Todistusten ja lausuntojen käyttöönotto

Todistusten ja lausuntojen käyttöönotto

Todistusten tai lausuntojen käyttöönotto edellyttää, että terveydenhuollon palvelunantaja on liittynyt Potilastiedon arkistoon. Lisäksi palvelunantajan käyttämässä potilastietojärjestelmässä pitää olla valmius todistuksen tai lausunnon tallentamiseen ja mahdollisesti myös välittämiseen.

Terveydenhuollon sähköisiä todistuksia ja lausuntoja voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon. Niiden tietoja voidaan asiakkaan pyynnöstä hyödyntää myös terveydenhuollon ulkopuolella. Lisätietoja toiminnallisuudesta:

Käyttöönottoprosessi

  1. Terveydenhuollon palvelunantaja selvittää ensin järjestelmätoimittajansa kanssa onko toiminnallisuutta mahdollista ottaa käyttöön tietojärjestelmässä
  2. Palvelunantaja tarkistaa järjestelmätoimittajaltaan tarvitseeko käyttöönoton yhteydessä avata uusi liityntäpiste.
  3. Palvelunantaja ilmoittautuu halutessaan käyttöönottoon Kelan kansallista tukea varten käytön laajentajien ilmoittautumislomakkeella.
  4. Palvelunantaja tekee tarvittaessa käyttöönottokokeen ennen käytön aloitusta.
  5. Uudet toimintamallit on jalkautettava ja käyttäjät koulutettava, kun todistuksia ja lausuntoja aletaan organisaatiossa tallentaa Kantaan.

Vaatimukset potilastietojärjestelmälle

Palvelunantajan käyttämän potilastietojärjestelmässä pitää olla valmius tallentaa tietty todistus tai lausunto Potilastiedon arkistoon rakenteisessa muodossa.

Jos on tarkoitus, että terveydenhuollon ulkopuolinen toimija (Kela) voi vastaanottaa todistuksen tai lausunnon, on terveydenhuollon palvelunantajan käyttämässä potilastietojärjestelmässä oltava lisäksi valmius välityspalvelun käyttöön.

Ennen kuin todistus tai lausunto voidaan tallentaa potilastietojärjestelmästä Potilastiedon arkistoon, sen on läpäistävä Kelan koordinoima Kanta-palvelujen yhteistestaus. Yhteistestauksen suorittamisesta vastaa järjestelmän valmistaja tai toimittaja.

Järjestelmät, joissa todistuksia ja lausuntoja on yhteistestattu löytyvät Potilastiedon arkiston tilanne -sivulta.

Liityntäpiste

Terveydenhuollon palvelunantaja tarkistaa järjestelmätoimittajaltaan, tarvitseeko todistusten tallentamista varten avata liityntäpiste (tekninen yhteys) Kanta-palvelujen suuntaan.

Jos terveydenhuollon palvelunantajan käyttöön tulee todistusten tallentamista varten uusi liityntäpiste, pitää lisäyksestä ilmoittaa Kanta-palveluihin muutosilmoituksella.

Mikäli todistusten tallentaminen aloitetaan liityntäpisteellä, jota ei ennestään ole olemassa, liityntäpiste täytyy ensin perustaa. Ilman sopivaa liityntäpistettä todistuksia ja lausuntoja ei voi tallentaa Kantaan.

Käyttöönottokoe

Terveydenhuollon palvelunantaja tekee käyttöönottokokeen järjestelmätoimittajansa avustuksella käyttöönottoprosessin lopuksi.

Käyttöönottokokeella varmistetaan, että todistuksen tallentaminen ja mahdollisesti myös välitys onnistuu. Siksi suosittelemme sen tekemistä kaikille palvelunantajille.

Käyttöönottokoe vaaditaan aina seuraavissa tilanteissa:

  • potilastietojärjestelmällä tallennetaan tietty todistus tai lausunto Potilastiedon arkistoon ensimmäistä kertaa
  • todistusta aletaan välittää terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle.

Terveydenhuollon palvelunantaja voi tarvittaessa tehdä käyttöönottokokeen samalla kertaa useamman todistuksen osalta.

Käyttöönottokokeen ohje

Käyttöönottokoe tehdään alla olevan ohjeen ja testitapauksen mukaisesti. Samalla testitapauksella voidaan testata sekä todistusten tallennus että niiden välitys.

Käyttöönottokokeen testihenkilötunnukset

Käyttöönottokokeessa tarvitaan testihenkilötunnuksia:

  • Traficomin käyttämille lausunnoille on oma testihenkilötunnus, joka löytyy käyttöönottokokeen raporttipohjasta.
  • Kelaan välitettäville todistuksille ja lausunnoille pitää käyttää omaa testihenkilötunnusta, jolla ainoastaan välitys onnistuu. Se löytyy käyttöönottokokeen raporttipohjasta. (Huomaathan, että testihenkilötunnuksella välitetty todistus ei oikeasti välity Kelan etuuskäsittelyyn, joten välityksen onnistumista ei voida tarkistaa sieltä.)
  • Muihin Potilastiedon arkistoon tallennettaviin todistuksiin käytettävät testihenkilötunnukset palvelunantaja saa järjestelmäntoimittajaltaan.

Käyttöönottokokeesta raportoidaan Kanta-palveluihin

Palvelunantaja raportoi onnistuneesti tehdystä käyttöönottokokeesta Kanta-palveluihin.

Lue lisää

Sivua päivitetty 3.10.2023