Sisältöjulkaisija

Sähköinen valtuutus helpottaa apteekkiasiointia toisen puolesta

Tiedote Kirjoitettu 13.6.2019 Kaikki tiedotteet

Apteekissa voi nyt asioida toisen puolesta sähköisellä valtuutuksella ja ostaa reseptilääkkeitä esimerkiksi perheenjäsenille tai läheisille.

Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa. Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa, jonne tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, pyytää reseptin uusimista, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.

Valtuus on voimassa kaikissa apteekeissa valtuuttajan määrittelemälle ajalle.  Potilaan dokumentteja ei enää tarvita, vaan apteekissa tarkistetaan asiointivaltuus apteekkijärjestelmän kautta. Lisäksi toisen puolesta asioivan henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa. Tunnistamiseen käy passi, henkilökortti tai ajokortti, mutta ei Kela-kortti.

 

Näin sähköinen apteekkivaltuutus toimii

  • Anna valtuus apteekkiasiointiin Suomi.fi-verkkopalvelussa
  • Puolestasi asioiva tarvitsee apteekissa henkilöllisyystodistuksensa
  • Puolestasi asioivan tulee kertoa apteekissa kenen puolesta on asioimassa ja tietää valtuuttajan henkilötunnus

Alaikäisen lapsen vanhemman ei tarvitse tehdä sähköistä valtuutusta. Vanhempien oikeus asioida lastensa puolesta voidaan tarkistaa Väestörekisterin tiedoista. Vanhemman on muistettava lapsensa henkilötunnus.

Sähköinen valtuutus ei korvaa nykyisiä toimintamalleja apteekeissa, vaan tulee niiden rinnalle uutena vaihtoehtona. Reseptilääkkeet voi edelleen hakea toisen puolesta apteekista potilaan Kela-kortilla tai reseptin potilasohjeella. Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa ja terveydenhuollossa vaaditaan täytetty ja allekirjoitettu Reseptin suostumuslomake. Lomakkeita saa apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan palvelupisteestä.

 

Lisätietoa