Koronatietoa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Koronatietoa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Koronaepidemia vaikuttaa vuoden 2021 Kanta-kehittämiseen.

Koronarokotukset

Koronarokotusten tietojen kirjaaminen

Rokotusten kirjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota nyt, kun väestöä rokotetaan koronavirusta vastaan. Jotta sähköinen rokotustodistus voidaan ottaa käyttöön, on varmistettava, että rokotustiedot tallennetaan terveydenhuollossa yhdenmukaisesti Kantaan:

Sosiaali- ja terveydenhuollon on varmistettava, että käytössä on riittävä järjestelmäversio rokotustietojen yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja tallentamiseen. Jotta tämä olisi mahdollista, sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut kaksi ratkaisuvaihtoehtoa:

  1. Terveydenhuollon käyttämään potilastietojärjestelmään pitää tehdä muutoksia tai
  2. terveydenhuollon organisaatio ottaa käyttöönsä erillisen, Kanta-palveluihin liitetyn soveluksen rokotustietojen tallentamiseen.

Rokotustodistus on tarkoitus saada käyttöön mahdollisimman nopeasti. Kela tukee sote-toimijoita järjestelmien käyttöönotossa ja testauksessa ja on yhteydessä kaikkiin terveydenhuollon organisaatioihin. 

Rokotustiedot tallentuvat Kantaan potilastietojärjestelmistä eri tavoin

Rokotustiedot ovat sellaisenaan käytettävissä koronarokotustodistuksessa vain, jos kirjaus tehdään potilastietojärjestelmäversiolla, joka tukee vuoden 2016 määrittelyjen mukaisia tietosisältöjä.

Rakenteinen kirjaaminen on ollut järjestelmille vapaaehtoista aikaisemmissa määrittelyversiossa. Täten osa potilastietojärjestelmistä ei tallenna rokotustietoja Kantaan riittävillä tietosisällöillä, eikä riittävän rakenteisessa muodossa, vaikka terveydenhuollon ammattilainen on kirjannut järjestelmään kaikki tarvittavat rokotustiedot.

Kun tietoja tallennetaan Kantaan aikaisemman määrittelyn mukaisella versiolla rakenteisessa muodossa, on koronarokotustodistukseen käytettävissä vain osa tarvittavista tiedoista. Jos rokotustiedot tallentuvat Kantaan vain tekstimuodossa, ne eivät ole hyödynnettävissä koronarokotustodistusta varten.

THL:n ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

THL on koonnut ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sivulta löytyy ohjeita mm. koronainfektion hoitoon ja torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä ohjeet potilaskirjauksiin:

Kelaimen käyttö lääkemääräysten laatimisen varajärjestelmänä

Kelain-palvelua voidaan käyttää varajärjestelmänä lääkemääräysten laatimiseen poikkeusolojen aikana. Lääkäri voi määrätä reseptejä Kelaimen avulla esimerkiksi kotoa käsin, jos hänellä ei ole pääsyä normaalisti käyttämäänsä potilastietojärjestelmään.

Lisätietoa

Sivua päivitetty 02.03.2021