Sisältöjulkaisija

Yksityisen sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin helpottuu

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 30.03.2022 Kaikki tiedotteet

Yksityisellä on kolme vaihtoehtoista mallia liittyä Kantaan. Rinnakkaisliittyminen helpottaa niiden yksityisten palvelunantajien liittymistä, joilla ei ole käytössään omaa asiakastietojärjestelmää. Yhteisliittyminen on suunniteltu erityisesti yritysketjuille.

Kanta-palvelujen käyttö laajenee vauhdilla sosiaalihuollossa. Julkisen sosiaalihuollon lisäksi myös yksityiset liittyvät Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjiksi asiakastietolain myötä.

Jatkossa yksityinen sosiaalihuolto voi valita kolmesta liittymistavasta heille parhaiten sopivan. Suoraliittymisen eli niin sanotun perusmallin lisäksi yksityiset palvelunantajat voivat liittyä Kantaan yhteisliittymisen tai rinnakkaisliittymisen kautta.

Kannan kautta tieto kulkee turvallisesti ja hyödynnettävässä muodossa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon välillä, kun asiakastietolain mukainen tietojen luovuttaminen tulee mahdolliseksi vuoden 2023 alussa.

Yksityinen toimija voi liittyä Kantaan julkisen palvelunjärjestäjän rinnalla ja käyttää samaa järjestelmää

Uusin liittymisvaihtoehto yksityisille on rinnakkaisliittyminen. Siinä yksityinen sosiaalihuollon palvelunantaja liittyy Kantaan julkisen palvelunantajan rinnalla. Molemmat osapuolet liittyvät omina organisaatioinaan, mutta yhteisellä asiakastietojärjestelmällä. Rinnakkaisliittyjille muodostuu omat Kanta-asiakkuudet ja kumpikin vastaa omalta osaltaan liittymisen hallinnollisista tehtävistä.

Rinnakkaisliittymisessä julkinen palvelunjärjestäjä antaa rinnakkain liittyneelle yksityiselle palvelunantajalle käyttöoikeuden omaan asiakastietojärjestelmäänsä. Yksityinen palvelunantaja voi käyttää järjestelmää tuottaessaan palveluja järjestäjän lukuun, mutta myös muussa toiminnassaan.

Rinnakkaisliittyminen on hyvä vaihtoehto yksityisille palveluntuottajille, joilla ei ole käytössään omaa asiakastietojärjestelmää. Se helpottaa järjestelmähankintoja ja liittymistä Kantaan.

Rinnakkaisliittyminen voidaan pian toteuttaa tietojärjestelmiin

Kela on julkaissut rinnakkaisliittymisen määrittelyt maaliskuussa 2022. Seuraavaksi se voidaan toteuttaa asiakastietojärjestelmiin.

Rinnakkaisliittymistä voidaan hyödyntää käytännössä vasta sitten, kun palvelunjärjestäjän asiakastietojärjestelmään on toteutettu tietyt ominaisuudet. Ensinnäkin palvelunjärjestäjän pitää pystyä hallitsemaan rinnakkain liittyneen yksityisen palvelunantajan käyttöoikeuksia ja toimintoja. Lisäksi tietojärjestelmään pitää olla toteutettuna sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeuden järjestäjä- ja tuottajaominaisuudet.

Yhteisliittymismallissa hallinnolliset tehtävät jakautuvat liittyjien kesken

Yhteisliittymismallissa on yksi pääliittyjä, joka tekee Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton. Pääliittyjä voi liittää samalla käyttäjäksi myös toisen yksityisen palvelunantajan, joka käyttää pääliittyjän asiakastietojärjestelmää. Tällaisia ovat usein pääliittyjän kanssa samassa yritysketjussa tai alihankkijana toimivat palvelunantajat. Ainoastaan yksityinen sosiaalihuolto voi hyödyntää yhteisliittymistä.

Yhteisliittymismallissa hallinnolliset tehtävät jakautuvat liittyjien kesken. Saman tietojärjestelmän käyttäminen myös vähentää kustannuksia. Yhteisliittyjät valitsevat yhteisen tietosuojavastaavan, arkistonhoitajan ja pääkäyttäjän. Yhteisliittyjät tekevät keskenään sopimuksen, johon on kirjattu muun muassa osapuolten vastuut ja velvoitteet.

Lisätietoja