Potilastietovarannon käyttöönotto

Potilastietovarannon käyttöönotto

Potilastietovarannon käyttöönotto on prosessi, jossa edetään vaiheittain valmistelevien tehtävien hoitamisesta käyttöönottokokeeseen. Käytön voi aloittaa onnistuneen kokeen jälkeen.

Muutoksia Kanta-palvelujen nimiin

Seuraavien Kanta-palvelujen nimet muuttuvat toukokuussa 2024

  • Potilastiedon arkisto -> Potilastietovaranto
  • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -> Sosiaalihuollon asiakastietovaranto
  • Kuva-aineistojen arkisto -> Kuva-aineistojen tietovaranto

Päivitämme muutokset kanta.fihin vaiheittain.

Potilastietovaranto on palvelu, jonne tallennetaan terveydenhuollon potilastietoja. Lisätietoa palvelusta:

Vaatimukset potilastietojärjestelmälle

Ennen käyttöönottoa terveydenhuollon palvelunantaja varmistaa järjestelmätoimittajaltaan, että sen käyttämä potilastietojärjestelmä on yhteensopiva Kannan kanssa.

Käyttöönottoprosessi

Käyttöönottoprosessi koskee niitä terveydenhuollon palvelunantajia, jotka liittyvät ensimmäistä kertaa Potilastietovarannon käyttäjiksi.

Käyttöönottoprosessin keskeiset vaiheet ja tehtävät näet esityksestä:

Potilastietovarannon käyttöönottoprosessin aikana palvelunantaja

  1. suorittaa käyttöönoton valmistelevat tehtävät 
  2. tutustuu käyttöönoton tukimateriaaliin
  3. tekee hallinnolliset toimenpiteet Kanta Ekstranetissä
  4. tekee käyttöönottokokeen.

Jos olet laajentamassa Potilastietovarannon käyttöä uusiin toiminnallisuuksiin tai tietosisältöihin, tutustu käytön laajennuksen ohjeisiin.

Valmistelevat tehtävät

Potilastietovarannon käyttöönotto edellyttää palvelunantajalta useita käyttöönottoa valmistelevia toimia. Palvelunantaja huolehtii muun muassa siitä, että luvat ja rekisteritiedot ovat kunnossa sekä tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset täyttyvät.

Lisäksi henkilökunta täytyy perehdyttää Potilastietovarannon kansallisiin toimintamalleihin. Kanta-palvelujen verkkokoulussa ammattilaiset voivat opiskella toimintamalleista omassa tahdissaan.

Käyttöönoton tuki 

Potilastietojärjestelmätoimittajat tukevat terveydenhuollon palvelunantajia Potilastietovarannon käyttöönotoissa. Ole yhteydessä omaan järjestelmätoimittajaasi ja kysy, millaista tukea he tarjoavat.

Myös Kela tukee terveydenhuollon palvelunantajia käyttöönotoissa tarjoamalla koulutustallenteita ja ohjaustunteja käyttöönottajille. Jos tarvitset Kelalta lisätukea, voit myös ilmoittautua käyttöönottoon tai olla meihin yhteydessä sähköpostitse (kanta@kanta.fi).

Toimet Kanta Ekstranetissä

Käyttöönottoprosessin loppupuolella palvelunantaja tekee Kanta Ekstranetissä käyttöönottoon liittyvät hallinnolliset toimenpiteet.

Ekstranetissä täytät hakemuksen Potilastietovarannon käyttäjäksi, jossa

  • ilmoitat palvelun käytössä tarvittavat hallinnolliset ja tekniset tiedot
  • hyväksyt Potilastietovarannon palvelukuvauksen
  • hyväksyt myös Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot ja allekirjoitat sitoumuksen Kanta-palvelujen asiakkuuteen, jos kyseessä on ensimmäinen Kanta-palvelun käyttöönottosi.

Tee hallinnolliset toimet viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua käyttöönottokoetta. Huomioithan, että käyttömaksujen laskutus alkaa asiakkuuden voimaantulovuodesta.

Käyttöönottokoe

Ennen Potilastietovarannon käytön aloitusta tehdään käyttöönottokoe. Sillä varmistetaan, että palvelunantaja ja käytössä oleva tietojärjestelmä ovat valmiita Kanta-palvelujen tuotantokäyttöön ja asiakirjojen arkistointi onnistuu.

Palvelunantaja sopii käyttöönottokokeesta ja sen ajankohdasta järjestelmätoimittajansa kanssa. Kokeeseen on varattava tarvittavat henkilöresurssit, esimerkiksi kokeen suorittava henkilö, sovellus- ja tietoliikennetuki ja Kanta-arkistonhoitajana toimiva henkilö. Kela ei osallistu kokeeseen eikä siitä tai sen ajankohdasta tarvitse ilmoittaa Kelalle.

Käyttöönottokoe suoritetaan tekemällä ohjeen mukainen testitapaus suunniteltuna ajankohtana. Koe tehdään sertifioidulla järjestelmällä Kanta-palvelujen tuotantoympäristössä. Käyttöönottokokeeseen tarvitaan testihenkilötunnus, jonka saa järjestelmätoimittajalta. 

Kanta-arkistonhoitajana toimiva henkilö varmistaa esimerkiksi Arkistonhoitajan käyttöliittymällä, että kokeessa tuotetut asiakirjat ovat tallentuneet asianmukaisesti Potilastietovarantoon ja vastaavat paikallisessa potilastietojärjestelmässä olevia tietoja.

Raportoi käyttöönottokokeesta Kelaan

Palvelunantaja lähettää onnistuneesta käyttöönottokokeesta raportin Kelalle kahden arkipäivän sisällä käyttöönottokokeen suorittamisesta.

Palvelun käytön voi aloittaa onnistuneen kokeen jälkeen.

Sivua päivitetty 23.5.2024