Kanta-palvelujen hyödyt näkyvät jokaiselle suomalaiselle

Kanta-palvelujen hyödyt näkyvät jokaiselle suomalaiselle

Kanta-palvelujen avulla potilas- ja asiakastiedot liikkuvat sujuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten välillä. OmaKanta on kansalaisen näkymä omiin tietoihin.

Sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa potilastiedot tallennetaan Kanta-palveluihin, jolloin tiedot ovat käytössä ajantasaisesti kaikkialla Suomessa. Jatkossa myös kaikki sosiaalihuollon tiedot tallennetaan Kantaan. 

Potilasturvallisuutta ja tiedolla johtamista

Kun potilastiedot liikkuvat sujuvasti terveydenhuollon yksiköiden välillä, ammattilaisilla on käytössään ajantasainen tieto potilaan hoitamiseksi. Näin Kanta-palvelut parantavat osaltaan potilasturvallisuutta ja hoidon laatua. Sosiaalihuollossa tietojen liikkuminen helpottaa asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamista.

Kanta-palvelut ja digitaalisuus luovat pohjaa myös tiedolla johtamiselle sekä anonymisoidun datan tutkimuskäytölle. Kun potilas- ja asiakastiedot arkistoidaan yhteen paikkaan, voidaan tietoa hyödyntää palvelujen suunnittelussa, ohjauksessa ja seurannassa.

Kanta-palvelut ovat olennainen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria, jota kehitetään yhdessä sote-alan toimijoiden kanssa. Kela julkaisee Kanta-koodit avoimena lähdekoodina.

Uusi asiakastietolaki laajentaa OmaKannan mahdollisuuksia

OmaKanta on kansalaisen näkymä omiin terveystietoihin. Tulevaisuudessa OmaKantaan tulevat näkyviin myös sosiaalipalvelujen käynnit ja tiedot. Lisäksi OmaKanta luo mahdollisuuksia omien hyvinvointi- ja aktiivisuustietojen seurantaan. 

Omatietovarannon avulla OmaKantaan voidaan tallentaa tietoja erilaisista hyvinvointisovelluksista ja -laitteista. Jatkossa kansalainen voi halutessaan tallentaa dataa myös ammattilaisen nähtäväksi. Silloin omasta hyvinvoinnista ja aktiivisuudesta kerätyt tiedot voivat olla taustatietoina esimerkiksi lääkärin vastaanotolla. 

Vuoden 2024 painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisessä korostuvat vuonna 2024 muun muassa sote-organisaatioiden digitalisaation kehittämisen tuki sekä OmaKannan uudistaminen.

Kansallisen Kanta-ratkaisun avulla tiedot ovat käytössä yli hyvinvointialueiden rajojen. Kanta ja muut digitaaliset ratkaisut tukevat ammattilaisten työtä sosiaali- ja terveyskeskuksissa.

Kanta osana sote-organisaation vuosisuunnittelua

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja on tehnyt päätöksen Kanta-palvelun tai toiminnallisuuden käyttöönotosta, tämä ilmoittautuu käyttöönottoon. Ilmoittautuminen on auki jatkuvasti, joten palvelun voi ottaa käyttöön joustavasti oman aikataulun puitteissa. Kela koordinoi ja tukee käyttöönottoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kannattaa vuosisuunnittelussaan ottaa huomioon Kanta-palvelujen käyttöönotot sekä niiden edellyttämät henkilöstön koulutukset ja budjetti.

Kansainvälinen suunnannäyttäjä

Suomi ja Kanta-palvelut toimivat suunnannäyttäjinä sote-tiedonhallinnan kansainvälisessä vertailussa. Suomi oli ensimmäisiä maita, joka otti sähköisen reseptin käyttöönsä. 

Kanta-palvelujen avulla tiedot liikkuvat myös Euroopan maiden välillä. Tällä hetkellä suomalaisella reseptillä voi ostaa lääkkeitä muutamissa EU-maissa. Lisää maita on tulossa vaiheittain. Tulevaisuudessa käyttöön voidaan ottaa eurooppalainen potilastietojen yhteenveto, jonka avulla lääkäri näkee perustiedot potilaasta myös kotimaan ulkopuolella.

Kantaa kehitetään yhteistyöllä

Kanta-palveluja kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyönä. Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään Valviran, Digi- ja väestötietoviraston ja Traficomin kanssa. Ylläpidosta vastaa Kela.

Lisätietoja:

kanta@kanta.fi