Sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönotto

Sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönotto

Sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönotot etenevät hyvinvointialueilla vaiheittain kansallisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön vetämä käyttöönottojen kansallinen projektiryhmä ohjaa ja tukee ensihoitokertomuksen käyttöönottoja.

Ensihoidossa muodostuvat potilastiedot pitää tallentaa kansalliseen Potilastiedon arkistoon kuten muutkin potilaskertomusasiakirjat. Ensihoidossa tiedot kirjataan sähköiseen ensihoitokertomukseen viranomaisten yhteisellä kenttäjärjestelmällä, KEJOlla. Lisätietoa sähköisestä ensihoitokertomuksesta.

Käyttöönoton edellytykset

Jotta alueen ensihoidossa voidaan aloittaa ensihoitokertomusten tallentaminen Potilastiedon arkistoon, täytyy alueella ensin ottaa käyttöön KEJO-järjestelmä.

Siirtyminen KEJOon ja sähköiseen ensihoitokertomukseen merkitsee alueen toimijoille monia muutoksia, erityisesti uudenlaisten kirjaamiskäytäntöjen opettelua. Ensihoidon ammattihenkilöiden pitää hallita ensihoidon potilastietojen kirjaaminen kansallisesti yhtenäisin rakentein, ennen kuin ensihoitotietojen tallentaminen Potilastiedon arkistoon aloitetaan hyvinvointialueella.

Käyttöönottoja valmistellaan ja edistetään kansallisessa projektiryhmässä

Ensihoitokertomuksen käyttöönottoja valmistellaan ja edistetään sosiaali- ja terveysministeriön vetämässä käyttöönottojen kansallisessa projektiryhmässä. Valmistelutyössä ovat mukana STM, THL, Kela, alueiden toimijat sekä tietojärjestelmätoimittajat.

Käyttöönotoissa edetään eri hyvinvointialueilla projektiryhmässä sovitun aikataulutuksen mukaisesti. 

Projektiryhmä huolehtii esimerkiksi, että alueen ensihoidon yksiköt ja muut terveydenhuollon toimijat saavat koulutukset ensihoitokertomuksen toimintamalleihin ja KEJO-kirjaamisen käytäntöihin ennen kuin ensihoitokertomuksia aletaan tallentaa Kanta-palveluihin.

Kela tukee sähköisen ensihoitokertomuksen hallinnollisessa käyttöönotossa

Sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönottajien ei tarvitse ilmoittautua Potilastiedon arkiston käytön laajennukseen, koska käyttöönotot sovitaan ja aikataulutetaan STM:n ohjauksessa.

Kela kuitenkin ohjaa ja tukee hyvinvointialueita sähköisen ensihoitokertomuksen hallinnollisessa käyttöönotossa. Alueet saavat tarkemmat hallinnollista käyttöönottoa koskevat ohjeet kansallisen projektiryhmän kautta.

Käyttöönoton hallinnolliset toimet ovat tiivistetysti

  • KEJOn käyttämän teknisen liityntäpisteyhteyden lisääminen alueelle (lisäämistä pyydetään Kelalta viimeistään kaksi viikkoa ennen tuotantokäytön aloitusta)
  • yhteyshenkilötietojen päivittäminen ajan tasalle Kanta-palvelujen Ekstranetissä tarvittaessa
  • teknisen toimivuuden varmistaminen testipotilasta (Kelalta saatu 900-sarjan testihenkilötunnus) käyttäen ennen tuotantoon siirtymistä tarvittaessa.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 03.08.2022