Införande av Recepttjänsten

Införande av Recepttjänsten

Införande av tjänsten förutsätter att organisationen godkänner de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna samt godkänner tjänstebeskrivningen för Recepttjänsten och sparar sina kunduppgifter på Extranätet.

Anvisningen om införande av Recepttjänsten gäller tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster samt apotek. För uppgörande av recept i privat bruk utan förtjänstsyfte används till exempel tjänsten Kelain.

Kunduppgifterna till Kanta Extranätet

Kunden ska fylla i sina kunduppgifter på Kanta Extranätet (ekstra.kanta.fi) 

För att komma in på Kanta Extranätet krävs att

Den nya kunden i Kanta-tjänsterna godkänner

Om kunden redan tidigare använder någon annan Kanta-tjänst, behöver endast tjänstebeskrivningen godkännas.

Att börja använda tjänsten för produktion

Tjänsten kan börja användas för produktion så fort kunden har fått meddelande om att han godkänts för tjänsten. Meddelandet skickas via e-post till den administrativa kontaktperson och den administrativa adress som kunden meddelat.

Kontroll av beredskapen för produktion

Beredskapen för produktion kontrolleras i samarbete med systemleverantören. På så sätt ser man till att kunden har teknisk beredskap för att börja använda Recepttjänsten.

Beredskapen för produktion kontrolleras med ett certifierat system i Kanta-tjänsternas produktionsmiljö. Den testpersonbeteckning som behövs vid ibruktagningsprovet beviljas av FPA och skickas till informationssystemleverantören, som sköter distributionen av dem till sina kunder. När beredskapen för produktion har kontrollerats rapporterar man om detta till systemleverantören. 

  • kunden har godkänts som användare av Recepttjänsten och fått meddelande om saken via e-post
  • man har kommit överens om saken med systemleverantören
  • man har kommit överens om saken med de nödvändiga personalresurserna och samarbetspartnerna (läkaren eller tandläkaren som utför provet, applikations- och IT-supporten, apoteket).

Material för kontroll av beredskapen för produktion

Mer information