Organisaation valmiudet käyttöönottoon

Organisaation valmiudet käyttöönottoon

Kanta-palvelujen käyttöönottajalla tulee olla sertifioitu järjestelmä, toimiva tekninen yhteys ja ajantasaiset tunnistetiedot kansallisen koodistopalvelun rekisterissä.

Kanta-palvelun käyttöönottoa suunnitellessa palvelunantaja tarkistaa käytössään olevan järjestelmän tilanteen suhteessa Kanta-palveluihin sekä Kansallisessa koodistopalvelussa olevien rekisteritietojensa ajantasaisuuden.

Varmista asiakas- tai potilastietojärjestelmän Kanta-valmius

Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettäväksi tarkoitetut asiakas- ja potilastietoa käsittelevät tietojärjestelmät jaetaan luokkiin A ja B. Kanta-palvelujen käyttäminen edellyttää sertifioitua ja Kanta-vaatimukset täyttävää A-luokan asiakas- tai potilastietojärjestelmää.

Jos palvelunantajan käytössä oleva järjestelmä ei ole Kanta-yhteensopiva (ei löydy Kanta-sertifioitujen järjestelmien listalta), järjestelmätoimittajalta kannattaa tiedustella, onko järjestelmään lähitulevaisuudessa suunnitteilla Kanta-valmiuksia. B-luokkaan kuuluvaa tietojärjestelmää käyttävän palvelunantajan on mahdollista liittyä Kantaan A-luokkaan kuuluvan sertifioidun järjestelmän kautta.

Jos palvelunantajan käytössä ei vielä ole sähköistä asiakas- tai potilastietojärjestelmää, ennen hankkimista kannattaa selvittää, mikä järjestelmä sopii parhaiten oman toiminnan tarpeisiin. Markkinoilla on useampia järjestelmiä, jotka ovat profiloituneet hieman eri tavoin.

Vinkkejä sopivan järjestelmän valintaan voi tiedustella esimerkiksi omista verkostoista tai omalta liitolta.

Tekninen liityntäpisteyhteys organisaation ja Kanta-palvelujen välillä

Kanta-liityntäpisteellä tarkoitetaan sitä tietoliikenteen pistettä, josta palvelunantajan tietojärjestelmä liittyy salatulla yhteydellä Kanta-palveluihin. 

Liityntäpisteen toteuttaa teknisesti tietojärjestelmä toimittaja, muu Kanta-välittäjänä toimiva organisaatio tai organisaatio itse. Liityntäpisteitä voi olla yksi tai useampia ja ne ilmoitetaan mm. Kanta-palvelujen liittymishakemuksessa Kanta Ekstranetissä.

Tarkista rekisteritiedot kansallisesta koodistopalvelusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat (IAH) liitetään Kanta-palveluihin THL:n ylläpitämän kansallisen koodistopalvelun rekistereissä olevien tietojen avulla.

Rekisterien tietoja käytetään Kanta-palveluja käyttävien toimijoiden tunnistamiseen ja hallinnointiin ja Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovutukseen. Jokaisella liittyjällä ja sen mahdollisilla Kanta-palveluja käyttävillä palveluyksiköillä tai sivuapteekeilla on yksilöivät OID-tunnukset.  Rekisteriä hyödynnetään myös reseptin uusimispyyntöjen välityksessä.

Palvelunantajan tietojen tulee siten olla ajantasaisina koodistopalvelun rekistereissä ennen Kanta-palvelun käyttöönottoa. 

Käyttöönoton kannalta keskeisiä rekistereitä koodistopalvelimella ovat sosiaali- ja terveysalan organisaatiorekisteri (SOTE) sekä terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien rekisteri (IAH).

Julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot päivittävät rekisteritiedot itse SOTE-organisaatiorekisteriin. 

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien tiedot välitetään automaattisesti koodistopalveluun Valviran Valveri-rekisteristä (yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteri).

Valveri-rekisterin tiedot perustuvat lupaviranomaisen myöntämiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan lupiin. Jos yksityisen palvelunantajan tiedot eivät ole ajan tasalla koodistopalvelussa, lisäykset tai virheellisten tietojen korjaukset tehdään joko oman alueen AVI:in tai Valviraan.

Sivua päivitetty 6.9.2023