Extranätet

Extranätet

Det går inte längre att logga in på Kanta Extranätet med Katso-koder, och tjänsten Katso upphör helt och hållet 31.12.2020.

I Suomi.fi-tjänsten kan man logga in med

  • nätbankskoder
  • mobilcertifikat
  • certifikatkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare BRC).

Organisationen ska välja vilket identifikationsverktyg den använder och instruera personalen i hur verktyget används.

Läs mer:

Den befullmäktigade ska ges Suomi.fi-fullmaktskoden ”Ibruktagande av social- och hälsovårdens digitala tjänster”. Fullmaktskoden beskrivs närmare på Kanta Extranät-sidan

När du vill ge Suomi.fi-fullmakter ska du identifiera dig på Suomi.fi med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Med Suomi.fi-fullmakter kan du ge en person, ett företag eller en sammanslutning rätt att sköta dina ärenden. Fullmakter kan ges av personer som i ett offentligt register har rätt att företräda organisationen.

Läs mer:

Den som fyller i blanketten ska ha rollen som dataskyddsansvarig. Det är tänkt att den dataskyddsansvariga ska göra upp organisationens årsrapport om informationssäkerheten och därför finns blanketten också i dataskyddsdelen.

Även den som har rollen som huvudanvändare och tillgång till dataskyddsdelen kommer åt att fylla i blanketten.

Sidan har uppdaterats 9.6.2020