Sisältöjulkaisija

Myös uusimmat Kanta-palvelut ovat saaneet sertifioinnin

Tiedote Kirjoitettu 10.01.2018 Kaikki tiedotteet

Valtuutettu tietoturvallisuuden arviointilaitos on sertifioinut uusimmat Kanta-palvelut, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ja Omakannan Omatietovarannon.

Sertifioinnilla varmistetaan asiakas- ja potilastietojen asianmukainen käsittely sekä tietosuojan ja tietoturvallisuuden toteutuminen.

Kaikki Kanta-palvelut ovat lain vaatimusten mukaisesti sertifioituja, luokkaan A kuuluvia palveluja. Luokkaan A kuuluu Kelan ylläpitämien Kanta-palvelujen lisäksi tietojärjestelmät, jotka on tarkoitettu liitettäväksi Kanta-palveluihin joko suoraan tai teknisen välityspalvelun kautta. Em. järjestelmiltä vaaditaan ulkopuolinen auditointi.

Luokan B tietojärjestelmiltä ei vaadita ulkopuolista arviointia, vaan niille on riittävää, että valmistaja laatii niistä kirjallisen selvityksen olennaisten vaatimusten toteutumisesta. Luokan B tietojärjestelmiä käytetään vain paikallisesti tai alueellisesti.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto aukeaa pilottien käyttöön helmikuussa 2018 ja muille syyskuussa 2018. Omakannan Omatietovaranto on valmis pilottien käyttöön tammikuussa 2018 ja pilottien kokemusten pohjalta muille sovellustoimittajille viimeistään syksyllä 2018.

Lisää tietoa: