Extranätet

Extranätet

Hur skaffar jag Katso-koder?                        

Hur får jag en Extranät-roll?                          

 • I korthet:
 • Organisationens huvudanvändare
  • skapar underkoder för de personer som använder Extranätet
  • skickar uppgifter om underkoden tillsammans med det lösenord som huvudanvändaren gett till innehavaren av en underkod, som certifierar underkoden till en Katso-kod
 • Om en person som använder Extranätet redan har en certifierad Katso-kod, skapar huvudanvändaren inte någon ny underkod, utan beviljar endast personen en roll för Extranätet.
 • Närmare anvisningar: kanta.fi - Professionella - Införandet och kundrelation
 • Grundläggande anvisningar om hur du skapar Katso-koder finns på adressen  https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp

Hur och varför certifieras underkoden?  

 • Innehavaren av en underkod ska certifiera sin underkod till en Katso-kod.
  • gå till adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp och välj "Öppna tjänsten"
  • välj "Jag vill certifiera min Katso-underkod till en Katso-kod" i Katso-tjänstens huvudmeny.
 • Logga in i tjänsten med Katso-underkoden. Därefter hjälper guiden dig att skapa Katso-koden. För detta behöver du antingen bankkoder eller ett elektroniskt ID-kort.
 • Alternativt kan du verifiera din identitet på skattebyrån efter att koden upprättats. I så fall börjar din Katso-kod gälla först efter detta.
 • Underkoden måste certifieras för att fungera.

Tjänsten frågar efter ett engångslösenord. Vad är det?

 • När huvudanvändaren skapar en underkod måste den certifieras innan den tas i bruk. Det är fråga om detta när tjänsten frågar efter engångslösenord när du loggar in med underkoden.
 • Certifieringen baserar sig på att de som använder tjänsten kan identifieras ända ner på personnivå.

Var får jag fler engångslösenord?              

 • På adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp finns punkten "Jag vill certifiera min underkod". Här kan du beställa engångslösenord.
 • I fortsättningen, när de beställda lösenorden tar slut, kan du beställa mer på samma adress, i punkten "Kodhantering".

Organisationens huvudanvändare är inte känd                 

 • Det finns en eller flera Katso-huvudanvändare, eftersom Katso-autentisering används i alla elektroniska tjänster som Skatteförvaltningen och FPA tillhandahåller kommunerna.
 • Det lönar sig alltså att fråga efter huvudanvändaren hos den instans som hanterar beskattningsfrågor eller hos den instans som sänder in anmälningar om dagvård till FPA eller den instans som behöver uppgifter om FPA-förmåner för utkomststöd.
 • Eftersom Katso-autentisering baserar sig på FO-numret, är den första huvudanvändaren alltid en person med firmateckningsrätt för organisationen och denne kan bevilja även andra huvudanvändarrättigheter.
 • Huvudanvändarna vet hur koder tilldelas inom organisationen. De känner också till hur koder certifieras och praxisen i anslutning till lösenord.

Glömt, föråldrat eller låst lösenord            

 • Om du har glömt ditt Katso-lösenord eller om det blivit föråldrat, kan du aktivera det på nytt på följande sätt:
 • Observera att den nya lösenordslistan måste aktiveras på kodhanteringssidan.
 • Om dina Katso-lösenord är låsta, måste de öppnas antingen genom självbetjäning (kräver bankkoder, elektroniskt ID-kort eller mobilcertifikat) eller ett besök på Skattebyrån.
 • Självbetjäningen går till såhär: Öppnande av låst kod: https://yritys.tunnistus.fi/main -> "Jag vill öppna min låsta kod eller få åtkomst till koden som jag glömt."

Vilken Extranät-roll behövs för att göra upp organisationens årsrapport om informationssäkerheten?                       

 • Den som fyller i blanketten ska ha rollen som dataskyddsansvarig. Det är tänkt att den dataskyddsansvariga ska göra upp organisationens årsrapport om informationssäkerheten och därför finns blanketten också i dataskyddsdelen.
 • Även den som har rollen som huvudanvändare och tillgång till dataskyddsdelen kommer åt att fylla i blanketten.

Kan man beställa Kanta-blanketter?         

 • Kanta-blanketterna finns inte i tryckt form och det går inte att beställa dem. Däremot går det att skriva ut blanketterna från Extranätet i kanta.fi. Där finns de bland annat i Materialbanken.

Sidan har uppdaterats 25.03.2019