Valmistelevat tehtävät ja liittyminen

Valmistelevat tehtävät ja liittyminen

Asiakastietolain mukaan yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan (mukaan lukien itsenäiset ammatinharjoittajat) on liityttävä Kanta-palvelujen käyttäjäksi, jos käytössä on sähköinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Jos sinulla tai edustamallasi organisaatiolla on terveydenhuollon toimilupa ja asiakkaiden tietoja käsitellään potilastietojärjestelmässä, pitää ottaa käyttöön Potilastiedon arkisto -palvelu. Terveydenhuollossa ei ole siirtymäaikoja, joten liittymisvalmistelut on aloitettava viipymättä.

Jos sinulla tai edustamallasi organisaatiolla on sosiaalihuollon toimilupa ja asiakkaiden tietoja käsitellään asiakastietojärjestelmässä, pitää ottaa käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto 1.9.2024 tai 1.1.2026 mennessä, riippuen siitä tuotatko palveluja ostopalveluna hyvinvointialueelle vai ainoastaan itsenäisesti maksaville asiakkaille.

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä säätää Resepti-palvelun käyttöönoton pakolliseksi apteekeille, lääkemääräyksiä laativille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille sekä itsenäisille lääkkeen määrääjille.

Lue lisää:

Maksat Kanta-palvelujen käytöstä käyttömaksua. Käyttömaksujen suuruudesta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vuosittain.

Lisäksi kustannuksia voi aiheutua käytettävistä tietojärjestelmistä. Kysy järjestelmätoimittajaltasi lisätietoja tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä maksuista.

Lue lisää:

Potilastiedon arkiston osalta käyttöönotto pähkinänkuoressa

 1. Ota yhteyttä järjestelmätoimittajaasi. Saat heiltä ohjeet käyttöönoton valmisteluja varten.
 2. Kun tarvittavat valmistelut on tehty, tee liittymishakemus Kanta-Ekstranetissä.
 3. Tee lopuksi käyttöönottokoe yhdessä järjestelmätoimittajasi kanssa ja lähetä käyttöönottokokeen raportti Kelaan.
 4. Kanta-palvelut ovat käytössäsi.

Tutustu ohjeisiin:

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

 1. Tutustu käyttöönotonprosessiin kanta.fi-sivulla ja ota yhteyttä tietojärjestelmätoimittajaasi.
 2. Varmista, että tarvittavat valmistelevat tehtävät on oman organisaatiosi osalta tehty
 3. Ilmoita organisaatiosi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon
 4. Tee omassa organisaatiossani tarvittavat käyttöönoton tehtävät
 5. Tee lopuksi käyttöönottokoe yhdessä järjestelmätoimittajasi kanssa ja lähetä käyttöönottokokeen raportti Kelaan.
 6. Kanta-palvelut ovat käytössäsi.

Tutustu ohjeisiin:

Resepti-palvelun käyttöönotto pähkinänkuoressa

 1. Ota yhteyttä järjestelmätoimittajaasi. Saat heiltä ohjeet käyttöönoton valmisteluja varten.
 2. Huolehdi käyttöönoton edellyttämistä valmistelevista tehtävistä.
 3. Tee käyttöönottoon liittyvät hallinnolliset toimet Kanta Ekstranetissä.
 4. Tee omassa organisaatiossasi tarvittavat käyttöönoton tehtävät.
 5. Voit tehdä halutessasi tuotantovalmiuden varmistamisen yhdessä järjestelmätoimittajasi kanssa.
 6. Aloita Resepti-palvelun käyttäminen.

Tutustu ohjeisiin:

Yrityksen tiloissa toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien pitää liittyä Kantaan. Yritys ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat halutessaan sopia yhteisliittymismallin käytöstä, jolloin itsenäiset ammatinharjoittajat liittyvät Kanta-palvelujen käyttäjäksi pääliittyjän kautta. Vain pääliittyjä eli yritys tekee liittymishakemuksen.

Vaihtoehtoisesti itsenäinen ammatinharjoittaja voi liittyä Kantaan suoraliittymisellä eli tehdä oman käyttöönoton.

Lue lisää:

Jotta Kanta-palveluihin voi liittyä, pitää Kanta-palveluihin liittyvistä toimintayksiköistä ja toimintayksiköiden palveluyksiköistä tai itsenäisistä ammatinharjoittajista olla ajantasaiset tunnistetiedot THL:n ylläpitämässä koodistopalvelussa (SOTE-organisaatiorekisteri tai IAH-koodisto).

Koodistopalvelun tiedot perustuvat lupaviranomaisen myöntämiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan lupiin. Jos tiedot eivät ole ajan tasalla koodistopalvelussa, ole yhteydessä oman alueesi Aluehallintovirastoon.

Lue lisää:

Asiakastietolain mukaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien, jotka arkistoivat sähköisesti asiakas- tai potilastietoja, pitää noudattaa omavalvontaa toiminnassaan ja tehdä tietoturvasuunnitelma. Asiakastietolain tarkoittama tietoturvasuunnitelma sisältää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää laadunhallintaa ja omavalvontaa. Tietoturvasuunnitelman sisällöstä ohjeistaa THL.

Lue lisää:

Jos ammatinharjoittaja toimii itsenäisesti, täytyy hänen tehdä tietoturvasuunnitelma omaa toimintaansa varten.

Tietoturvasuunnitelman kohdat tulee käydä läpi ja sovittaa vaatimukset yrityksen kokoon ja toiminnan laajuuteen. Erityisesti teknisiä ja tietojärjestelmiä koskevia vaatimuksia kannattaa käsitellä yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa.

Jos itsenäinen ammatinharjoittaja toimii vuokralaisena yrityksessä, esimerkiksi lääkäriasemalla, ja käyttää yrityksen potilastietojärjestelmää, pitää tietoturvasuunnitelman teosta sopia yrityksen kanssa.

Yrityksen tietoturvasuunnitelmaan pitää olla selkeästi kirjattu, jos suunnitelma koskee myös sen tiloissa toimivia itsenäisiä ammatinharjoittajia. Vastuut tulee olla kirjattuna myös yrityksen ja itsenäisen ammatinharjoittajan väliseen sopimukseen.

Lue lisää:

Sivua päivitetty 10.8.2023