Lähete ja hoitopalaute

Lähete ja hoitopalaute

Potilastiedon arkiston Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuus parantaa hoitotietojen saatavuutta. Toiminnallisuuden myötä myös lähetteet ja hoitopalautteet näkyvät kansalaiselle OmaKannassa.

Kun Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuus on otettu käyttöön,

  • asiakirjat ovat haettavissa potilaan hoidon tueksi Potilastiedon arkistosta riippumatta siitä, missä potilasta hoidetaan
  • tieto on helpommin saatavilla myös muille kuin alkuperäisille lähettäjälle ja vastaanottajalle
  • rekisterinpitäjän arkistointivelvoite täyttyy
  • lähete- ja hoitopalauteasiakirjat näkyvät kansalaiselle OmaKannassa.

Lähete- ja hoitopalautenäkymien tallentaminen

Lähetteet ja hoitopalautteet tallennetaan Potilastiedon arkistoon kansallisiin näkymiin LÄH ja PAL. Organisaation sisäisissä lähetteissä, konsultaatioissa tai hoitopalautteissa ei käytetä LÄH- tai PAL-näkymiä, vaan esimerkiksi lähettävän tahon erikoisalan mukaista näkymää.

Lähetteen ja/tai hoitopalautteen arkistointi Potilastiedon arkistoon ei korvaa nykyisiä integraatioita eikä toiminnallisia lähete-hoitopalauteprosesseja lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Lähete ja/tai hoitopalaute toimitetaan edelleen toiseen terveydenhuollon toimintayksikköön nykyisten lähete-palautejärjestelmien kautta voimassa olevien käytänteiden mukaisesti.

Lisätietoa esimerkiksi lähetteen ja hoitopalautteen käsittelystä ja arkistoinnista sekä tietosisällöistä:  

Lähete-näkymä

Lähete-näkymää (LÄH) käytetään kun potilas ohjataan toiseen organisaatioon saamaan terveydenhuollon palveluja. Lähete-näkymää voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa hoitovastuuta ei siirretä, pyydetään vain konsultaatiota toisesta organisaatiosta.

Hoitopalaute-näkymä

Hoitopalaute-näkymää (PAL) käytetään, kun toteutetusta hoidosta kootaan tiedot hoitopalautteeksi lähetteen tehneelle tai muutoin jatkohoidosta vastaavalle taholle.

Lähetteet ja hoitopalautteet OmaKannassa

Lähetteet näkyvät OmaKannassa omalla sivullaan Terveystiedot-osiossa. Koska sama lähete arkistoidaan sekä lähettävässä että vastaanottavassa organisaatiossa, kansalainen näkee OmaKannasta aina lähetteen viimeisimmän version.

Hoitopalaute kytketään OmaKannassa lähetteeseen aina kun se on mahdollista. Jos hoitopalaute ei liity mihinkään lähetteeseen, näkyy se Hoitopalautteet, joihin ei liity lähetettä -osiossa Myös hoitopalautteesta näytetään kansalaiselle aina viimeisin arkistoitu versio, jos hoitopalaute on arkistoitu sekä lähettävässä että vastaanottavissa organisaatioissa.

Luovutuskiellon vaikutukset lähetteeseen ja hoitopalautteeseen

Kansalainen voi kieltää lähete- tai hoitopalautetietojensa luovuttamisen. Kielto voi kohdistua käyntikertaan tai palvelunantajaan. Tämä estää tietojen luovuttamisen Potilastiedon arkistosta myös toiselle hoitoon osallistuvalle osapuolelle.  

Kantaan asetettu luovutuskielto ei kuitenkaan automaattisesti estä hoitoon osallistuvia osapuolia välittämästä lähetteitä ja hoitopalautteita lähetejärjestelmien kautta, jotta potilaan hoitoon tarvittava tieto on hoitavien tahojen saatavilla. Hoitotietoja ei tule lähetejärjestelmissäkään luovuttaa potilaan tietämättä.

Ottamassa käyttöön Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuutta?