Extranätet

Extranätet

Den befullmäktigade ska ges Suomi.fi-fullmaktskoden ”Ibruktagande av social- och hälsovårdens digitala tjänster”. Fullmaktskoden beskrivs närmare på Kanta Extranät-sidan

När du vill ge Suomi.fi-fullmakter ska du identifiera dig på Suomi.fi med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Med Suomi.fi-fullmakter kan du ge en person, ett företag eller en sammanslutning rätt att sköta dina ärenden. Fullmakter kan ges av personer som i ett offentligt register har rätt att företräda organisationen.

Läs mer:

Sidan har uppdaterats 1.2.2024