Vanhojen potilastietojen arkistoinnin käyttöönotto

Vanhojen potilastietojen arkistoinnin käyttöönotto

Palvelun käyttöönotto edellyttää, että organisaatio käyttää Potilastiedon arkistoa.

Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelun käyttöönottoprojekti käynnistyy, kun terveydenhuollon toimija

Palvelu voidaan ottaa käyttöön terveydenhuollossa sen jälkeen, kun terveydenhuollon toimija on

  • liittynyt Potilastiedon arkistoon
  • hyväksynyt Palvelukuvauksen ja palauttanut Tekniset tiedot -lomakkeen
  • tuottanut ja testannut määritysten mukaisen aineiston
  • toimittanut määritysten mukaisen aineiston Kanta-palveluille
  • korjannut virheelliset asiakirjat ja palauttanut ne Kanta-palveluille.

Käyttöönotossa tarvittava materiaali

Lisätietoja

Sivua päivitetty 21.02.2022