Sisältöjulkaisija

null Asiakastietolaki uudistuu – sote-ammattilainen tallentaa tiedon kansalaisen informoinnista Luotaimeen

Asiakastietolaki uudistuu – sote-ammattilainen tallentaa tiedon kansalaisen informoinnista Luotaimeen

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 18.09.2020 Kaikki tiedotteet

Sote-ammattilainen tunnistautuu Luotaimeen Suomi.fi-palvelun ja asiointivaltuuksien avulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee varautua syksyn 2020 aikana valtuuksien myöntämiseen.

Luotainta käytetään internet-selaimella

Luotain on kansallinen käyttöliittymä sosiaali- ja terveydenhuollolle. Kela tarjoaa sen sote-organisaatioiden käyttöön, koska kaikkiin potilastietojärjestelmiin ei ehditä toteuttaa tarvittavia muutoksia ennen kuin uusi asiakastietolaki tulee voimaan.

Sote-ammattilainen tallentaa Luotaimeen tiedon siitä, että kansalaista on informoitu uuden asiakastietolain vaikutuksista tietojen käyttöön. Lisäksi Luotaimen kautta kirjataan kansalaisen mahdollisesti asettamat kiellot tietojen liikkumiseen.

Luotainta käytetään internet-selaimella. Sen avulla tiedot tallentuvat Kanta-palveluihin.

Tietoa lain etenemisestä odotetaan

Arvioiden mukaan asiakastietolaki voisi edetä eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2020 ja tulla voimaan keväällä 2021. Lain hyväksymisen jälkeen kansalaisia aletaan informoida lain vaikutuksista potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn sekä oikeuksista vaikuttaa omien tietojen liikkumiseen. 

Kansalainen voi asettaa laajan kiellon, jolla kieltää kaikkien potilas- ja asiakastietojensa luovuttamisen lain voimaantulon jälkeen.

Asiointivaltuuksien myöntämiseen on valmistauduttava

Sote-ammattilainen tunnistautuu Luotaimeen Suomi.fi-palvelun ja asiointivaltuuksien avulla. Sote-organisaatioiden tulee syksyn 2020 aikana varautua asiointivaltuuksien myöntämiseen henkilöille, jotka kirjaavat informointeja ja kieltoja.

Kela julkaisee Luotaimen sote-organisaatioiden käyttöön uuden asiakastietolain hyväksymisen jälkeen. Kela tiedottaa myöhemmin, missä laajuudessa eri Kanta-palveluja käyttävät sote-organisaatiot voivat hyödyntää Luotainta.

Koulutusta tammikuussa 

Sosiaali- ja terveydenhuollolle järjestetään koulutusta uuden asiakastietolain toimeenpanosta. Ensimmäinen koulutus järjestetään tammikuussa 2021. Tarkoituksena on esitellä sote-organisaatioiden edustajille lain vaikutuksia sekä valmistaa heitä muutosten toteutukseen omassa organisaatiossaan. Koulutus on tarkoitettu muutosten läpiviennistä vastaaville henkilöille.

Lisätietoja: