Koronatietoa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Koronatietoa sosiaali- ja terveydenhuollolle

EU:n koronatodistusta koskeva asetus päättyy 30.6.2023. Jatkossa koronatodistus ei enää ole EU-maiden yhteinen. Koronatodistuksen saa edelleen OmaKannasta, jos sellaisen tarvitsee.

Koronatodistusta ei pääsääntöisesti tällä hetkellä tarvita matkustaessa. Joissain kohteissa koronatodistusta voidaan kuitenkin edellyttää. Matkustajan on itse selvitettävä, millaisia koronaan liittyviä vaatimuksia ja rajoituksia kohdemaassa on. Suomi ei vaadi koronatodistuksia.

Suomi osallistuu WHO:n rokotustodistuspilottiin
EU ja WHO ovat aloittaneet digitaalisen yhteistyön varautuakseen mm. tuleviin pandemioihin. Suomi osallistuu WHO-rokotustodistuspilottiin.

Pilotissa testataan EU:n varmennejärjestelmän yhteensopivuutta tulevan WHO:n ylläpitämän järjestelmän kanssa. Koronatodistuksen saa edelleen OmaKannasta.

Todistusten tulostaminen terveydenhuollossa

Kansallinen tulostus- ja kirjaamispalvelu on maksullinen sekä julkiselle että yksityiselle terveydenhuollolle 1.7.2023 alkaen. Kansalaiset saavat koronatodistuksen myös jatkossa OmaKannasta tai terveydenhuollosta.

Ne palvelunantajat, joilla ei ole tietojärjestelmissään rokotteissa vaadittavaa rakenteista kirjaamisalustaa eikä tulostusmahdollisuutta, voivat ottaa käyttöön omakustanteisesti Kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun hankkimalla sen palvelun tuottavalta tietojärjestelmätoimittajalta. Lue lisää THL:n ohjeistuksesta (thl.fi).

Koronarokotusten ja laboratoriotulosten kirjaamisohjeet ovat ennallaan. Selvitä omalta organisaatioltasi nykyiset kirjaamiskäytännöt, jos organisaatiossasi on ollut käytössä Kansallinen tulostus- ja kirjaamispalvelu.

Koronarokotustodistuksen annosmerkinnät

Sairastettu tauti huomioidaan koronarokotustodistuksessa silloin kun henkilö sairastuu ennen rokotesarjan täyttymistä, joka on Suomessa käytössä olevilla valmisteilla käytännössä joko ennen 1. tai 2. rokotetta. Käytännössä sairastettu tauti voidaan huomioida rokotustodistuksessa seuraavissa tilanteissa ja tässä järjestyksessä:

 • 1 rokote + sairastettu tauti > todistuksessa merkintä 1/1
 • sairastettu tauti + 1 rokote > todistuksessa merkintä 1/1
 • (1 rokote, ei sairastettua tautia  > todistuksessa merkintä 1/2)
 • 1 rokote + sairastettu tauti + 1 rokote > todistuksessa merkintä 2/1
 • sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 2/1
 • 1 rokote + sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 3/1
 • sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 3/1

Mikäli korona on sairastettu vasta toisen rokotteen jälkeen, sairastettu tauti ei merkinnässä näy. Tällöin rokotustodistuksessa on merkintä 2/2 tai 3/3 riippuen siitä, onko henkilö saanut 2 vai 3 rokotusta.

​​​​​Toimi näin, jos asiakkaalla ei näy tietoja rokotuksesta tai koronatestituloksesta eikä koronatodistusta näy OmaKannassa

 1. Varmista ja ohjeista, että asiakas etsii tietoja OmaKannasta oikeasta paikasta.
  • Koronatodistuksen tiedot näkyvät henkilön omissa tiedoissa. Varmista, että henkilö on kirjautuneena omissa tiedoissaan.
  • Koronarokotuksen tiedot tulee löytyä Rokotukset-osiosta rokotussuojan mukaisella esitystavalla, jotta todistus voidaan muodostaa. Koronatestituloksen tiedot tulee löytyä Laboratoriotutkimukset-osiosta.
  • Todistus löytyy Koronatodistus-osiosta. 
  • Jos kyseessä on tilanne, että huoltaja on kirjautuneena omissa tiedoissaan ja yrittää katsoa lapsensa tietoja, näkyvät ne silloin eri tavoin. Monissa tapauksissa huoltaja ei vielä pääse katsomaan yli 10-vuotiaan lapsensa tietoja.
 2. Kerro asiakkaalle, milloin tiedot ovat nähtävissä OmaKannassa huomioiden oman organisaatiosi arkistointikäytäntö. 
  • Selvitä oman organisaatiosi tilanne rokotustietojen tai testitulosten arkistoinnissa. 
 3. Jos todistusta tai tietoja ei näy, asiaa selvitetään ensin organisaation sisäisesti. 
  • Varmista, että kaikki tiedot on kirjattu ohjeiden mukaisesti. 
  • Tarkista, onko tiedot tallennettu Potilastiedon arkistoon ja pyydä tarvittaessa apua arkistonhoitajalta, joka voi tarkistaa tilanteen Arkistonhoitajan käyttöliittymällä
 4. Jos organisaatiossa ei selviä syytä sille, miksi tiedot eivät näy potilaalle OmaKannassa, järjestelmätoimittaja auttaa asian selvittämisessä ja tekee tarvittaessa häiriöilmoituksen Kanta-palveluille.

Potilasta ei tule ohjata ottamaan yhteyttä Kanta-palveluihin.

Koronarokotukset

Jotta koronatodistukset muodostuvat, jatkossakin on olennaista, että terveydenhuollossa kirjatut rokotustiedot ja testitulokset tallennetaan Kantaan kansallisten määritysten ja THL:n kirjaamisohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja EU:n koronatodistuksesta ja sen käytöstä:

Koronatestit

Testitulostodistus on saatavissa OmaKannasta, kun tehdyn Covid-19 PCR- tai antigeeninäytteen tulos on tallennettu Kantaan THL:n antamien ohjeiden mukaan:

Sivua päivitetty 4.7.2023