Sähköinen ensihoitokertomus

Sähköinen ensihoitokertomus

Kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen avulla ensihoitotiedot ovat käytettävissä kaikissa alueellisissa potilastietojärjestelmissä Kanta-palvelujen kautta. Palvelun käyttöönotto alkaa vuonna 2020.

Sähköinen ensihoitokertomus on ensihoitopalvelun tuottama potilaskertomusasiakirja, joka tallennetaan Potilastiedon arkistoon. Palvelu on osa viranomaisten yhteistä kenttäjärjestelmää (KEJO), jonka käyttöönotto ensihoitopalvelun osalta alkaa vuoden 2020 jälkipuoliskolla. KEJO ja sähköinen ensihoitokertomus korvaavat nykyisin käytössä olevat ensihoitopalvelun kenttä- ja potilaskirjausjärjestelmät.

Palvelun avulla kaikki ensihoitopalvelun toimijat manner-Suomessa käyttävät samalla tavoin määriteltyä ensihoitokertomusta. Täten tiedot ovat hyödynnettävissä kaikissa alueellisissa potilastietojärjestelmissä Kanta-palvelujen kautta. 

Käyttäjät koulutetaan kohdennetusti

Vuonna 2020 palvelu otetaan käyttöön kahdessa sairaanhoitopiirissä (Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote). Muihin sairaanhoitopiireihin palvelu laajenee vuodesta 2021 alkaen. Käyttöönottoa koskeva materiaali jaetaan toimijoille sairaanhoitopiirien vastuuhenkilöverkoston kautta. Palvelun käyttäjät koulutetaan kohdennetusti yhteistyössä hankkeen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sairaanhoitopiirien kesken.

Lue lisää

Sivua päivitetty 10.01.2020