Sisältöjulkaisija

null Kanta-palvelujen käyttöönottojen tuki ja asiakasohjaus siirtyvät Kelan hoidettavaksi

Kanta-palvelujen käyttöönottojen tuki ja asiakasohjaus siirtyvät Kelan hoidettavaksi

Tiedote Kirjoitettu 31.10.2019 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelujen kehittämiseen ja organisointiin on tulossa vuoden 2020 vaihteessa muutoksia. Muutoksella halutaan vastata asiakkaiden tarpeisiin ja kehittää toimintamalleja. Suurin muutos asiakkaille on, että Kela vastaa Kanta-palvelujen käyttöönottojen tuesta ja asiakkaiden ohjauksesta 1.1.2020 alkaen.

Kelan tehtävät vuoden 2020 alusta

Asiakaspalvelun ja viestinnän koordinointi siirtyy Kelan vastuulle. Se tarkoittaa, että jatkossa myös sote-organisaatio asiakkaiden asiat hoidetaan Kelassa. THL:n kanavat poistuvat vähitellen käytöstä.

Vuoden alusta lähtien Kela hallinnoi asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä. Käytännössä palvelujen käyttöönottojen koordinointi, tuki ja ohjeistus siirtyvät Kelaan, jonne ohjataan kaikki asiakkaiden yhteydenotot.

Myös vastuu kehittämishankkeiden hallinnasta, koordinoinnista ja raportoinnista siirtyy Kelaan. Se tarkoittaa, että tammikuusta lähtien Kela raportoi Kanta-palvelujen kehityksestä ja sen edistymisestä STM:n johtamalle tietohallinnan ohjausryhmälle.

Vastuu tietojärjestelmäpalvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta siirtyvät myös Kelalle. Jo aikaisemmin Kela on vastannut tietojärjestelmäpalvelujen teknisestä tuotannosta ja kehittämisestä. Nyt vastuu laajenee.

Muutoksen seuraavat vaiheet

Muutoksen seuraavista vaiheista ja vuodenvaihteen jälkeisistä tuen ja ohjauksen järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin vielä loppuvuoden aikana. STM, Kela ja THL valmistelevat muutosta ennakoivasti yhteistyössä. Toimintamallin kehittämistä jatketaan myös ensi vuoden aikana.

THL ja Kela tekevät parhaansa, etteivät muutokset vaikeuta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, Kanta-palvelujen kehittäjien, käyttäjien sekä muiden yhteistyökumppaneiden toimintaa, käyttöönottoja tai tiedonhallinnan valtakunnallista edistymistä.

Yhteystiedot

kanta@kanta.fi

Aiheeseen liittyvät tiedotteet
Muutoksia Kanta-palvelujen kehittämisessä ja asiakasohjauksessa vuoden 2020 alusta
THL:n uutinen 28.10.2019

Muutoksia Kanta-palvelujen kehittämiseen ja ohjaukseen – tavoitteena vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin
STM:n tiedote 24.10.2019