Potilastiedon arkiston käyttöönotto

Potilastiedon arkiston käyttöönotto

Potilastiedon arkiston käyttöönotto edellyttää läpäistyä käyttöönottokoetta, raporttia siitä sekä asiakastietojen tallentamista Ekstranetiin. Palvelun käyttö voidaan aloittaa heti onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.

Asiakastiedot Kanta Ekstranetiin

Asiakkaan tulee ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa täyttää asiakastietonsa Kanta Ekstranetissä. Ekstranetiin pääsy edellyttää, että

  • käyttäjällä on henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai varmennekortti (dvv.fi)
  • OID-tunnukset ja muut yleistiedot ovat ajantasaisina Kansallisen koodistopalvelun rekistereissä.

Käyttöönottokokeet

Ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa tehdään myös käyttöönottokoe. Sillä varmistetaan, että asiakkaan tietojärjestelmä on valmis Kanta-palvelujen tuotantokäyttöön.

Uuden Kanta-palvelujen asiakkaan tulee tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää Kanta-palvelujen asiakkuuden sitoumus -lomake (pdf) Kelaan 2–4 viikkoa ennen suunniteltua käyttöönottokoepäivää.

Käyttöönottokokeen suorittaminen edellyttää, että

  • Potilastiedon arkisto -palvelun palvelukuvaus on hyväksytty ja palvelun käyttöönotossa tarvittavat tiedot on toimitettu Kelaan
  • käyttöönottokokeesta on sovittu järjestelmätoimittajan kanssa
  • käyttöönottokokeesta on sovittu tarvittavien henkilöstöresurssien ja yhteistyökumppanien (kokeen suorittava henkilö, sovellus- ja tietoliikennetuki, Kanta-arkistonhoitajan roolissa toimiva henkilö) kanssa.

Käyttöönottokoe suoritetaan tekemällä ohjeen mukainen testitapaus suunniteltuna ajankohtana. 

Käyttöönottokoe tehdään sertifioidulla järjestelmällä Kanta-palvelujen tuotantoympäristössä. Käyttöönottokokeessa tarvittavat Kelan myöntämät testihenkilötunnukset toimitetaan tietojärjestelmätoimittajalle, joka huolehtii niiden jakelusta asiakkailleen. 

Tietojärjestelmätoimittajan on hyvä pitää kirjaa siitä, mitä testihenkilötunnuksia on kunkin asiakkaansa käyttöön antanut ja minkä palvelun testaamista varten. Testihenkilötunnukset ovat Kelassa palvelujen yhteisessä käytössä.

Onnistunut käyttöönottokoe raportoidaan Kelaan

Onnistuneesta käyttöönottokokeesta raportoidaan Kelaan kahden arkipäivän sisällä käyttöönottokokeen suorittamisesta. Arkistonhoitajan roolissa toimiva henkilö varmistaa Arkistonhoitajan käyttöliittymällä, että kaikki testitapauksen asiakirjat ovat arkistoituneet asianmukaisesti Kanta-palveluihin ja vastaavat paikallisessa järjestelmässä olevia tietoja. Tarkistamisesta tehdään merkintä raporttiin.

Palvelujen tuotantokäyttö voidaan aloittaa heti, kun käyttöönottokoe on saatu suoritettua onnistuneesti ja tästä on varmistuttu Arkistonhoitajan käyttöliittymän avulla.

Ohjeita

Sidan har uppdaterats 20.05.2020