Terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöönotto

Terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöönotto

Terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöönotto edellyttää, että terveydenhuollon palvelunantaja on liittynyt Potilastietovarantoon. Lisäksi palvelunantajan käyttämässä potilastietojärjestelmässä tulee olla valmius terveys- ja hoitosuunnitelman tallentamiseen.

Terveys- ja hoitosuunnitelma on Potilastietovarannon Tiedonhallintapalvelussa ylläpidettävä asiakirja, joka laaditaan erityisesti pitkäaikais- ja monisairaiden henkilöiden hoidon suunnittelun ja koordinoinnin tueksi. Lisätietoa toiminnallisuudesta:

Vaatimukset potilastietojärjestelmälle

Potilastietojärjestelmä, jossa Terveys- ja hoitosuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön, tulee olla toiminnallisuuden sisällön puolesta yhteistestattu. Järjestelmät, joissa terveys- ja hoitosuunnitelma on yhteistestattu on listattu Potilastietovarannon tilanne -sivulla.  

Käyttöönottoprosessi

  1. Terveydenhuollon palvelunantaja selvittää järjestelmätoimittajansa kanssa, onko toiminnallisuus mahdollista ottaa käyttöön ja mitä tehtäviä se vaatii.
  2. Terveydenhuollon palvelunantaja ilmoittautuu halutessaan käyttöönottoon Kelan kansallista tukea varten (ilmoittautuminen on vapaaehtoista).
  3. Järjestelmätoimittaja voi tehdä käyttöönottokokeen yhdessä terveydenhuollon palvelunantajan edustajan kanssa.

Käyttöönottokoe

Käyttöönottokoe tulee tehdä aina, kun terveys- ja hoitosuunnitelma otetaan tietojärjestelmässä käyttöön ensimmäistä kertaa. Kokeen tekeminen on suositeltavaa myös muulloin, vaikka sitä ei edellytettäisikään.

Kokeessa käydään läpi ennalta määritetty testitapaus, jonka avulla varmistetaan tekninen toimivuus ja että tuotantokäyttöön siirtyminen sujuu ongelmitta. Testitapaus sisältää testihenkilön, jolla koe tehdään.

Terveydenhuollon palvelunantaja sopii käyttöönottokokeen ajankohdasta ja osallistujista järjestelmätoimittajansa kanssa. Kokeeseen on varattava tarvittavat henkilöresurssit, esimerkiksi kokeen suorittava henkilö, sovellus- ja tietoliikennetuki ja Kanta-arkistonhoitajan roolissa toimiva henkilö.

Raportti onnistuneesta käyttöönottokokeesta toimitetaan Kelalle, kun koe on suoritettu.

Terveys ja hoitosuunnitelman käytön voi aloittaa, kun käyttöönottokoe on suoritettu onnistuneesti.