Certifikatkort

Certifikatkort

Certifikatkorten beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). En yrkesperson inom social- och hälsovården kan beställa ett yrkeskort från vilken offentlig registreringsplats som helst.

För att du ska få ett yrkeskort krävs det att dina uppgifter finns i Valviras register över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården Terhikki och Suosikki. Du kan kontrollera att uppgifterna är aktuella i JulkiTerhikki/JulkiSuosikki (valvira.fi).

Om organisationen utöver yrkesutbildade har också annan personal, behövs det ett avtal med MDB och eventuellt fullmakt för en registreringsplats. Mer information finns på MDB:s webbplats.

Läs mer:

Yrkeskorten och korten för personal som i patientvården behandlar patientuppgifter är avgiftsfria hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Personalkorten, aktörskorten och tillfälligt korten är avgiftsbelagda.

Registreringsställena prissätter själva sin tjänst. Du kan höra dig för om storleken på avgiften direkt hos registreringsstället när du bokar tid. För praktiserande hälso- och sjukvårdsstuderande kan man beställa avgiftsbelagda personalkort.

Giltighetstiden anges på kortet. Kortavläsningssystemet varnar om att giltighetstiden går ut en månad innan kortet går ut. Ett nytt yrkeskort skickas inte automatiskt utan kortet måste beställas. Leveranstiden för det nya kortet är cirka två veckor.

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kan själva förnya yrkeskortet via elektroniska WebVartti-tjänsten så länge det är giltigt.

Läs mer:

Kortläsaren ska helst skaffas hos en professionell affär för IT-tillbehör och samtidigt bör man försäkra sig om kompabiliteten. 

Användarrätten till kortläsarprogrammet följer med kortet. Identifieringen av det elektroniska certifikatkortet förutsätter att datorn har en läsapparat, dvs. kortläsare, som antingen är integrerad i eller externt kopplad till datorn.

Utöver en webbläsare behövs inget annat än kortläsarprogrammet.

Med kortet har du fått instruktioner om hur kortet och nyckeltalen används. Om du har kvar den 8-siffriga aktiveringskod eller PUK-öppningskod som följde med kortet, kan du byta dina koder via DigiSign-applikationen.

Läs mer: