Suun terveydenhuollon käyttöönotto

Suun terveydenhuollon käyttöönotto

Potilastiedon arkiston käyttöönottoja on suun terveydenhuollossa tehty tasaisesti vuodesta 2017 alkaen. Suun terveydenhuollon palvelunantajia tukevat käyttöönotoissa omat järjestelmätoimittajat ja kansallisella tasolla Kela.

Monet suun terveydenhuollon palvelunantajat hyödyntävät jo Potilastiedon arkistoa työssään, ja osa laajentaa käyttöä jo sen muihin toiminnallisuuksiin. Osalla toimijoista koko Potilastiedon arkiston käyttöönoton prosessi on puolestaan vielä edessä.

Arkistokäytön laajennus vai ensimmäinen käyttöönotto?

Suun terveydenhuollossa käyttöönotot ovat joko Potilastiedon arkiston käytön laajennuksia tai ensimmäisiä käyttöönottoja.

Käytön laajennus

Osa terveydenhuollon palvelunantajista tuottaa myös suun terveydenhuollon palveluja. Moni näistä palvelunantajista on jo tehnyt Potilastiedon arkiston käyttöönoton muun terveydenhuollon puolella.

Palvelunantajalle, jolla Potilastiedon arkisto on jo käytössä, suun terveydenhuollon tietojen arkistoinnin aloitus tarkoittaa Potilastiedon arkiston käytön laajentamista suun terveydenhuollon tietosisällöillä.

Esimerkiksi julkisessa terveydenhuollossa kaikki palvelunantajat ovat jo liittyneet Potilastiedon arkiston käyttäjiksi, mutta osa organisaatioista ei vielä tallenna arkistoon suun terveydenhuollon tietoja.

Nämä organisaatiot eivät siis tee uutta Potilastiedon arkiston käyttöönottoa, vaan laajentavat Potilastiedon arkiston käyttöä suun terveydenhuollon sisällöillä.

Ensimmäinen käyttöönotto

Kun palvelunantaja tuottaa vain suun terveydenhuollon palveluja, se ottaa Potilastiedon arkiston käyttöön pelkästään suun terveydenhuollon sisällöillä. Tällöin palvelunantaja tekee normaalin Potilastiedon arkiston käyttöönoton.

Potilastiedon arkiston käyttöönottoja on vielä tulossa yksityisen suun terveydenhuollon puolella, jossa toimii paljon pienempiä suun terveydenhuollon alan yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Käyttöönottoprosessi

Potilastiedon arkiston käyttöönotto suun terveydenhuollossa on prosessi, jossa edetään vaiheittain valmistelevien tehtävien hoitamisesta käyttöönottokokeeseen.

Prosessi on suun terveydenhuollon palvelunantajille suurelta osin samanlainen riippumatta siitä, tekeekö palvelunantaja ensimmäisen Potilastiedon arkiston käyttöönoton suun terveydenhuollossa vai laajentaako se Potilastiedon arkiston käyttöä suun terveydenhuollon sisältöihin.

Ensimmäinen käyttöönotto etenee Potilastiedon arkiston käyttöönoton yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Jos kyseessä on käytön laajennus, palvelunantajan tulee huomioida käytön laajennuksen edellyttämät valmistelut.

Käyttöönoton tuki

Potilastietojärjestelmätoimittajat tukevat suun terveydenhuollon palvelunantajia Potilastiedon arkiston käyttöönotoissa ja käytön laajennuksissa. Ole yhteydessä omaan järjestelmätoimittajaasi ja kysy, millaista tukea he tarjoavat.

Myös Kela tukee terveydenhuollon palvelunantajia käyttöönotoissa tarjoamalla koulutustallenteita ja ohjaustunteja käyttöönottajille. Jos tarvitset Kelalta lisätukea, voit ilmoittautua käyttöönottoon tai olla meihin yhteydessä sähköpostitse (kanta@kanta.fi).

Tarkempia tietoja ja ohjeita käyttöönotosta sekä ilmoittautumisesta:

Käyttöönottokoe ja materiaalit

Prosessin päätteeksi tehdään Potilastiedon arkiston käyttöönottokoe ennen käytön aloitusta. Sillä varmistetaan, että 

  • palvelunantaja ja käytössä oleva tietojärjestelmä ovat valmiita Kanta-palvelujen tuotantokäyttöön
  • asiakirjojen arkistointi onnistuu.

Suun terveydenhuollon palvelunantaja tekee käyttöönottokokeen aina riippumatta siitä, onko kyseessä Potilastiedon arkiston ensimmäinen käyttöönotto vai laajennus.

Katso käyttöönottokokeen tarkemmat tiedot ja koemateriaalit Potilastiedon arkiston käyttöönoton sivulta.

Lisätietoja

kanta@kanta.fi

Lue lisää

Sivua päivitetty 26.4.2023