Förberedande uppgifter och införande

Förberedande uppgifter och införande

Enligt kunduppgiftslagen ska en privat tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster ansluta sig som användare av Kanta-tjänsterna om ett elektroniskt klient- och patientdatasystem används.

Om en registrerad tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster behandlar klienternas uppgifter i ett patientdatasystem, ska tjänsten Patientdataarkivet införas. Det finns inga övergångstider inom hälso- och sjukvården, så förberedelserna inför anslutningen ska inledas utan dröjsmål.

Om en registrerad tillhandahållare av socialvårdstjänster behandlar klienternas uppgifter i ett klientdatasystem, ska Klientdataarkivet för socialvården tas införas inom ramen för övergångstiderna i lagen om klientuppgifter.

Lagen om elektroniska recept föreskriver att det är obligatoriskt att ta införa Recepttjänsten på apotek, för tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster som utfärdar recept samt för självständiga läkemedelsförskrivare.

Läs mer:

Du betalar en avgift för användningen av Kanta-tjänsterna. Avgiftens storlek bestäms årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Dessutom kan de informationssystem som används orsaka kostnader. Be din systemleverantör om mer information om avgifter för användningen av informationssystemen.

Läs mer:

Införandet av patientdataarkivet i ett nötskal

 1. Kontakta din systemleverantör. De ger dig anvisningar för förberedelserna inför införandet.
 2. Utför de förberedande uppgifter som införandet förutsätter.
 3. Gör en anslutningsansökan i Kanta Extranet.
 4. Gör slutligen ibruktagningsprovet tillsammans med din systemleverantör och skicka rapporten om ibruktagningsprovet till FPA.
 5. Du har nu tillgång till Kanta-tjänsterna

Bekanta dig med anvisningarna:

Klientdataarkivet för socialvården

 1. Bekanta dig med införandeprocessen på webbplatsen kanta.fi och kontakta din datasystemleverantör.
 2. Anmäl din organisations införande av Klientdataarkivet för socialvården.
 3. Utför de förberedande uppgifter som införandet förutsätter.
 4. Gör en anslutningsansökan i Kanta Extranet.
 5. Gör slutligen ibruktagningsprovet tillsammans med din systemleverantör och skicka rapporten om ibruktagningsprovet till FPA.
 6. Du har nu tillgång till Kanta-tjänsterna

Bekanta dig med anvisningarna:

Införandet av Recepttjänsten i ett nötskal

 1. Kontakta din systemleverantör. De ger dig anvisningar för förberedelserna inför införandet.
 2. Utför de förberedande uppgifter som införandet förutsätter.
 3. Gör en anslutningsansökan i Kanta Extranet.
 4. Gör de uppgifter som behövs för införandet i din egen organisation.
 5. Om du vill kan du säkerställa produktionsberedskapen tillsammans med din systemleverantör.
 6. Börja använda Recepttjänsten.

Bekanta dig med anvisningarna:

Tjänstetillhandahållare som verkar i företagets lokaler ska ansluta sig till Kanta. Parterna kan om de så önskar komma överens om användningen av modellen för gemensam anslutning, varvid tjänstetillhandahållare som fungerar som hyresgäster ansluter sig som användare av Kanta-tjänsterna via huvudanslutningen. Endast huvudabonnenten, dvs. företaget, gör en anslutningsansökan.

Alternativt kan tjänstetillhandahållaren ansluta sig till Kanta genom direktanslutning, dvs. göra ett eget införande.

Läs mer:

För att man ska kunna ansluta sig till Kanta-tjänsterna måste det finnas uppdaterade identifikationsuppgifter om den tjänstetillhandahållare som ansluter sig till Kanta-tjänsterna i THL:s kodtjänst (SOTE-organisationsregistret eller IAH-kodsystemet).

Uppgifterna i kodtjänsten grundar sig på registreringar. Om uppgifterna inte är uppdaterade i kodtjänsten ska du kontakta Regionförvaltningsverket i ditt område.

Läs mer:

Enligt kunduppgiftslagen ska alla tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster som arkiverar klient- eller patientuppgifter elektroniskt följa egenkontrollen i sin verksamhet och göra upp en informationssäkerhetsplan. Den informationssäkerhetsplan som avses i kunduppgiftslagen innehåller kvalitetsledning och egenkontroll i anslutning till informationssäkerhet och dataskydd. THL ger anvisningar om informationssäkerhetsplanens innehåll.

Läs mer:

Tjänstetillhandahållaren ska göra upp en informationssäkerhetsplan för sin egen verksamhet.

Punkterna i informationssäkerhetsplanen ska gås igenom och kraven anpassas till företagets storlek och verksamhetens omfattning. Särskilt tekniska krav och krav på informationssystem bör behandlas tillsammans med systemleverantörerna.

Om tjänstetillhandahållaren är hyresgäst i företaget, till exempel på en läkarstation, och använder företagets patientdatasystem, ska man komma överens med företaget om utarbetandet av informationssäkerhetsplanen.

Det ska vara tydligt antecknat i företagets informationssäkerhetsplan om planen också gäller hyresgäster som verkar i företagets lokaler. Ansvarsfördelningen ska också antecknas i avtalet mellan företaget och egenföretagaren.

Läs mer:

Sidan har uppdaterats 10.8.2023