Kanta-organisationspanelen

Kanta-organisationspanelen

Kanta-organisationspanelen är en utvecklings- och påverkansgrupp. Den består av representanter för olika frivilligorganisationer och den deltar i utvecklingen av Kanta-tjänsterna. I panelen för organisationerna fram sina medlemmars synvinklar och behov.

Vad är Kanta-organisationspanelen?

Kanta-organisationspanelen är en utvecklings- och påverkansgrupp som deltar i utvecklingen av Kanta-tjänsterna. Organisationspanelen sammanställer allmänhetens perspektiv och därför är panelens synpunkter mycket värdefulla. Panelen samlar in erfarenheter och observationer och producerar information till stöd för utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

Organisationspanelen erbjuder goda möjligheter att påverka, ge respons och komma med idéer tillsammans med de andra panelmedlemmarna. Panelen är också en informationskanal: via den delas aktuell information om utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

Vem är med i organisationspanelen?

Organisationspanelen består av företrädare för olika frivilligorganisationer som i panelen för fram sin egen medlemskårs perspektiv och behov. Organisationerna representerar mångsidigt en stor grupp människor. Bland annat deltar ett flertal patientorganisationer samt organisationer för barnfamiljer och äldre.

Panelens storlek har för mandatperioden 2024–2025 begränsats till 25 organisationer så att dialogen i verksamheten kan bevaras.

När sammanträder organisationspanelen?

Organisationspanelen sammanträder två gånger om året. Under den senaste tiden har panelen ordnat sina möten via distanskontakt. I fortsättningen är avsikten att ordna en del av mötena som närmöten. Mellan mötena håller organisationerna och Kanta-tjänsterna kontakt till exempel i form av meddelanden eller enkäter.

Hur kan man gå med i organisationspanelen?

Mandatperioden för den nuvarande organisationspanelen varar till utgången av 2025. Vi informerar på vår webbplats och i våra kanaler på sociala medier när deltagare söks för organisationspanelens nästa mandatperiod.

Utöver Kanta-organisationspanelen har Kanta-tjänsterna sina egna nätverk bland annat för yrkespersoner inom social- och hälsovården och för datasystemleverantörer.

Sidan har uppdaterats 21.12.2023