Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, johon arkistoidaan potilaan hoidon yhteydessä syntyneet EKG- ja kuvantamistutkimukset.

Kun kuva-aineistot tallennetaan Kantaan,

 • vertailukuvat ovat helposti saatavilla yksityisen ja julkisen terveydenhuollon välillä, mikä sujuvoittaa ammattilaisten työtä
 • päällekkäisiltä kuvantamistutkimuksilta vältytään
 • potilas näkee OmaKannasta tutkimukseen liittyvän pyynnön, tutkimusmerkinnän ja lausunnon, mikä parantaa hänen mahdollisuuksiaan osallistua hoitoonsa
 • kuva-aineistojen arkistointivelvoite siirtyy Kelalle, jonka ansiosta alueellisista ja paikallisista arkistoista voidaan luopua.

Terveydenhuollon ammattilainen voi hakea kuva-aineistojen arkiston avulla sekä

 • Kuva-aineistojen arkistoon arkistoitua kuvamateriaalia
 • Potilastiedon arkistoon tallennettuja kuvantamisen asiakirjoja.

Terveydenhuollon palvelunantajalla on velvollisuus arkistoida potilaan hoidon yhteydessä syntyneet kuva-aineistot Kanta-palveluihin aiemman STM:n asetuksen 1257/2015 mukaisesti (finlex.fi) pohjalta. Radiologian kuva-aineistojen arkistoinnin takaraja on ollut 31.12.2019.

Mitä Kuva-aineistojen arkistoon voi tallentaa?

Tällä hetkellä Kuva-aineistojen arkistoon voi arkistoida EKG- ja kuvantamistutkimuksia. Kaikki arkistoitava kuvamateriaali on oltava DICOM-muodossa. Kuva-aineistojen arkistoon arkistoidut tutkimukset kytkeytyvät Potilastiedon arkistoon tallennettuihin kuvantamisen asiakirjoihin.

Arkistointi tehdään noudattaen seuraavaa prosessia:

 1. Potilastiedon arkistoon tallennetaan tutkimuksen pyyntö ja tutkimusmerkintä sekä mahdollinen lausunto.
 2. Tämän jälkeen varsinainen tutkimus voidaan tallentaa DICOM-muodossa Kuva-aineistojen arkistoon.

Tutkimusnimikkeissä pitää käyttää THL:n toimenpide- ja tutkimusnimikkeistön mukaisia koodeja.

Radiologian tutkimukset

Kuvantamistutkimuksia, joita voi arkistoida Kuva-aineistojen arkistoon ovat muun muassa

 • ​​​​​natiiviröntgentutkimukset
 • suun terveydenhuollon röntgenkuvat (intraoraalikuvien arkistointi mahdollista vuonna 2024)
 • ultraäänitutkimukset
 • tietokonetomografiatutkimukset
 • magneettitutkimukset
 • angiografiatutkimukset
 • toimenpideradiologia
 • läpivalaisututkimukset.

Radiologian tutkimuksia on voinut arkistoida Kuva-aineistojen arkistoon vuodesta 2018 alkaen.

EKG-tutkimukset

Kuva-aineistojen arkistoon voi arkistoida

 • lepo-EKG tutkimuksen signaalimuotoisena
 • rasitus-EKG:n pdf-raporttina.

EKG-tutkimuksia on voinut arkistoida Kuva-aineistojen arkistoon vuodesta 2021 alkaen. 

Ostopalveluna tuotetut kuva-aineistot

Kannan ostopalvelun valtuutus sujuvoittaa ostopalveluna tuotettujen kuvantamistutkimusten käsittelyä. Ostopalvelun valtuutuksen avulla   

 • kuvantamispalvelun tuottaja pääsee katselemaan palvelun järjestäjän rekisterissä olevia kuvantamistutkimuksia ja potilasasiakirjoja
 • tuottaja voi tallentaa kuvat ja asiakirjat suoraan järjestäjän rekisteriin, jonne ne lain mukaan kuuluvat.

Ostopalvelun valtuutusta on voinut hyödyntää kuvantamistutkimuksiin vuodesta 2023 alkaen.

Tietosisällöt laajenevat tulevaisuudessa

Kuva-aineistojen arkistoa kehitetään jatkuvasti. Tulevaisuudessa Kuva-aineistojen arkistoon tallennettava sisältö laajenee muun muassa

 • näkyvän valon kuviin (silmäpohjakuvat, valokuvat)
 • suun terveydenhuollon intraoraalikuviin
 • seulontatutkimusten kuviin.

Uusien tietosisältöjen arkistointi Kuva-aineistojen arkistoon toteutetaan vaiheittain. Asiakastietolaissa on esitetty takarajat uusien kuva-aineistojen arkistoinnille Kanta-palveluihin.

Ottamassa käyttöön Kuva-aineistojen arkistoa?

Tutustu käyttöönoton materiaaleihin.

Jos haluat ottaa ostopalvelun valtuutuksen käyttöön kuvantamisessa, tutustu Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönoton ohjeisiin.

Kuva-aineistojen arkistoa käyttävät palvelunantajat

Taulukko: Kuva-aineistojen arkistoa käyttävät julkiset palvelunantajat
Palvelunantaja Liittymispäivämäärä
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 1.1.2023
Etelä-Savon hyvinvointialue 1.1.2023
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 7.6.2022
HUS-yhtymä 14.10.2020
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 1.1.2023
Kainuun hyvinvointialue 1.1.2023
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 1.1.2023
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 1.1.2023
Keski-Suomen hyvinvointialue 1.1.2023
Lapin hyvinvointialue 1.12023
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 1.1.2023
Pirkanmaan hyvinvointialue 1.1.2023
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 1.1.2023
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 1.1.2023
Pohjois-Savon hyvinvointialue 1.1.2023
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 1.1.2023
Taulukko: Kuva-aineistojen arkistoa käyttävät yksityiset palvelunantajat
Palvelunantaja Liittymispäivämäärä
Dextra Lapsettomuusklinikka Oy 18.1.2022
Kompassi Lääkärikeskus Oy 18.1.2022
Linnan Klinikka Oy 18.1.2022
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy 18.1.2022
Pihlajalinna Ikioma Oy 31.1.2023
Pihlajalinna Kainuu Oy 28.12.2023
Pihlajalinna Seppälääkärit Oy 28.12.2023
Pihlajalinna Terveys Oy 18.1.2022
Pohjois-Karjalan Terveyspalvelut Oy 18.1.2022
Suomen Terveystalo Oy 2.12.2020
SYNLAB Suomi Oy 1.12.2023
Työterveys Aalto Oy 15.5.2023

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö sr

21.9.2022
Fimlab Laboratoriot Oy 28.9.2023

Lue lisää

Sivua päivitetty 12.1.2024