Kansalliset toimintamallit ja ohjeet

Kansalliset toimintamallit ja ohjeet

Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia Kanta-palvelujen käyttöön liittyvistä terveydenhuollon ja apteekkien toimintamalleista sekä sosiaalihuollon toimintatavoista.

Päivitämme tämän sivun sisältöä parhaillaan.

 

Kanta-palvelut näyttävät potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot samalla tavalla kuin ne on kirjattu potilas- tai asiakastietojärjestelmiin. Jos Potilastiedon arkiston tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tiedoissa on virhe, pitää se korjata palvelunantajan potilas- tai asiakastietojärjestelmässä.

Virheen korjaamisesta vastaa tiedot kirjannut palvelunantaja. Myös potilas- ja asiakastietojärjestelmien toimittajat voivat tarvittaessa auttaa tietojen poistamisessa ja korjaamisessa.

Kun virheellinen tieto on korjattu potilas- tai asiakastietojärjestelmässä, korjautuu se automaattisesti myös Kanta-palveluissa.

Terveydenhuolto vastaa ensisijaisesti ongelma- ja virhetilanteiden selvittelystä. Organisaatiossasi tulisi olla toimintamalli siihen, mihin tahoon sinun pitää ottaa yhteyttä kuvaamassasi tilanteessa. Yhteyshenkilö voi olla esimerkiksi organisaatiosi tekninen tuki tai tietojärjestelmän toimittaja.

Tarkista nämä, jos kirjaus ei näy OmaKannassa:

  • Etsiikö potilas tietoa oikean päivämäärän alta? Esimerkiksi laboratoriotulokset eivät näy OmaKannassa näytteenottopäivämäärällä, vaan sen palvelutapahtuman päiväyksellä, johon tutkimukset liittyvät.
  • Ovatko kirjaukset arkistoituneet asianmukaisesti Kannan Potilastiedon arkistoon?
  • Onko asiakirjan näkymistä OmaKannassa viivästetty?
  • Liittyykö kirjaus sellaiseen tietoon, jota ei näytetä kansalaiselle OmaKannassa?

Jos et saa itse selvitettyä virheen syytä, voit pyytää apua organisaatiosi Kanta-arkistonhoitajalta. Arkistonhoitaja voi selvittää virhetilanteita Arkistonhoitajan käyttöliittymällä.

Jos ongelmaa ei saada selvitettyä, tekee tietojärjestelmätoimittaja asiasta häiriöilmoituksen Kanta-palveluille.

Tietojen näyttämistä asiakkaalle OmaKannassa voidaan viivästää esimerkiksi silloin, kun terveydenhuollon ammattilaisen on tarpeen keskustella ensin potilaan kanssa henkilökohtaisesti.

Viivästämiselle ei ole kansallisesti yhteneväisiä sääntöjä, vaan organisaatioilla on siihen omat käytäntönsä ja prosessinsa.

Ammattilainen arvioi tapauskohtaisesti, mitä tietoja on tarpeen viivästää ja kuinka kauan. Joissakin tapauksissa tieto voidaan jopa viivästää pysyvästi.

Potilastietojärjestelmiin voidaan myös toteuttaa esimerkiksi tiettyjen laboratoriotulosten automaattinen viivästäminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot pitää kirjata kansallisesti sovittujen tietorakenteiden mukaan, jotta ne näkyvät Kanta-palveluissa ja asiakkaalle OmaKannassa.

Löydät ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen kirjaamisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta:

Sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä apteekeille suunnatut koulutukset Kanta-palvelujen toimintamalleista löydät kanta.fi-verkkopalvelusta.

Kirjaamiseen liittyvät koulutusmateriaalit löydät Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Lisäksi Kansa-koulu -hankkeen kirjaamisfoorumille on koottu ohjeita sosiaalihuollon tietojen kirjaamisesta.

Voi.

Arkistonhoitajan käyttöoikeudet rajautuvat rekisterinpitäjittäin. Yhteisliittymistilanteessa arkistonhoitajaksi nimetty henkilö voi hakea pääliittyjän alla tuotettuja asiakirjoja. Lisäksi useampi liittyjä voi ilmoittaa tietyn arkistonhoitajan omaksi arkistonhoitajakseen.

Arkistonhoitajan vastuulla ovat

  • asiakirjahallinnon, arkistotoimen ja tiedonhallinnan suunnittelu
  • ohjeistus
  • koulutus ja valvonta
  • organisaation päätearkiston tehtävät
  • asiakkaan tai potilaan käynnistämät selvityspyynnöt.

Kanta-palveluihin liityttäessä arkistonhoitaja osallistuu käyttöönottokokeeseen ja teknisiin tarkastuksiin sen yhteydessä. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet rajataan automaattisesti sen rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjien asiakirja-aineistoon, jonka lukuun arkistonhoitaja toimii.

Pitää.

Organisaation arkistonhoitajalle täytyy olla yksilöity arkistonrooliin liitetty varmennekortti. Oleellista on myös, että arkistonhoitajan rooliin on annettu yhteystieto ja arkistonhoitajan varmennekortin numero.

Kyllä.

Arkistonhoitajan rooli on pakollinen, kun liitytään Potilastiedon arkistoon. Itsenäinen ammatinharjoittaja voi toimia itse tässä roolissa, tai hän voi nimetä siihen jonkun toisen henkilön. Pääasia on, että arkistonhoitajan rooliin on annettu yhteystieto ja arkistonhoitajan varmennekortin numero.

Tehtäviin ei ole määritelty erikseen ammatillista pätevyyttä. 

Sivua päivitetty 29.12.2023