Lähete ja hoitopalaute

Lähete ja hoitopalaute

Kannan Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuus parantaa hoitotietojen saatavuutta terveydenhuollossa. Kantaan tallennetut lähetteet ja hoitopalautteet näkyvät myös potilaalle OmaKannassa.

Kun potilaan lähetteet ja hoitopalautteet tallennetaan Kantaan

  • asiakirjat ovat haettavissa potilaan hoidon tueksi riippumatta siitä, missä potilasta hoidetaan
  • tieto on helpommin saatavilla myös muille kuin alkuperäisille lähettäjälle ja vastaanottajalle
  • rekisterinpitäjän arkistointivelvoite täyttyy
  • lähete- ja hoitopalauteasiakirjat näkyvät potilaalle OmaKannassa.

Lähetteen ja/tai hoitopalautteen tallentaminen Kantaan ei kuitenkaan korvaa olemassa olevia integraatioita eikä lähete-hoitopalauteprosesseja lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Lähete ja/tai hoitopalaute toimitetaan toiselle hoitavalle taholle nykyisten lähete-palautejärjestelmien kautta voimassa olevien käytänteiden mukaisesti.

Lähetteen ja hoitopalautteen käyttö

Lähetteet ja hoitopalautteet tallennetaan Kantaan käyttäen kansallisia näkymiä LÄH ja PAL.

Lähete-näkymää (LÄH) käytetään kun potilas ohjataan toiseen organisaatioon saamaan terveydenhuollon palveluja. Lähete-näkymää voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa hoitovastuuta ei siirretä, pyydetään vain konsultaatiota toisesta organisaatiosta.

Hoitopalaute-näkymää (PAL) käytetään, kun toteutetusta hoidosta kootaan tiedot hoitopalautteeksi lähetteen tehneelle tai muutoin jatkohoidosta vastaavalle taholle.

Lue lisää lähetteen ja hoitopalautteen käsittelystä ja arkistoinnista sekä tietosisällöistä:

Lähete ja hoitopalaute siirtävät hoitovastuun toiselle taholle, jolloin tietojen luovuttaminen osapuolten välillä on välttämätöntä hoidon jatkumiseksi. Lähetteen ja hoitopalautteen tekemisestä sovitaan potilaan kanssa, jolloin hän tietää tietojensa luovuttamisesta. Tässä tilanteessa laki mahdollistaa tietojen luovuttamisen, eikä erillistä suostumusta tai luovutuslupaa tarvita.

Jos asiakas ei ole antanut luovutuslupaa tai on asettanut kieltoja, lähetteen ja hoitopalautteen tietoja ei luovuteta katseltavaksi Kannan kautta toisille palvelunantajille. Tämä ei kuitenkaan estä hoitoon osallistuvia osapuolia välittämästä lähetteitä ja hoitopalautteita lähetejärjestelmien kautta, jotta asiakkaan hoito voidaan turvata.

Lähetteet näkyvät OmaKannassa omalla sivullaan Terveystiedot-osiossa. Koska sama lähete arkistoidaan sekä lähettävässä että vastaanottavassa organisaatiossa, kansalainen näkee OmaKannasta aina lähetteen viimeisimmän version.

Hoitopalaute kytketään OmaKannassa lähetteeseen aina kun se on mahdollista. Jos hoitopalaute ei liity mihinkään lähetteeseen, näkyy se Hoitopalautteet, joihin ei liity lähetettä -osiossa Myös hoitopalautteesta näytetään kansalaiselle aina viimeisin arkistoitu versio, jos hoitopalaute on arkistoitu sekä lähettävässä että vastaanottavissa organisaatioissa.

Näin aloitat lähetteen ja hoitopalautteen käytön

Voit ottaa toiminnallisuuden käyttöön sen jälkeen, kun organisaatiosi on liittynyt Potilastietovarannon käyttäjäksi.

Toimi näin, kun haluat aloittaa lähetteen ja hoitopalautteen käytön:

Ota yhteyttä tietojärjestelmätoimittajaasi ja varmista, että toiminnallisuus voidaan ottaa käyttöön potilastietojärjestelmässäsi.

Järjestelmät, joissa lähete ja hoitopalaute on yhteistestattu, löytyvät myös Potilastietovarannon tilanne -sivulta.

Sovi toiminnallisuuden käyttöönotosta ja sen vaatimista tehtävistä järjestelmätoimittajasi kanssa.

Tee käyttöönottokoe yhdessä järjestelmätoimittajasi kanssa, jos lähete ja hoitopalaute otetaan potilastietojärjestelmässä käyttöön ensimmäistä kertaa. Kokeessa tehdään testitapaus ennalta sovittuna ajankohtana.

Käyttöönottokokeen voi suorittaa koko lähete-hoitopalaute-prosessin osalta, jolloin kokeeseen osallistuu kaksi terveydenhuollon palvelunantajaa: lähettäjä ja vastaanottaja. Jos toiminnallisuuden käyttöönotto on ajankohtaista vain lähetteen osalta, voidaan kokeessa varmistaa vain lähetteen arkistoituminen.

Lähetä raportti onnistuneesta käyttöönottokokeesta Kelalle.

Toiminnallisuuden käytön voi aloittaa heti onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.

Sivua päivitetty 11.7.2024