Potilastietojen yhteenveto

Potilastietojen yhteenveto

Terveydenhuollon ammattilainen näkee potilastietojen yhteenvedolta rajatusti tietoja, joita potilaasta on kirjattu toisessa EU-maassa. Suostumuksen potilastietojen hyödyntämiselle muiden Euroopan maiden terveydenhuollossa voi antaa OmaKannassa 6.6.2024 alkaen.

Laadukkaan hoidon takaamiseksi on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisella on käytössään ajantasaiset tiedot myös ulkomaalaisen potilaan terveydentilasta. Potilastietojen yhteenvedon avulla ammattilaiset saavat näkyviin nopeasti ja turvallisesti muissa Euroopan maissa kirjattuja potilastietoja. 

Potilastietojen yhteenvetoja voidaan välittää tällä hetkellä Suomesta vain Viron terveydenhuoltoon. Jo tämän vuoden aikana tietoja voidaan välittää uusiin maihin. Suomen terveydenhuollossa yhteenvetoja voidaan hyödyntää arviolta alkuvuodesta 2025 alkaen.

Potilastietojen liikkuminen Euroopan maiden rajojen yli parantaa potilaiden hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta.

Mitä tietoja potilastietojen yhteenveto sisältää

Yhteenvedolla näkyy rajatusti potilastietoja, joita potilaasta on aiemmin kirjattu toisen maan terveydenhuollossa. Yhteenveto sisältää rajatusti tietoja potilaan terveystiedoista ja -historiasta:

  • diagnoosit
  • lääkitystiedot
  • riskitiedot (allergiat, lääkeaineallergiat ja kehoon asennetut laitteet)
  • toimenpiteet.

Esimerkki terveydenhuollon ammattilaiselle näkyvästä eurooppalaisesta potilastietojen yhteenvedosta (pdf).

Potilastietojen yhteenvedon välittäminen edellyttää potilaan suostumusta

Potilastietoja voidaan välittää Suomesta toisen EU-maan terveydenhuoltoon vain, jos potilas hakeutuu sen piiriin ja on antanut OmaKannassa suostumuksen tietojensa välittämiseen ulkomaille. Lisäksi paikallisen ammattilaisen pitää informoida potilasta hänen tietojensa käytöstä.

Kanta-palvelut toimivat Suomen yhteyspisteenä potilastietojen välittämisessä muiden EU-maiden terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Suoraa pääsyä suomalaisten potilastietoihin ulkomailla toimivilla terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole.

Lähitulevaisuudessa potilastietoja voidaan välittää myös Suomeen

Vuoden 2025 aikana Kannan avulla pystytään välittämään potilastietojen yhteenvetoja myös ulkomailta Suomen terveydenhuoltoon. Välitetyt tiedot näkyvät terveydenhuollon ammattilaiselle suomeksi käännettynä. Yhteenvedot helpottavat esimerkiksi muualta Euroopasta Suomeen muuttaneiden tai vierailevien potilaiden hoitoa. Terveydenhuollon organisaatiot päättävät yhteenvedon käyttöönoton ajankohdasta.

Muissa Euroopan maissa suomalaisten potilastietojen yhteenvedot tulevat hyödynnettäväksi vaiheittain maiden omien aikataulujen mukaan. Euroopan komission tavoitteena on, että potilastietojen yhteenveto olisi käytössä suurimmassa osassa EU:n jäsenmaita vuoteen 2026 mennessä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että maat voivat välittää toisilleen myös esimerkiksi lääketieteellisiä kuvia ja laboratoriotuloksia.

EU-logo ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.
 

Lue lisää

Sivua päivitetty 3.6.2024