Muut sovellusaluekohtaiset terveystiedot

Muut sovellusaluekohtaiset terveystiedot

Tältä sivulta löytyvät sovellusaluekohtaiset toiminnalliset, tietosisältö- ja rajapintamäärittelyt, joiden mukaisilla CDA R2 asiakirjarakenteilla potilastieto- ja erillisjärjestelmät arkistoivat tietoja Potilastiedon arkistoon. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Sovellusaluekohtaisia määrittelyjä ovat

  • optinen ala
  • suun terveydenhuolto
  • ensihoito
  • lääkitys.

Lisäksi tästä osiosta löytyvät määrittelyt lähete- ja hoitopalautteen tietojen arkistointiin Potilastietojen arkistoon.

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Taulukko: sovelluskohtaiset terveystiedot
Tieto Määrittely Kuvaus
Optometria

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Optometrian tietorakenteet: Toiminnallinen määrittely dokumentissa määritellään optisen alan tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.

Optometrian tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan Optometrian tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Suun terveydenhuolto

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset dokumentissa määritellään suun terveydenhuollon tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.

Suun terveydenhuollon tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan suun terveydenhuollon tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

 

Lääkityksen merkinnät

Rajapinta

Lääkityksen merkintöjen CDA R2-rakenne -dokumentti määrittelee lääkityksen merkintöjen CDA R2 rakenteen.

Tämän dokumentin lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Ensihoito

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus: Tietosisältö sekä toiminnallinen määrittely -dokumentissa määritellään ensihoidon tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.

Ensihoidon tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan ensihoidon tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Lähete- ja hoitopalaute

Toiminnallisuus

Rajapinta

Potilastiedon arkisto: rajapintakäyttötapaukset arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä -Lähetteen ja hoitopalautteen arkistointipisteet kuvaa lähetteiden ja hoitopalautteiden CDA R2 arkistointiin liittyvää toiminnallista taustaa.

 

Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 rakenne -dokumentti määrittelee lähetteen ja hoitopalautteen tietosisältöjen CDA R2 rakenteet.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Ajanvaraus

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Sote-ajanvaraus - yleiskuvaus ja terveydenhuollon ajanvarausratkaisujen kansalliset vaatimukset -dokumentissa määritellään ajanvarauksen tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.

Ajanvarauksen tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan ajanvarausasiakirjan tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Sivua päivitetty 14.07.2021