Koronatietoa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Koronatietoa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Koronaepidemia vaikuttaa vuoden 2021 Kanta-kehittämiseen.

Tältä sivulta löytyy tietoa koronatodistuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Toimi näin, jos asiakkaalla ei näy tietoja rokotuksesta tai koronatestituloksesta eikä koronatodistusta näy Omakannassa

Lue ohjeet.

EU:n koronatodistus

EU:n koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta:

 • todistus koronarokotuksesta,
 • todistus koronatestituloksesta,
 • todistus sairastetusta koronavirustaudista.

EU:n koronarokotustodistus on ollut saatavilla Omakannasta 22.6. alkaen. Testitulostodistus ja todistus sairastetusta koronasta ovat olleet saatavilla Omakannasta 14.7. lähtien.

Lisätietoja EU:n koronatodistuksesta ja sen käytöstä:

EU:n koronatodistus perustuu Kantaan tallennettuun tietoon

Jotta kaikki EU:n koronatodistukset voidaan ottaa käyttöön, on terveydenhuollossa kirjatut rokotustiedot ja testitulokset tallennettava Kantaan kansallisten määritysten ja THL:n kirjaamisohjeiden mukaisesti.

Koronarokotukset

Rokotusten kirjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota nyt, kun väestöä rokotetaan koronavirusta vastaan. Jotta koronarokotustodistus voidaan ottaa käyttöön, on varmistettava, että rokotustiedot tallennetaan terveydenhuollossa yhdenmukaisesti Kantaan:

Kevään aikana järjestelmätoimittajat ovat tehneet korjauksia niihin rokotustietoihin, jotka eivät ole olleet riittävän rakenteisessa muodossa. Jatkossa todistus on saatavilla Omakannasta viimeistään 5 vuorokauden kuluessa rokotuksesta. Lisätietoja:

Koronatestit

EU:n testitulostodistus on saatavissa Omakannasta, kun tehdyn Covid-19 PCR- tai antigeeninäytteen tulos on tallennettu Kantaan THL:n antamien ohjeiden mukaan:

EU:n vaatimia tietosisältöjä vastaava negatiivinen testitulostodistus on voimassa viimeisimmästä negatiivisesta PCR-näytetuloksesta 72 tuntia ja antigeeninäytetuloksesta 48 tuntia, jos jäsenmaa hyväksyy voimassaoloajat suositusten mukaisesti.

EU-tietosisältöinen todistus sairastetusta koronavirustaudista on voimassa positiivisesta PCR-näytetuloksesta 180 päivää. Todistusta ei voi muodostaa antigeenitestin tuloksesta.

Terveydenhuollon organisaatioiden tulee varmistaa asiakirjojen muodostuminen ja viiveetön arkistoituminen Kantaan yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Arkistointiviiveitä Kantaan ei saa olla. Terveydenhuollon organisaatioiden, joilla on tiedossa olevia arkistointiviiveitä, tulee tiedottaa alueensa asiakkaita ja ohjeistaa ajantasaisen testitodistuksen saamisessa.

Toimi näin, jos asiakkaalla ei näy tietoja rokotuksesta tai koronatestituloksesta eikä koronatodistusta näy Omakannassa

 1. Varmista ja ohjeista, että asiakas etsii tietoja Omakannasta oikeasta paikasta.
  1. Koronatodistuksen tiedot näkyvät henkilön omissa tiedoissa. Varmista, että henkilö on kirjautuneena omissa tiedoissaan.
  2. Koronarokotuksen tiedot tulee löytyä Rokotukset-osiosta rokotussuojan mukaisella esitystavalla, jotta todistus voidaan muodostaa.
   Koronatestituloksen tiedot tulee löytyä Laboratoriotutkimukset-osiosta.
  3. Todistus löytyy Koronatodistus-osiosta. 
  4. Jos kyseessä on tilanne, että huoltaja on kirjautuneena omissa tiedoissaan ja yrittää katsoa lapsensa tietoja, näkyvät ne silloin eri tavoin. Monissa tapauksissa huoltaja ei vielä pääse katsomaan yli 10-vuotiaan lapsensa tietoja.
 2. Kerro asiakkaalle, milloin tiedot ovat nähtävissä Omakannassa huomioiden oman organisaatiosi arkistointikäytäntö. 
  1. Selvitä oman organisaatiosi tilanne rokotustietojen tai testitulosten arkistoinnissa ja mahdollisissa takautuvissa korjauksissa. 
 3. Jos todistusta tai tietoja ei näy, asiaa selvitetään ensin organisaation sisäisesti. 
  1. Varmista, että kaikki tiedot on kirjattu ohjeiden mukaisesti. 
  2. Tarkista, onko tiedot tallennettu Potilastiedon arkistoon ja pyydä tarvittaessa apua arkistonhoitajalta, joka voi tarkistaa tilanteen Arkistonhoitajan käyttöliittymällä
 4. Jos organisaatiossa ei selviä syytä sille, miksi tiedot eivät näy potilaalle Omakannassa, järjestelmätoimittaja auttaa asian selvittämisessä ja tekee tarvittaessa häiriöilmoituksen Kanta-palveluille.

