Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, johon arkistoidaan potilaan hoidon yhteydessä syntyneet EKG- ja kuvantamistutkimukset.

Kuva-aineistojen arkistointi Kantaan mahdollistaa kuvien saatavuuden valtakunnallisesti sekä yksityisten että julkisten terveydenhuollon organisaatioiden välillä. Terveydenhuollon ammattilainen voi hakea palvelun avulla sekä

 • Kuva-aineistojen arkistoon arkistoitua kuvamateriaalia
 • Potilastiedon arkistoon tallennettuja kuvantamisen asiakirjoja.

Kantaan tallennettu kuva-aineisto ja niihin liittyvät asiakirjat ovat terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä helposti yli organisaatiorajojen, kun potilas on antanut siihen luvan. Jos potilas on kieltänyt tietojensa luovutuksen, ovat kuva-aineistot ainoastaan ne arkistoineen rekisterinpitäjän käytössä.

Terveydenhuollon palvelunantajalla on velvollisuus arkistoida potilaan hoidon ja tutkimuksen yhteydessä syntyneet kuvantamistutkimusten kuva-aineistot Kanta-palveluihin aiemman STM:n asetuksen 1257/2015 (finlex.fi) pohjalta. Radiologian kuva-aineistojen arkistoinnin takaraja on ollut 31.12.2019.

Mitä Kuva-aineistojen arkistoon voi tallentaa? 

Tällä hetkellä Kuva-aineistojen arkistoon voidaan arkistoida EKG- ja kuvantamistutkimuksia. Kaikki arkistoitava kuvamateriaali on oltava DICOM-muodossa. Kuva-aineistojen arkistoon arkistoidut tutkimukset kytkeytyvät Potilastiedon arkistoon tallennettuihin kuvantamisen asiakirjoihin.

Arkistointi tehdään noudattaen seuraavaa prosessia:

 1. Potilastiedon arkistoon tallennetaan tutkimuksen pyyntö ja tutkimusmerkintä sekä mahdollinen lausunto.
 2. Tämän jälkeen varsinainen tutkimus voidaan tallentaa DICOM-muodossa Kuva-aineistojen arkistoon.

Tutkimusnimikkeissä tulee noudattaa THL:n toimenpide- ja tutkimusnimikkeistön mukaisia koodeja.

Radiologian tutkimukset

Kuvantamistutkimuksia, joita voi arkistoida Kuva-aineistojen arkistoon ovat muun muassa

 • natiivitutkimukset
 • suun terveydenhuollon kuvan (pois lukien intraoraalitutkimukset)
 • ultraäänitutkimukset
 • tietokonetomografiatutkimukset
 • magneettitutkimukset.

Radiologian tutkimuksia on voinut arkistoida Kuva-aineistojen arkistoon vuodesta 2018 alkaen.

EKG-tutkimukset

Kuva-aineistojen arkistoon voi arkistoida

 • lepo-EKG tutkimuksen signaalimuotoisena
 • rasitus-EKG:n pdf-raporttina.

EKG-tutkimuksia on voinut arkistoida Kuva-aineistojen arkistoon vuodesta 2021 alkaen. 

Tietosisällöt laajenevat tulevaisuudessa

Kuva-aineistojen arkistoa kehitetään jatkuvasti ja tulevaisuudessa arkistoon tallennettavat sisällöt laajenevat koskemaan myös muun tyyppisiä tutkimuksia.

Kuva-aineistojen arkistoon on tulossa mahdollisuus tallentaa muun muassa

 • näkyvän valon kuvat (silmäpohjakuvat, valokuvat)
 • suun terveydenhuollon intraoraalikuvat
 • seulontatutkimuksien kuvat.

Uusien tietosisältöjen arkistointi Kuva-aineistojen arkistoon toteutetaan vaiheittain. Asiakastietolaissa on esitetty takarajat uusien kuva-aineistojen arkistoinnille Kanta-palveluihin.

Arkistointi helpottaa ammattilaisen työtä

Kuva-aineiston tallentaminen Kantaan

 • mahdollistaa, että vertailukuvat ovat helposti saatavilla yksityisten ja julkisten terveydenhuollon organisaatioiden välillä
 • ennaltaehkäisee päällekkäisiä ja tarpeettomia kuvantamistutkimuksia
 • sujuvoittaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä
 • mahdollistaa potilaan tahdonilmaisujen huomioimisen.

Samalla myös Kuva-aineistojen arkistointivelvoite siirtyy Kelaan. Tämä säästää kustannuksia, kun alueellisista ja paikallisista arkistoista voidaan luopua.

Potilas näkee hoitotiedot Omakannasta

Kun kuvantamistutkimuksiin liittyvät asiakirjat on tallennettu Kantaan, näkee potilas Omakannasta tutkimukseen liittyvän pyynnön, tutkimusmerkinnän ja lausunnon. Tämä auttaa potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa. Kuvat eivät näy Omakannassa potilaalle.

Ottamassa käyttöön Kuva-aineistojen arkistoa?

Tutustu käyttöönoton materiaaleihin.

Kuva-aineiston arkiston käyttäjät

Taulukko: Kuva-aineistojen arkistoa käyttävät terveydenhuollon palvelunantajat
Palvelunantaja Liittymisajankohta
Dextra Lapsettomuusklinikka Oy 6/2022
DokTori Oy 6/2022
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 3/2020
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) 4/2021
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 10/2020
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) 10/2021
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun Sote) 6/2021
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 1/2022
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) 11/2020
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 6/2021
Kompassi Lääkärikeskus Oy 6/2022
Lapin sairaanhoitopiiri 6/2019
Linnan Klinikka Oy 6/2022
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 2/2019
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy 6/2022
Pihlajalinna Oulu Oy 6/2022
Pihlajalinna Seinäjoki Oy 6/2022
Pihlajalinna Terveys Oy 6/2022
Pihlajalinna Turku Oy 6/2022
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 8/2021
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) 9/2018
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 11/2019
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2/2021
Suomen Terveystalo Oy 12/2021
Terveyspalvelu Verso Oy 6/2022
Työterveys Virta Oy 6/2022
YTHS, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr 11/2022

Lue lisää

Sivua päivitetty 1.11.2022