Sisältöjulkaisija

null Väitöstutkimus: Potilaat ja lääkärit kokevat sähköiset terveyspalvelut hyödyllisiksi ja helppokäyttöisiksi

Väitöstutkimus: Potilaat ja lääkärit kokevat sähköiset terveyspalvelut hyödyllisiksi ja helppokäyttöisiksi

Tiedote Kirjoitettu 22.11.2019 Kaikki tiedotteet

Itä-Suomen yliopistossa tarkistetun väitöstutkimuksen mukaan potilaat kokevat sähköiset terveyspalvelut helposti saataviksi, ja he ovat motivoituneita käyttämään niitä terveydentilansa seurantaan. Lääkärit kokivat sähköisen lääkemääräyksen käytön helpoksi ja arvioivat sen parantavan potilasturvallisuutta.

Terveydenhuollon maisteri Eija Kivekäs selvitti tutkimuksessaan erikoissairaanhoidon vastaanotoilla asioivien potilaiden kokemuksia sähköisistä terveyspalveluista ja sähköisen lääkemääräyksen vaikutusta lääkärin työhön.

Tutkimukseen vastanneet olivat käyttäneet mm. sähköistä ajanvarausta ja katsoneet omia tutkimustuloksia Kanta-palvelujen Omakannan kautta. Potilaat toivoivat enemmän ja selkeämpää ohjeistusta palvelujen käyttöön. Sähköiset terveyspalvelut mahdollistavat vain yksisuuntaisen yhteydenpidon, ja niistä puuttuu mahdollisuus potilaan ja ammattilaisen väliseen vuorovaikutukseen.

Lääkärit arvioivat sähköisen lääkemääräyksen vaikuttaneen myönteisesti potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun. Sähköisen lääkemääräyksen tekeminen koettiin helpoksi. Lääkärit kokivat, että Reseptikeskus tuki potilaiden kokonaislääkityksen hallinnassa muun muassa keskushermostoon vaikuttavien ja huumaavien lääkehoitojen osalta. Sieltä myös näkyi, oliko potilas noutanut hänelle määrätyt lääkkeet. Sähköisen reseptin ei kuitenkaan koettu lisänneen työn tuottavuutta tai tehokkuutta. Myöskään sähköisen lääkemääräyksen vaikutusta virheiden tai läheltä piti -tilanteiden vähenemiseen ei väitöstutkimuksessa pystytty osoittamaan

Kaikki lääkemääräykset ja -toimitukset tehdään sähköisenä Kanta-palvelujen kautta. Reseptit tallennetaan keskitettyyn Kanta-palvelujen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Viime vuonna Kannan kautta reseptejä kirjoitetiitiin 28 miljoonaa, joista tehtiin 64 miljoonaa lääketoimitusta.

Omakanta on kansalaisen verkkopalvelu, josta näkee terveydenhuollon ammattilaisen kirjaamat terveystiedot ja reseptit. Huoltaja näkee Omakannasta alle 10-vuotiaan lapsen tiedot. Palvelussa voi myös pyytää reseptin uusimista sekä kirjata elinluovutustahdon ja hoitotahdon. Omakantaan kirjaudutaan osoitteessa www.kanta.fi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Omakantaan kirjaudutaan kuukausittain yli 1,7 miljoonaa kertaa.

 

Lisätietoja