Sisältöjulkaisija

Jo yli puolet julkisista sosiaalihuollon organisaatioista käyttää Kanta-palveluita

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 15.12.2020 Kaikki tiedotteet

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto parantaa tiedon yhdenmukaisuutta ja käytettävyyttä sekä tukee siten sote-organisaatioiden asiakastyötä. Jatkossa yhä useampi sosiaalihuollon organisaatio liittyy Kanta-palveluihin.

Kanta-palvelujen ansiosta tiedot ovat paremmin työntekijöiden saatavilla sekä hyödynnettävissä muun muassa tilastoinnissa ja palvelujen kehittämisessä. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennetaan tulevaisuudessa kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakirjat. 

Kun arkistoon liittyneillä palvelunjärjestäjillä ja -tuottajilla on käytössään rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuus, he voivat jakaa asiakastietoja sähköisesti. 

– Tarvittavat tiedot ovat ammattilaisen saatavilla siellä, missä hän asiakasta palvelee, mikä hyödyttää sekä ammattilaista että asiakasta. Ammattilaisen työ ei ole myöskään niin tiiviisti sidottu viraston työtiloihin, kertoo liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilä Kanta-palveluista.

Myös tietoturva paranee sähköisen arkistoinnin myötä, kun paperikansioita ei enää tarvita. Tiedot on tallennettu arkistoon, jossa ne on suojattu monella eri tavalla, ja tietoturvan on tarkastanut ulkopuolinen tietoturvallisuuden arviointilaitos.

Jatkossa Kanta-palveluita hyödynnetään myös tiedon toisiokäytössä, mikä helpottaa palvelujen suunnittelua ja kehittämistä. Tulevaisuudessa myös kansalainen voi nähdä omat tietonsa Omakannasta.

Asiakastietolaki uudistuu – liittyä kannattaa jo ennen mahdollista velvoitetta

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan lakiesitys, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä. Lakiesityksessä sosiaalihuollon palvelunantajille tulee liittymisvelvoite Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. 

Nissilä kuitenkin toivoo, että mahdollisimman moni julkisen puolen organisaatio sekä yksityinen palveluntuottaja liittyisi Kanta-palveluihin jo ennen mahdollista liittymisvelvoitetta. 

– Tuemme Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyviä organisaatioita, ja meillä on toimiva prosessi, jotta käyttöönotto sujuisi mahdollisimman hyvin, Nissilä toteaa.

Lue lisää:

 

Lisätiedot:

kanta@kanta.fi