Sisältöjulkaisija

null Käyttöönottojen uutta tukimallia kehitetään edelleen

Käyttöönottojen uutta tukimallia kehitetään edelleen

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 09.12.2020 Kaikki tiedotteet

Käyttöönottojen tukea kehitetään asiakkaiden toiveita kuunnellen. Sote-toimija voi jatkossa aloittaa tuotantokäytön joustavammin käyttöönottojakson aikana ja käytön laajentajilla on enemmän aikaa ilmoittautua mukaan jaksolle.

Käyttöönottojen uudistettua tukimallia on kehitetty edelleen asiakkailta saadun palautteen perusteella. Muutosten myötä tukimallin toivotaan vastaavan paremmin asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin käyttöönottoprosessin aikana. 

Sote-toimija määrittelee itse, mille käyttöönottojaksolle se ilmoittautuu ja mitä Kanta-palveluja tai toiminnallisuuksia jaksolla otetaan käyttöön. Järjestelmätoimittajan kanssa kannattaa keskustella etukäteen aikataulusta ja järjestelmän valmiuksista.

Tuotantokäytön voi aloittaa joustavasti käyttöönottojakson aikana

Jaksopohjaisessa tukimallissa tuotantokäytön aloitus on tähän asti ajoitettu käyttöönottojakson loppupuolelle. Jatkossa sote-toimija voi aloittaa palvelun tai toiminnallisuuden tuotantokäytön missä tahansa käyttöönottojakson vaiheessa, kunhan se on ensin huolehtinut kaikista valmistelevista tehtävistä, ja tuotantokäyttöön siirtymiselle on valmiudet.

Käyttöönottoprosessin työllistävyys vaihtelee riippuen käyttöönotettavasta palvelusta tai toiminnallisuudesta ja sote-organisaation koosta. Siksi myös tuotantokäytön aloitus vaihtelee tilanteen mukaan. Tavoite on, että tuotantokäyttö alkaa viimeistään käyttöönottojakson lopussa.

Käytön laajentajien ilmoittautumisaikaa pidennetty

Käyttöönottojakson ilmoittautumisaikaa on pidennetty Kanta-palvelun tuotantokäyttöä laajentavien sote-toimijoiden osalta. Ilmoittautuminen käyttöönottojaksolle 2/2021 on avoinna 31.12.2020 klo 16 asti. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan! 

Käytön laajentamisesta on kyse, kun sote-toimija lisää jo tuotantokäytössä olevaan Kanta-palveluun uusia alipalveluja tai toiminnallisuuksia. Laajennettavan palvelun on oltava jo käytössä sote-toimijalla. Esimerkiksi käytön laajentaminen Vanhojen potilastietojen arkistointiin edellyttää, että Potilastiedon arkisto on ensin otettu käyttöön.

Käyttöönottojaksolle ei tarvitse ilmoittautua, jos järjestelmätoimittaja huolehtii Potilastiedon arkiston käyttöönoton tuesta kokonaisuudessaan. Sote-toimija voi kuitenkin halutessaan osallistua Kelan järjestämiin kansallisiin käyttöönoton tukitilaisuuksiin järjestelmätoimittajan tuen lisäksi. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Lisätietoa: