Koronatietoa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Koronatietoa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Tältä sivulta löytyy tietoa koronatodistuksesta ja -passista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Koronarokotustodistuksen annosmerkinnät

 

EU-asetuksen mukaan sairastettu tauti huomioidaan EU-koronarokotustodistuksessa silloin kun henkilö sairastuu ennen rokotesarjan täyttymistä, joka on Suomessa käytössä olevilla valmisteilla käytännössä joko ennen 1. tai 2. rokotetta. Käytännössä sairastettu tauti voidaan huomioida rokotustodistuksessa seuraavissa tilanteissa ja tässä järjestyksessä:

 • 1 rokote + sairastettu tauti > todistuksessa merkintä 1/1
 • sairastettu tauti + 1 rokote > todistuksessa merkintä 1/1
 • (1 rokote, ei sairastettua tautia  > todistuksessa merkintä 1/2 )
 • 1 rokote + sairastettu tauti + 1 rokote > todistuksessa merkintä 2/1
 • sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 2/1
 • 1 rokote + sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 3/1
 • sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 3/1

Mikäli korona on sairastettu vasta toisen rokotteen jälkeen, sairastettu tauti ei merkinnässä näy. Tällöin rokotustodistuksessa on merkintä 2/2 tai 3/3 riippuen siitä, onko henkilö saanut 2 vai 3 rokotusta.

Toimi näin, jos asiakkaalla ei näy tietoja rokotuksesta tai koronatestituloksesta eikä koronatodistusta näy Omakannassa

 1. Varmista ja ohjeista, että asiakas etsii tietoja Omakannasta oikeasta paikasta.
  1. Koronatodistuksen tiedot näkyvät henkilön omissa tiedoissa. Varmista, että henkilö on kirjautuneena omissa tiedoissaan.
  2. Koronarokotuksen tiedot tulee löytyä Rokotukset-osiosta rokotussuojan mukaisella esitystavalla, jotta todistus voidaan muodostaa.
   Koronatestituloksen tiedot tulee löytyä Laboratoriotutkimukset-osiosta.
  3. Todistus löytyy Koronatodistus-osiosta. 
  4. Jos kyseessä on tilanne, että huoltaja on kirjautuneena omissa tiedoissaan ja yrittää katsoa lapsensa tietoja, näkyvät ne silloin eri tavoin. Monissa tapauksissa huoltaja ei vielä pääse katsomaan yli 10-vuotiaan lapsensa tietoja.
 2. Kerro asiakkaalle, milloin tiedot ovat nähtävissä Omakannassa huomioiden oman organisaatiosi arkistointikäytäntö. 
  1. Selvitä oman organisaatiosi tilanne rokotustietojen tai testitulosten arkistoinnissa ja mahdollisissa takautuvissa korjauksissa. 
 3. Jos todistusta tai tietoja ei näy, asiaa selvitetään ensin organisaation sisäisesti. 
  1. Varmista, että kaikki tiedot on kirjattu ohjeiden mukaisesti. 
  2. Tarkista, onko tiedot tallennettu Potilastiedon arkistoon ja pyydä tarvittaessa apua arkistonhoitajalta, joka voi tarkistaa tilanteen Arkistonhoitajan käyttöliittymällä
 4. Jos organisaatiossa ei selviä syytä sille, miksi tiedot eivät näy potilaalle Omakannassa, järjestelmätoimittaja auttaa asian selvittämisessä ja tekee tarvittaessa häiriöilmoituksen Kanta-palveluille.

Potilasta ei tule ohjata ottamaan yhteyttä Kanta-palveluihin.

EU:n koronatodistus toimii myös koronapassina

Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai tarvittaessa tulosteena terveydenhuollosta. Koronapassin käyttö tarkoittaa sitä, että henkilö voi näyttää EU:n koronatodistusta sisäänpääsyn yhteydessä esimerkiksi eri tilaisuuksissa tai tapahtumissa. Henkilöllä pitää siis olla todistus koronarokotuksista, todistus tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta.

Koronapassia voidaan edellyttää 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. 16–17-vuotiaiden ja henkilöiden, jotka eivät voi ottaa koronarokotusta lääketieteellisestä syystä, tulee saada koronatestit maksutta julkisessa terveydenhuollossa, kun testi tehdään koronatodistusta varten.

Jos rokotus on saatu toisessa EU-maassa, tulisi todistus saada siitä maasta, jossa rokotus on annettu. Suomessa voi käyttää koronapassina kaikkia EU-maiden koronatodistuksia (EU Digital Covid Certificate).

Jos rokotus on saatu EU:n ulkopuolella, todistus tulee kirjoittaa kunnissa. Tämä koskee pysyvästi Suomessa asuvia. Muualla EU:n ulkopuolella koronarokotuksen saaneille ei myönnetä rokotustodistusta Suomessa, kun oleskelu Suomessa on lyhytaikaista (esim. lomamatka). Todistuksen voi kuitenkin saada negatiivisesta koronatestistä.

