksen reseptitietojen luovuttamiseen toiselle Euroopan maan apteekille
 • selata omia hyvinvointitietojaan.

Omakannassa voi nähdä alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot. 10–17-vuotiaan huollettavan tiedot voi Omakannassa nähdä 1.10.2020 alkaen sitten, kun terveydenhuollon yksikössä on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään. 

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta Omakannassa. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen Suomi.fi-valtuuksilla (suomi.fi). Valtuuden nimi Terveydenhuollon asioiden hoito.

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Palveluun pääsee Kanta-palvelujen verkkopalvelusta.

Käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineet 

Tunnistautumisvälineitä ovat

 • verkkopankkitunnukset
 • mobiilivarmenne
 • sirullinen, verkkoasioinnin mahdollistava henkilökortti.

Tunnistautua voi myös Digi- ja väestötietoviraston (ent. VRK) myöntämällä organisaatiokortilla tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla. 

Kirjaudu Omakantaan

Omakanta on valtakunnallinen palvelu

Ei ole väliä, käytätkö julkisia, yksityisiä vai työterveyshuollon terveyspalveluja. Ne kaikki käyttävät Kanta-palveluja (Resepti, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu). Kansallisen järjestelmän ansiosta pääset näkemään tietosi Omakannasta.

Resepti-palvelu on käytössä sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Ajantasainen lista Potilastiedon arkistoa käyttävistä terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Palvelu näyttää reseptin tiedot ja niihin tehdyt merkinnät

 • mihin asti resepti on voimassa
 • paljonko lääkettä on jäljellä
 • milloin lääkettä on haettu viimeksi apteekista
 • lääkkeen annosteluohjeet
 • kuka reseptin on määrännyt
 • milloin ja missä resepti on määrätty
 • onko resepti uusittu.

Palvelussa voi myös lähettää reseptin uusimispyynnön.

Terveystiedoista näytetään

 • potilaskertomukset ja diagnoosit
 • kriittiset riskitiedot
 • laboratorio- ja röntgentutkimukset
 • lähetteet
 • terveys- ja hoitosuunnitelma
 • lääkärintodistukset ja lausunnot.


Tiedot näkyvät palvelussa niin kauan, kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää.

Jos tiedoissa on virhe

Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Terveydenhuolto vastaa potilastietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta. Neuvoja voi pyytää esimerkiksi kyseisen yksikön tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä. Kelassa tietoja ei voida korjata.

Jos virheellinen kirjaus on tehty toisessa Euroopan maan apteekissa, ota silloin yhteyttä Kelaan.

Voit itse vaikuttaa tietojesi käyttöön 

Kun asioit ensimmäistä kertaa terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa tai Omakannassa, sinua informoidaan Kanta-palvelujen toimintaperiaatteista ja Kantaan tallennettujen tietojen käytöstä. Lisäksi saat tietoa siitä, miten voit vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tätä kutsutaan informoinniksi.  Lue lisää informoinnista Miten tietojani käytetään? -sivulta.

Voit itse vaikuttaa tietojesi käyttöön terveydenhuollossa. Antamalla luovutusluvan varmistat, että kaikissa hoitopaikoissasi on riittävät ja ajantasaiset tiedot sinusta. Halutessasi voit rajoittaa Kantaan tallennettujen tietojesi käyttöä potilastietojen luovutuskiellolla ja reseptitietojen luovutuskiellolla.

Luovutusluvan ja kieltoja voit asettaa ja hallinnoida Omakannassa osiossa Tietojen käytön hallinta tai terveydenhuollossa asioidessasi. 

Tahdonilmaisut

Omakannassa voit tallentaa hoitotahtosi ja elinluovutustahtosi. Tahdonilmaisut tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 20.07.2022