Sähköinen ensihoitokertomus

Sähköinen ensihoitokertomus

Ensihoidon potilastiedot tallennetaan sähköisenä ensihoitokertomuksena Potilastiedon arkistoon. Tiedonkulku ensihoidon ja muun terveydenhuollon välillä sujuvoituu, ja asiakas näkee ensihoidossa tehdyt kirjaukset OmaKannasta.

Ensihoitoyksiköiden ammattihenkilöt kirjaavat jatkossa potilastiedot sähköisesti KEJO-järjestelmää käyttäen. KEJOsta ensihoitokertomukset tallennetaan Potilastiedon arkistoon.

KEJO on turvallisuusviranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmä, jota tulevat käyttämään kaikki ensihoidon toimijat. KEJO korvaa nyt käytössä olevat ensihoidon potilaskirjausjärjestelmät.

Sähköinen ensihoitokertomus parantaa tiedonkulkua

Potilastiedot kirjataan KEJOssa kansallisesti yhtenäisin tietorakentein. Kun muodostunut ensihoitokertomus tallennetaan KEJOsta Potilastiedon arkistoon, tiedot ovat kaikkien arkistoa käyttävien terveydenhuollon toimijoiden hyödynnettävissä. 

KEJO ja sähköinen ensihoitokertomus vastaavatkin tiedonkulun haasteisiin ensihoidon ja muun terveydenhuollon välillä. Ensihoidon tiedot eivät enää ole paperille kirjattuina tai hajallaan eri potilastietojärjestelmissä, vaan löytyvät samasta paikasta. Potilastiedon arkistosta ensihoidon tiedot ovat helposti terveydenhuollon ammattilaisten katsottavissa silloin, kun potilaan hoito sitä edellyttää. 

KEJOn kautta myös ensihoitoyksiköiden ammattihenkilöt pääsevät katsomaan Potilastiedon arkistosta muualla tallennettuja potilastietoja. Esimerkiksi kriittiset potilastiedot ovat näin saatavilla nopeammin.

Lisäksi asiakas näkee OmaKannasta jatkossa myös ensihoitoyksiköiden kirjaamat hoitotiedot.

KEJO-kirjaaminen alkaa vaiheittain eri hyvinvointialueilla

KEJO-järjestelmän käyttö sekä sähköisten ensihoitokertomusten laatiminen ja tallentaminen Potilastiedon arkistoon aloitetaan eri hyvinvointialueilla vaiheittain. Käytön aloittamisen aikataulu on sovittu kansallisella tasolla.

KEJOlla laadittuja sähköisiä ensihoitokertomuksia on ryhdytty tallentamaan Potilastiedon arkistoon ensimmäisenä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Muilla alueilla tallennukset pyritään aloittamaan vuosien 2022-2024 aikana.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 6.9.2023