Lisätietoja EU:n koronatodistuksesta ja sen käytöstä:

Koronarokotukset

Jotta EU:n koronatodistukset muodostuvat, jatkossakin on olennaista, että terveydenhuollossa kirjatut rokotustiedot ja testitulokset tallennetaan Kantaan kansallisten määritysten ja THL:n kirjaamisohjeiden mukaisesti.

Koronatestit

EU:n testitulostodistus on saatavissa Omakannasta, kun tehdyn Covid-19 PCR- tai antigeeninäytteen tulos on tallennettu Kantaan THL:n antamien ohjeiden mukaan:

EU:n vaatimia tietosisältöjä vastaava negatiivinen testitulostodistus on voimassa viimeisimmästä negatiivisesta näytetuloksesta 72 tuntia, jos jäsenmaa hyväksyy voimassaoloajat suositusten mukaisesti.

EU-tietosisältöinen todistus sairastetusta koronavirustaudista on voimassa positiivisesta PCR-näytetuloksesta 180 päivää. Todistus voidaan huhtikuusta 2022 lähtien muodostaa myös 1.10.2021 alkaen terveydenhuollossa tehtyjen antigeenitestien tuloksista.

Terveydenhuollon organisaatioiden tulee varmistaa asiakirjojen muodostuminen ja viiveetön arkistoituminen Kantaan yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Arkistointiviiveitä Kantaan ei saa olla. Terveydenhuollon organisaatioiden, joilla on tiedossa olevia arkistointiviiveitä, tulee tiedottaa alueensa asiakkaita ja ohjeistaa ajantasaisen testitodistuksen saamisessa.

Terveydenhuollosta annettavat koronatodistukset

Jos asiakas ei käytä Omakantaa tai todistuksen muodostuminen ei teknisesti onnistu, tulee pyydettäessä asiakkaalle antaa koronatodistus terveydenhuollosta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi alaikäisellä henkilöllä tai henkilöllä, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Kuntien tulee suunnitella ja tiedottaa, mistä asiakkaat saavat todistuksen omalla alueellaan.

Terveydenhuollon ammattilaisen mahdollisuus tulostaa EU:n koronatodistus

Terveydenhuollossa EU-koronatodistus tulostetaan potilastietojärjestelmästä, joka hakee todistuksen tiedot Kanta-palvelusta. Tulostaminen voidaan tehdä asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta saada todistusta Omakanta-palvelusta. Tällaisia asiakasryhmiä voivat olla esim. alaikäiset, joilla ei ole pääsyä Omakantaan, henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai henkilöt, jotka ovat saaneet koronarokotteet ulkomailla.

Terveydenhuollon yksiköiden tulee ensisijaisesti varmistaa, että rajapinta potilastietojärjestelmän ja Kanta-palvelun välillä tulostettavan EU-koronatodistuksen hakemiseen on toiminnassa, ja että todistus pystytään tulostamaan käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä.

Terveydenhuollossa on otettu käyttöön erillinen ja väliaikainen kansallinen tulostus- ja kirjaamispalvelu (thl.fi), jonka avulla todistus voidaan tarvittaessa tulostaa asiakkaalle, mikäli potilastietojärjestelmä ei vielä tue Kanta-palvelun rajapinnan kautta tapahtuvaa todistuksen hakua. Palvelu on tehty tilapäiseen käyttöön – EU:n asetus koronatodistuksesta on voimassa näillä näkymin 7/2021-6/2022.

Käyttöönoton aikataulu vaihtelee organisaatiokohtaisesti. Kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun käyttäjinä ovat lähtökohtaisesti sellaiset julkisten palveluiden toimijatahot, jotka ovat jo liittyneet Kantaan. Palvelu tarjotaan maksuttomana palveluna julkisille toimijoille tai julkisen toimijan puolesta SOTE-palveluita tuottavalle yksityiselle toimijalle julkisessa palvelutoiminnassa.

Tulostaminen tilapäisen yksilöintitunnuksen avulla

Henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voidaan luoda potilastietojärjestelmään tilapäinen yksilöintitunnus. Myös tilapäiselle yksilöintitunnukselle kirjatut tiedot tallentuvat Kantaan. Henkilölle, jolla on tilapäinen yksilöintitunnus, voidaan tulostaa EU:n koronatodistus vain siinä julkisessa terveydenhuollon organisaatiossa, jossa asiakkaan rokotus on annettu ja väliaikainen yksilöintitunnus on muodostettu. Todistus tulostetaan väliaikaisesta kansallisesta tulostus- ja kirjaamispalvelusta tai potilastietojärjestelmästä, jos järjestelmä sitä tässä vaiheessa tukee.

THL:n ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

THL on koonnut ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sivulta löytyy ohjeita mm. koronainfektion hoitoon ja torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä ohjeet potilaskirjauksiin:

Lisätietoja

Sivua päivitetty 23.03.2022