Potilasta ei tule ohjata ottamaan yhteyttä Kanta-palveluihin.

Terveydenhuollosta annettavat koronatodistukset

Jos asiakas ei käytä Omakantaa tai todistuksen muodostuminen ei teknisesti onnistu, tulee pyydettäessä asiakkaalle antaa koronatodistus terveydenhuollosta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi alaikäisellä henkilöllä tai henkilöllä, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Jos terveydenhuollon toimipisteestä ei vielä saa EU:n koronatodistusta paperisena, henkilö saa muun todistuksen, joka sisältää vastaavat tiedot. Vaihtoehtoja Omakannan koronatodistukselle ovat:

 • koronarokotustodistus (mallipohja (thl.fi))
 • organisaation oma dokumentti
 • rokotusnäkymän/tietojen tulostaminen potilastietojärjestelmästä
 • asiakkaan oma rokotuskortti
 • WHO:n keltainen kortti.

Terveydenhuollon ammattilaisen mahdollisuus tulostaa EU:n koronatodistus

Terveydenhuollossa EU-koronatodistus tulostetaan potilastietojärjestelmästä, joka hakee todistuksen tiedot Kanta-palvelusta. Tulostaminen voidaan tehdä asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta saada todistusta Omakanta-palvelusta. Terveydenhuollon yksiköiden tulee ensisijaisesti varmistaa, että rajapinta potilastietojärjestelmän ja Kanta-palvelun välillä tulostettavan EU-koronatodistuksen hakemiseen on toiminnassa, ja että todistus pystytään tulostamaan käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä.

Terveydenhuollossa on otettu käyttöön erillinen ja väliaikainen kansallinen tulostus- ja kirjaamispalvelu (thl.fi), jonka avulla todistus voidaan tarvittaessa tulostaa asiakkaalle, mikäli potilastietojärjestelmä ei vielä tue Kanta-palvelun rajapinnan kautta tapahtuvaa todistuksen hakua. Palvelu on tehty tilapäiseen käyttöön – EU:n asetus koronatodistuksesta on voimassa näillä näkymin 7/2021-6/2022.

Käyttöönoton aikataulu vaihtelee organisaatiokohtaisesti. Kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun käyttäjinä ovat lähtökohtaisesti sellaiset julkisten palveluiden toimijatahot, jotka ovat jo liittyneet Kantaan. Palvelu tarjotaan maksuttomana palveluna julkisille toimijoille tai julkisen toimijan puolesta SOTE-palveluita tuottavalle yksityiselle toimijalle julkisessa palvelutoiminnassa.

Kansallinen tulostus- ja kirjaamispalvelu otetaan käyttöön heinä-elokuussa. Edeltävästi terveydenhuollon toimijat voivat hyödyntää rokotustodistuksen myöntämisessä mallipohjaa, joka on saatavilla THL:n aineistopankista. Mallipohjan avulla laadittu todistus ei ole EU-koronatodistus.

Tulostaminen tilapäisen yksilöintitunnuksen avulla

Henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voidaan luoda potilastietojärjestelmään tilapäinen yksilöintitunnus. Myös tilapäiselle yksilöintitunnukselle kirjatut tiedot tallentuvat Kantaan. Henkilölle, jolla on tilapäinen yksilöintitunnus, voidaan tulostaa EU:n koronatodistus vain siinä terveydenhuollon organisaatiossa, jossa asiakkaan rokotus on annettu ja väliaikainen yksilöintitunnus on muodostettu. Todistus tulostetaan väliaikaisesta kansallisesta tulostus- ja kirjaamispalvelusta tai potilastietojärjestelmästä, jos järjestelmä sitä tässä vaiheessa tukee. Todistuksen haku Kannasta tilapäisellä yksilöintitunnuksella on käytössä.

THL:n ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

THL on koonnut ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sivulta löytyy ohjeita mm. koronainfektion hoitoon ja torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä ohjeet potilaskirjauksiin:

Lisätietoja

Sivua päivitetty 20.10.2021