Keskeisten terveystietojen määrittelyt

Keskeisten terveystietojen määrittelyt

Tältä sivulta löytyvät toiminnalliset, tietosisältö- ja rajapintamäärittelyt, joilla potilastieto- ja erillisjärjestelmät arkistoivat Potilastiedon arkistoon keskeisiä terveystietoja CDA R2 asiakirjarakenteilla. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Keskeiset terveystiedot ovat potilaan terveyden- ja sairaanhoidon tietoja, jotka poimitaan CDA R2 asiakirjojen arkistoinnin lisäksi erikseen myös Tiedonhallintapalveluun. Tiedot voidaan tällöin palauttaa Tiedonhallintapalvelun kautta myös koosteina (CDA R2 muotoisina koosteasiakirjoina).

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Taulukko: Keskeisten terveystietojen määrittelyt
Tieto Määrittely Kuvaus
Diagnoosit (ja käyntisyyt)

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Diagnoosit ja käyntisyyt luvussa määritellään diagnoosien tietosisältö ja siihen liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla).

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun diagnoositietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Diagnoosien tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt).

Rajapintadokumenteissa kuvataan diagnoosien esittäminen arkistoitavissa CDA R2 asiakirjoissa (Kertomus ja lomakkeet, diagnoosit luku) sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Riskitiedot

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Riskitiedot luvussa määritellään riskitietojen tietosisältö ja siihen liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla).

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun riski-tietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Riskitietojen tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt).

Rajapintadokumenteissa kuvataan riskitietojen esittäminen arkistoitavissa CDA R2 asiakirjoissa (Kertomus ja lomakkeet, riskitiedot luku) sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Toimenpiteet

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Toimenpiteet luvussa määritellään toimenpiteiden tietosisältö ja siihen liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla).

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun toimenpiteiden tietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Toimenpiteiden tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt). 

Rajapintadokumenteissa kuvataan toimenpiteiden esittäminen arkistoitavissa CDA R2 asiakirjoissa (Kertomus ja lomakkeet, toimenpiteet luku) sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Fysiologiset mittaukset

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Fysiologiset mittaukset luvussa määritellään fysiologisten mittausten tietosisältö ja siihen liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla). THL julkaisu.

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun fysiologisten mittausten tietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Fysiologisten mittausten tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt).

Rajapintadokumenteissa kuvataan fysiologisten mittausten esittäminen arkistoitavissa CDA R2 asiakirjoissa (Kertomus ja lomakkeet, fysiologiset mittaukset luku) sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Rokotustiedot

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Rokotukset luvussa määritellään rokotusten tietosisältö ja siihen liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla). THL julkaisu.

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun rokotustietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Rokotustietojen tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumenteissa kuvataan rokotustietojen esittäminen arkistoitavissa CDA R2 asiakirjoissa (2016 vaiheistuksen mukaisten tietosisältöjen osalta Kertomus ja lomakkeet, rokotukset luku; 2014 vaiheistuksen mukaisten ydintietoihin pohjautuvan tietosisältöjen osalta omassa Rokotustieto-kohtaisessa CDA R2 määrittelyssä) sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Kuvantamis-tutkimukset

Toiminnallisuus

Tietosisältö


Rajapinta

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Kuvantamistutkimukset luvussa määritellään kuvantamistutkimusten (pyyntö, tutkimus, lausunto) tietosisällöt ja niihin liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla).

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun kuvantamistietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Kuvantamistutkimusten tarkat tietosisällöt (pyyntö, tutkimus, lausunto) ovat kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt).

Kuvantamiskohtaisessa rajapintadokumentissa kuvataan kuvantamispyyntöjen, kuvantamistutkimusmerkintöjen ja kuvantamislausuntojen CDA R2 rakenne sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Laboratorio-tutkimukset

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Laboratoriotutkimukset  luvussa määritellään laboratoriotutkimusten (pyyntö, tutkimus, lausunto) tietosisällöt ja niihin liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla).

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun laboratoriotutkimustietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Laboratoriotutkimusten tarkat tietosisällöt (pyyntö, tutkimus, lausunto) ovat kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt).

Laboratoriokohtaisessa rajapintadokumentissa kuvataan laboratoriopyyntöjen, laboratoriotutkimusmerkintöjen ja laboratoriolausuntojen CDA R2 rakenne sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Sivua päivitetty 14.07.2021