Coronainformation för professionella

Coronainformation för professionella

På den här sidan hittar du samlad information om THL:s och andra myndigheters anvisningar till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. På sidan finns anvisningar bl.a. om åtgärder vid behandling och bekämpning av coronavirusinfektion samt anvisningar för patientdokumentationer.

THL:s anvisningar till social- och hälsovårdpersonal

På sidan finns anvisningar bl.a. om åtgärder vid behandling och bekämpning av coronavirusinfektion samt anvisningar för patientdokumentationer

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning  av coronavirusläget

SHM ger anvisningar till enheter för boendeservice inom socialvården om hur läkemedelsförsörjningen ska ordnas

Vid enheter för boendeservice inom socialvården är det viktigt att säkerställa en säker läkemedelsbehandling även under coronavirusepidemin. Läkemedelsbehandlingen ska vid dessa enheter i första hand genomföras genom de boendes personliga läkemedel. Vid enheterna kan dock ett begränsat läkemedelsförråd tas i bruk för akuta situationer. 

Användning av Kelain som reservsystem för att göra upp recept under coronaviruspandemin

Kelain-tjänsten kan användas som reservsystem för att göra upp recept under undantagsförhållanden. Då kan läkaren förskriva läkemedel till exempel hemifrån, om hen inte har tillgång till det patientdatasystem som används normalt.

Mer information

Sidan har uppdaterats 07.07.2020