Certifikatkort

Certifikatkort

Certifikatkortet beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. BRC) och avhämtas på de registreringsställen som den offentliga hälso- och sjukvården tillhandahåller. 

Läs mer:

Yrkeskorten och korten för personal som i patientvården behandlar patientuppgifter är avgiftsfria hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. BRC). Personalkorten, aktörskorten och tillfälligt korten är avgiftsbelagda.

Registreringsställena prissätter själva sin tjänst. Du kan höra dig för om storleken på avgiften direkt hos registreringsstället när du bokar tid. För praktiserande hälso- och sjukvårdsstuderande kan man beställa avgiftsbelagda personalkort.

Läs mer:

Giltighetstiden anges på kortet. Kortavläsningssystemet varnar om att giltighetstiden går ut en månad innan kortet går ut. Ett nytt yrkeskort skickas inte automatiskt utan kortet måste beställas. Leveranstiden för det nya kortet är cirka två veckor.

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kan själva förnya yrkeskortet via elektroniska WebVartti-tjänsten så länge det är giltigt.

Läs mer:

Kortläsaren ska helst skaffas hos en professionell affär för IT-tillbehör och samtidigt bör man försäkra sig om kompabiliteten. 

Användarrätten till kortläsarprogrammet följer med kortet. Identifieringen av det elektroniska certifikatkortet förutsätter att datorn har en läsapparat, dvs. kortläsare, som antingen är integrerad i eller externt kopplad till datorn.

Utöver en webbläsare behövs inget annat än kortläsarprogrammet.

Med kortet har du fått instruktioner om hur kortet och nyckeltalen används. Om du har kvar den 8-siffriga aktiveringskod eller PUK-öppningskod som följde med kortet, kan du byta dina koder via DigiSign-applikationen.

Läs mer: