Sisältöjulkaisija

null Kanta-julkaisuaikataulua on päivitetty – EU:n yhteinen koronatodistus tulossa myöhemmin kesällä

Kanta-julkaisuaikataulua on päivitetty – EU:n yhteinen koronatodistus tulossa myöhemmin kesällä

Tiedote Kirjoitettu 03.06.2021 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelujen kehittämisen julkaisuaikataulua on päivitetty. Julkaisuaikataulu tarjoaa kokonaisnäkymän järjestelmähankintojen suunnittelua ja järjestelmäversioiden kehittämistä varten.

Julkaisuaikataulun avulla sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat suunnitella ennakoivasti tietojärjestelmähankintojaan ja käyttöönottojaan. Järjestelmätoimittajia aikataulu tukee järjestelmäversioiden oikea-aikaisessa kehittämisessä.

Julkaisuaikataulun muutokset on merkitty taulukon viimeiseen sarakkeeseen x-merkinnällä. Aikataulua päivitetään seuraavan kerran syksyllä 2021.

Koronatodistukset Omakantaan

Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus (EU Digital Covid Certificate), joka sisältää

  • todistuksen koronarokotuksista
  • todistuksen testituloksesta
  • todistuksen sairastetusta koronavirustaudista.

Todistukset saa tulostettua Omakannasta. Jos Omakannan käyttö ei ole mahdollista, voidaan todistus tulostaa terveydenhuollossa. Koronatodistuksen tulostukseen liittyvät määrittelyt on julkaistu, ja toiminnallisuudet voidaan ottaa käyttöön yhteistestauksen jälkeen.

Asiakastietolaki hyväksytty eduskunnassa

Asiakastietolaki on hyväksytty eduskunnassa. Laki tulee tämän hetkisen tiedon mukaan voimaan aikaisintaan marraskuussa 2021. Voimaantulon aikataulu varmistuu valtioneuvoston ja presidentin esittelyssä.

Uuden lain myötä asiakkaan tiedot liikkuvat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sisällä organisaatiosta toiseen, jos asiakas on antanut luvan tietojen luovutukseen. Tällä hetkellä terveydenhuollossa käytössä oleva suostumus tietojen luovutukseen muuttuu nimeltään luovutusluvaksi, mutta sen käyttötarkoitus säilyy ennallaan. Tietojen luovutuksille sosiaalihuollon organisaatioiden välillä tulee vastaava luovutuslupa. Tietojen luovutus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä tulee perustumaan asiakkaan antamaan tietosuoja-asetuksen mukaiseen suostumukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on tärkeää valmistautua ennakoiden asiakastietolain tuomiin muutoksiin. Tiedotamme muutosten aikatauluista mahdollisimman pian kanta.fi:ssä.

Muutoksia sosiaalihuollon tietoihin

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteisen tallentamisen ja käsittelyn aikataulut on päivitetty THL:n asiakirjarakenteiden kuulemisaikataulun mukaisesti. Rakenteisten asiakirjojen tallentaminen edellyttää asiakastietojärjestelmiltä yhteistestausta.

Lääkityksen aikataulut tarkentuneet

Lääkitykseen liittyviä aikatauluja on tarkennettu julkaisuaikatauluun vaiheen 1 (rakenteinen annostus) ja 1,5 (uusi tekninen rajapinta lääkemääräyksen tietosisältöjen palautukselle) osalta. Vaiheen 1 reseptikeskuksen ja lääketietokannan muutokset ovat yhteistestausvalmiudessa 1.6.2021. Vaiheen 1,5 rajapinnan ensimmäinen versio on testattavissa asiakastestiympäristössä 14.6.2021 alkaen. Vaiheet 1 ja 1,5 voidaan ottaa käyttöön maaliskuussa 2022.

Henkilötunnuksen uudistus

Henkilötunnuksen uudistamista edistetään valtiovarainministeriön hankkeena, ja asetusmuutos oli lausunnoilla huhtikuussa 2021. Julkaisuaikatauluun on päivitetty alustava aikataulu Kanta-palveluissa suoritettavista tehtävistä, jotka liittyvät asetuksen vaatimaan henkilötunnuksen välimerkkimuutokseen.

Päivitetty julkaisuaikataulu

Lisätietoja: