Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, johon arkistoidaan potilaan hoidon yhteydessä syntyneet kuvantamistutkimukset sekä kuviin liittyvät pyynnöt, tutkimusmerkinnät ja -lausunnot.

Tällä hetkellä voidaan arkistoida radiologian nimikkeistön kuvantamistutkimuksia. Palvelun avulla voi arkistoida ja hakea sekä kuva-aineistojen arkistoon tallennettuja kuvantamistutkimuksia että Potilastiedon arkistoon tallennettuja kuvantamisen hoitoasiakirjoja.

Palvelun käyttäjiä ovat kuvantamistutkimuksia tekevät terveydenhuollon organisaatiot sekä tutkimuksia lausuvat ja hyödyntävät organisaatiot, jotka käyttävät palvelua sertifioiduilla järjestelmillä.

Kaikki hyötyvät kuva-aineistojen arkistoinnista

Hyödyt kansalaiselle

 • avaa Omakannan kautta pääsyn kuvantamistutkimuksia koskeviin lausuntoihin, jotka voi myös ladata tai jakaa eteenpäin
 • parantaa tietosuojaa, sillä omien tietojen katsomisen ja jatkokäytön voi myös kieltää
 • auttaa potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa

Hyödyt terveydenhuollon ammattihenkilöstölle

 • mahdollistaa aikaisempien, arkistoon tallennettujen vertailukuvien hakemisen
 • helpottaa uuden kuvantamistutkimuksen tarpeen arviointia kun muualla aikaisemmin tehdyt tutkimukset ovat tiedossa
 • mahdollistaa kuvien laadun ja tulosten tarkastelun yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
 • vähentää manuaalista kirjanpitoa
 • mahdollistaa tahdonilmaisujen huomioimisen

Hyödyt yhteiskunnalle

 • säästää kustannuksia, kun alueellisista ja paikallisista arkistoista voidaan luopua
 • ennaltaehkäisee päällekkäisiä ja turhia kuvantamistutkimuksia
 • mahdollistaa potilasturvallisuuden parantamisen sekä hoitoprosessien kehittämisen
 • parantaa kuva-aineistojen vertailtavuutta sekä kansallisesti ja kansainvälisesti

Kuva-aineiston arkiston käyttäjät

Tällä hetkellä Kuva-aineistojen arkiston tuotantokäytön ovat aloittaneet

 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Lapin sairaanhoitopiiri
 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Lue lisää

Sivua päivitetty 11.05.2020