Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista EU:n koronatodistuksista ja terveydenhuollon toimintamalleista

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 02.09.2021 Kaikki tiedotteet

EU:n koronatodistusten saatavuudessa Omakannassa on puutteita, jotka terveydenhuolto tai potilastietojärjestelmän toimittaja pystyy korjaamaan. Todistuksia on jäänyt muodostumatta virheellisten tai puuttuvien kirjausten takia. Koronarokotustodistus muodostuu kirjaamisen laadun parantumisen ja takautuvien korjausten myötä jo 99 % koronarokotuksen saaneista. Jatkossakin on erittäin tärkeää tietojen kirjaaminen kerralla oikein. Myös koronatestitodistukset muodostuvat yli 93 %:lle tehdyistä testeistä.

Asiakkaan EU-koronatodistusta ei näy Omakannassa eikä todistus ole saatavilla Kansallisessa tulostus- ja kirjaamispalvelusta – kuinka toimia?

  1. Jos asiakkaan EU-koronatodistusta tai tietoja ei näy, asiaa selvitetään ensin organisaation sisäisesti.
    1. Varmista, että kaikki tiedot on kirjattu ohjeiden mukaisesti.
    2. Tarkista, onko tiedot tallennettu Potilastiedon arkistoon ja pyydä tarvittaessa apua arkistonhoitajalta, joka voi tarkistaa tilanteen Arkistonhoitajan käyttöliittymällä ja tehdä tarvittaessa asiakirjojen mitätöintejä.
    3. Selvitä potilastietojärjestelmän pääkäyttäjältä oman organisaatiosi tilanne rokotustietojen tai testitulosten arkistoinnissa ja mahdollisissa takautuvissa korjauksissa.
  2. Jos organisaatiossa ei selviä syytä sille, miksi tiedot eivät näy potilaalle Omakannassa, järjestelmätoimittaja auttaa asian selvittämisessä ja tekee tarvittaessa häiriöilmoituksen Kanta-palveluille.

Asiakasta ei tule ohjata ottamaan yhteyttä Kanta-palveluihin tai THL:ään. Tietojen korjauksesta vastaa terveydenhuollon toimija ja/tai potilastietojärjestelmätoimittaja. Asiasta on tärkeää tiedottaa asiakastyötä tekeviä ammattihenkilöitä.

Terveydenhuollon organisaatioiden on valmistauduttava antamaan EU-koronatodistuksia alaikäiselle

Terveydenhuollossa on annettava EU-koronatodistus alaikäiselle tai hänen huoltajalleen, jos todistuksen lataaminen Omakannasta ei ole mahdollista. Huoltajat näkevät Omakannasta alle 10-vuotiaiden lasten tiedot. Yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsen tiedot näkyvät huoltajalle, jos terveydenhuollon käyttämässä potilastietojärjestelmässä on käytössä toiminnallisuus, jonka avulla kirjataan alaikäisen päätöskyky ja tietojen luovuttamistahto. Tarvittavaa toiminnallisuutta ei ole kuitenkaan otettu käyttöön suurimmassa osassa terveydenhuollon organisaatioista, eikä koronatodistukset siten välttämättä näy yli 10-vuotiaan huoltajalle.

Useat julkiset terveydenhuollon organisaatiot voivat kuitenkin tulostaa EU:n koronatodistuksen niille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta saada todistusta Omakannasta. Tämä koskee myös alaikäisten todistuksia. Terveydenhuollossa tulee valmistella toimintamalli todistuksen tulostamiseksi asiakkaille.

EU-koronatodistuksen saavat myös henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta

Omakantaan pääsevät vain henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus ja Omakannan käyttöön tarvittavat tunnistautumisvälineet, joten terveydenhuollon rooli todistusten tulostuksessa korostuu.

Henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voidaan luoda potilastietojärjestelmään tilapäinen yksilöintitunnus. Myös tilapäiselle yksilöintitunnukselle kirjatut tiedot tallentuvat Kantaan. Henkilölle, jolla on tilapäinen yksilöintitunnus, voidaan tulostaa EU:n koronanodistus vain siinä terveydenhuollon organisaatiossa, jossa asiakkaan rokotus on annettu ja väliaikainen yksilöintitunnus on muodostettu. Todistus tulostetaan väliaikaisesta kansallisesta tulostus- ja kirjaamispalvelusta tai potilastietojärjestelmästä, jos järjestelmä sitä tässä vaiheessa tukee. Todistuksen haku Kannasta tilapäisellä yksilöintitunnuksella on käytössä 27.8.2021 alkaen.

EU:n koronatodistus perustuu Kantaan tallennettuun tietoon, jonka laatua voi seurata julkisilta laaturaporteilta

Jotta EU:n koronatodistukset muodostuvat, on terveydenhuollossa kirjatut rokotustiedot ja testitulokset tallennettava Kantaan kansallisten määritysten ja THL:n kirjaamisohjeiden mukaisesti. Koronarokotusten ja -testitulosten tietojen laatua on mahdollista seurata palveluntuottajakohtaisesti:

Mikäli raportin perusteella laadun kanssa on ongelmia, tulee ensisijaisesti olla yhteydessä järjestelmätoimittajaan. Mikäli todistuksia ei muodostu, on asiasta syytä viestiä organisaation sisäisesti ja myös asiakkaille.

Lisätietoja

Tallenne 21.6.2021: Infotilaisuus EU:n koronatodistuksesta: Tallenne (youtube.com), materiaali (kanta.fi)

Koronarokotusraporttiin liittyvät kysymykset: rokotusrekisteri@thl.fi

Koronatestiraporttiin liittyvät kysymykset: sotetiedonhallinta@thl.fi

Kanta-palveluihin liittyvät kysymykset: kanta@kanta.fi

THL vastaa kirjaamisen kansallisesta ohjauksesta: sotetiedonhallinta@thl.fi

Koronatodistus: terveydenhuollon ammattilaisten ohjeet (thl.fi)

Julkisen terveydenhuollon organisaatioille käyttöön Kansallinen tulostus- ja kirjaamispalvelu (thl.fi)

Usein kysytyt kysymykset (thl.fi)