Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kehittäminen

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kehittäminen

Vuonna 2024 palvelun kehittämisessä panostetaan asiakastietolain liittymisvelvoitteen mukaisten toiminnallisuuksien viimeistelyyn. Lisäksi tuetaan palvelunantajia käyttöönotoissa.

Keskeisimmät kehittämiskohteet vuodelle 2024 sosiaalihuollon Kanta-palveluissa ovat

Lisäksi

Sosiaalihuollon luovutusilmoitusten tallentaminen

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada tieto asiakastietojensa käytöstä, luovutuksesta ja tietojen luovutuksen syistä. Asiakastietojen käytön ja luovutusten seuranta on keskeinen vaatimus asiakkaan oikeuksien turvaamiseksi. Palvelunantajan onkin kerättävä lokitiedot rekisterikohtaisesti ja tallennettava ne Kanta-palvelujen lokirekisterien säilytyspalveluun seurantaa ja valvontaa varten. 

Asiakas voi nähdä lokitiedot myöhemmin OmaKannassa.

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen laajalla tiedonsaantioikeudella Kanta-palvelujen kautta

Asiakastietolaki mahdollistaa tiedon hakemisen Kannasta laajalla tiedonsaantioikeudella. Sosiaalihuollon viranomaisella on laaja tiedonsaantioikeus silloin, kun tietoja tarvitaan asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalipalvelujen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tai palvelunantajalle annettujen tietojen tarkistamista varten.

Sosiaalihuollon viranomainen voi hakea myönnettyjen käyttöoikeuksien puitteissa laajalla tiedonsaantioikeudella asiakastietoja Kannasta, vaikka asiakas ei olisi antanut luovutuslupaa tai olisi kieltänyt tietojen luovuttamisen.

Sosiaalihuollon ajanvaraustiedot Kantaan 

Sosiaalihuollon ajanvaraustietojen tallentaminen Kanta-palveluihin ja näyttäminen OmaKannassa toteutetaan lähivuosina. Aikataulu tarkentuu vuoden 2024 aikana.

Asiakastietolain aikataulussa etenevien käyttöönottojen tuki

Asiakastietolain liittymisvelvoitteen vaatimukset ja määrittelyt on pääosin julkaistu syksyllä 2023. Tavoitteena on, että liittymisvelvoitteessa vaaditut toiminnallisuudet ovat valmiina Kanta-palveluissa viimeistään keväällä 2024. Kanta-palvelut tukee Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottajia sekä tietojärjestelmätoimittajia käyttöönotoissa. 

Liittymisvelvoitteen määrittelyt ja vaatimukset on jäädytetty ainakin syksyyn 2024 saakka käyttöönottojen turvaamiseksi. Uusia liittymisvelvoitteen kokonaisuuteen liittyviä määrittelyjä julkaistaan vain, jos siihen on tarve esimerkiksi lakimuutosten vuoksi.
 

Lisätietoja

Sivua päivitetty 2.2.2024