Liittymismallit

Liittymismallit

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunantajat sekä apteekkarit liittyvät Kanta-palvelujen käyttäjiksi suoraliittymisen mallilla. Yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilla on useampia liittymismalleja, joista valita.

Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat voivat valita joko suoraliittymis- tai yhteisliittymismallin. Sosiaalihuollon palvelunantajilla on näiden lisäksi mahdollisuus liittyä rinnakkaisliittymismallilla Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi.

Liittymismallilla tarkoitetaan hallinnollista mallia, jolla yritys liittyy Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Liittymismallit ovat samanlaiset sekä Resepti-palvelussa että Potilastiedon ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa.

Suoraliittyminen

Suoraliittyminen on niin sanottu perusmalli, jota käyttävät Kanta-palvelujen käyttäjäksi liittyvät

  • julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat
  • yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat, joiden henkilöstö on työsuhteessa
  • terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat
  • apteekkarit.

Yhteisliittyminen

Sosiaali- ja terveysalan yritykset tai terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka käyttävät pääliittyjän tietojärjestelmää, voivat liittyä Kanta-palvelujen käyttäjäksi pääliittyjän kautta. Tätä kutsutaan yhteisliittymismalliksi.

  • Pääliittyjä tekee liittymishakemuksen.
  • Pääliittyjä voi liittää mukanaan Potilastiedon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi samassa yritysketjussa, esimerkiksi franchising-ketjuissa tai konserneissa toimivia muita toimintayksiköitä ja terveydenhuollon itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka käyttävät pääliittyjän tietojärjestelmää.

Yhteisliittymismallissa palveluntuottajien liittymisen hallinnolliset tehtävät jakautuvat liittyjien kesken. Saman tietojärjestelmän käyttäminen vähentää liittymisen kustannuksia ja yhteisliittyjät voivat valita yhteisen tietosuojavastaavan, arkistonhoitajan sekä pääkäyttäjän.

Pääliittyjä on rekisterinpitäjä omassa toiminnassaan syntyville asiakirjoille ja kukin mukana liittyvä on rekisterinpitäjä omassa toiminnassaan syntyville asiakirjoille.

Yhteisliittymisen vastuut ja velvollisuudet sovitaan sopimuksessa

Pääliittyjän ja pääliittyjän kautta Kanta-palvelujen käyttäjiksi tulevien välillä täytyy olla Kanta-sopimusmallin mukainen sopimus, jossa todetaan Kanta-palvelujen edellyttämien toimintamallien ja ohjeiden noudattaminen, sekä tähän liittyvät keskinäiset vastuut ja velvoitteet. Sopimukset eivät ole hakemuksen liitteitä eikä niitä palauteta Kelaan.

Pääliittyjän täytyy valvoa mukana liittyvien Kanta-palvelujen käyttöä omavalvonnan vaatimusten mukaisesti. Pääliittyjä vastaa sen kautta liittyneiden palvelujen antajien toiminnasta kuten omastaan.

Kun pääliittyjä hyväksyy toisen yksityisen palvelunantajan käyttämään Kanta-palveluja tietojärjestelmänsä kautta, tarkistaa pääliittyjä,

  • toimijalla on voimassa asianmukaiset luvat tai ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajana toimimiseen
  • toimijan tiedot on talletettu Valviran Soteri-rekisteriin ja ne näkyvät ajantasaisina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) SOTE-organisaatiorekisterissä tai itsenäisten ammatinharjoittajien IAH-koodistossa.

Sosiaalihuollon rinnakkaisliittymismalli

Sosiaalihuollon palveluntuottaja voi liittyä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi myös rinnakkaisliittymismallilla, jossa palvelunantaja käyttää palvelunjärjestäjän asiakastietojärjestelmää. Rinnakkaisliittymisen tavoitteena on mahdollistaa sekä yksityisten toimijoiden liittyminen Kanta-palveluihin että Kanta-sertifioidun tietojärjestelmän käyttö ilman, että yksityisen palveluntuottajan tarvitsee hankkia omaa tietojärjestelmää. Rinnakkaisliittymisessä julkinen palvelunjärjestäjä antaa yksityiselle palvelunantajalle käyttöoikeuden omaan asiakastietojärjestelmäänsä.

Rinnakkaisliittymismallin vaatimukset ja edellytykset

Rinnakkaisliittyminen edellyttää, että palvelunjärjestäjän tietojärjestelmä mahdollistaa palveluntuottajaorganisaatioiden käyttäjähallinnan sekä rinnakkain liittyneen yksityisen palvelunantajan käyttöoikeuksien ja toimintojen hallitsemisen tietojärjestelmässä. Lisäksi palvelunjärjestäjän tietojärjestelmässä pitää olla toteutettuna sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeuden järjestäjä- ja tuottajatoiminnallisuudet.

​​

Liittymisen tukimateriaalia

Sivua päivitetty 8.5.2024