Coronainformation till social- och hälsovården

Coronainformation till social- och hälsovården

På den här sidan finns information till den professionella social- och hälsovårdspersonalen om coronaintyg.

Giltighetstiden för EU:s coronavaccinationsintyg

Enligt EU-förordningen beaktas tillfrisknande från covid-19 i EU:s coronavaccinationsintyg i det fall att personen insjuknar före hen fått en full vaccinationsserie, vilket med de vaccin som används i Finland i praktiken innebär antingen före 1:a eller 2:a vaccinationsdosen. I praktiken kan ett tillfrisknande beaktas i vaccinationsintyget i följande situationer och i den här ordningen:

 • 1 vaccindos + tillfrisknande från covid-19 > antecknas som 1/1 i intyget
 • tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos > antecknas som 1/1 i intyget
 • (1 vaccindos, inget insjuknande > antecknas som 1/2 i intyget )
 • 1 vaccindos + tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos > antecknas som 2/1 i intyget
 • tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos + 1 vaccindos > antecknas som 2/1 i intyget
 • 1 vaccindos + tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos + 1 vaccindos > antecknas som 3/1 i intyget
 • tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos + 1 vaccindos + 1 vaccindos > antecknas som 3/1 i intyget

Om man insjuknat i covid-19 först efter den andra vaccindosen, syns det här inte i intyget. Då står det antingen 2/2 eller 3/3 i vaccinationsintyget, beroende på om personen har fått 2 eller 3 vaccindoser.

​​​​Gör så här om en kund inte ser uppgifter om vaccinationen eller coronaintyget på Mina Kanta-sidor

 1. Kontrollera och instruera kunden att leta efter uppgifterna på rätt ställe på Mina Kanta-sidor.
  1. Uppgifterna om coronaintyg syns i personens egna uppgifter. Kontrollera att personen är inloggad i sina egna uppgifter.
  2. För att ett intyg ska kunna skapas måste uppgifterna om coronavaccinationen finnas i avdelningen Vaccinationer och presenteras enligt vaccinationsskyddet. Uppgifterna om coronatestresultatet ska finnas i avdelningen Laboratorieundersökningar.
  3. Intyget finns i avdelningen Coronaintyg.
  4. Om det är fråga om en situation där vårdnadshavaren är inloggad i sina egna uppgifter och försöker se sitt barns uppgifter, visas uppgifterna på ett annat sätt. I många fall kan vårdnadshavaren ännu inte se uppgifter om sitt barn som är över 10 år.
 2. Berätta för kunden när uppgifterna kan ses på Mina Kanta-sidor med beaktande av din egen organisations arkiveringsrutiner.
  1. Utred läget i din egen organisation i fråga om arkiveringen av vaccinationsuppgifter eller testresultat.  
 3. Om intyget eller uppgifterna inte visas, ska saken först utredas inom organisationen.
  1. Kontrollera att alla uppgifter har registrerats enligt anvisningarna.
  2. Kontrollera om uppgifterna har lagrats i Patientdataarkivet och be vid behov arkivarien om hjälp med att kontrollera läget via Arkivariens användargränssnitt.
 4. Om man inom organisationen inte hittar någon orsak till varför patienten inte ser uppgifterna på Mina Kanta-sidor, hjälper systemleverantören till med att utreda saken och gör vid behov en störningsanmälan till Kanta-tjänsterna.

Patienten ska inte hänvisas att kontakta Kanta-tjänsterna.

EU:s coronaintyg

EU:s coronaintyg består av tre olika intyg:

 • coronavaccinationsintyg,
 • testintyg,
 • intyg om tillfrisknande.

EU:s coronavaccinationsintyg har funnits på Mina Kanta-sidor från och med 22.6. Intyget är en del av EU:s coronaintyg. Testintyget och intyget om tillfrisknande har funnits på Mina Kanta-sidor från och med 14.7. 

Mer information om coronaintyget och dess användning:

EU:s coronaintyg baserar sig på uppgifter som lagrats i Kanta

För att alla EU:s coronaintyg ska kunna tas i bruk ska vaccinationsuppgifter och testresultat som registrerats inom hälso- och sjukvården sparas i Kanta i enlighet med nationella bestämmelser och THL:s registreringsanvisningar.

Coronavaccinationer

För att EU:s coronaintyg ska skapas är det också i fortsättningen väsentligt att vaccinationsuppgifter och testresultat som registrerats inom hälso- och sjukvården sparas i Kanta i enlighet med de nationella specifikationerna och THL:s registreringsanvisningar.

Coronatest

EU:s testintyg finns på Mina Kanta-sidor, när resultatet av ett Covid-19 PCR- eller antigentest har sparats i Kanta enligt THL:s anvisningar. Anvisningarna publiceras så snart som möjligt på THL:s sidor.

Ett negativt testintyg som motsvarar de datainnehåll EU kräver är i kraft 72 timmar från det senaste negativa testresultatet, om medlemslandet godkänner giltighetstiderna enligt rekommendationerna.

Ett intyg om tillfrisknande med innehåll enligt EU-förordningen är i kraft 180 dagar från ett positivt PCR-testresultat. Från och med april 2022 intyget kan skapas från resultatet av ett antigentest sedan början av oktober 2021.

Hälso- och sjukvårdsorganisationerna ska i samarbete med systemleverantören säkerställa att dokument skapas och arkiveras i Kanta utan fördröjning. Det får inte förekomma fördröjningar vid arkiveringen i Kanta. Hälso- och sjukvårdsorganisationer som har kända fördröjningar vid arkiveringen ska meddela kunderna inom sitt område om saken och ge anvisningar om hur man får ett uppdaterat testintyg.

Coronaintyg som ges från hälso- och sjukvården

Om kunden inte använder Mina Kanta-sidor eller om det tekniskt inte lyckas att skapa ett intyg, ska man inom hälso- och sjukvården på begäran ge kunden coronaintyg. Det kan till exempel vara fråga om en minderårig person eller en person som inte har finsk personbeteckning.

Möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonal att skriva ut EU:s coronaintyg

Inom hälso- och sjukvården skrivs EU-coronaintyget ut från patientdatasystemet, som hämtar uppgifterna för intyget från Kanta-tjänsten. En utskrift kan göras för kunder som inte har möjlighet att få intyget från Mina Kanta-sidor. Hälso- och sjukvårdsenheterna ska i första hand säkerställa att gränssnittet mellan patientdatasystemet och Kanta-tjänsten fungerar så att det går att hämta EU-coronaintyg som ska skrivas ut, samt att det går att skriva ut intyget från det patientdatasystem som används.

Institutet för hälsa och välfärd bereder en separat och temporär nationell utskrifts- och registreringstjänst för hälso- och sjukvården. Via tjänsten kan intyg vid behov skrivas ut till en kund, om patientdatasystemet ännu inte stöder hämtning av intyg via Kanta-tjänstens gränssnitt. Tjänsten är temporär – som det nu ser ut kommer EU:s förordning att vara i kraft till 30.6.2023. Tidsplanen för införandet varierar i olika organisationer. Den nationella utskrifts- och registreringstjänsten är i första hand tänkt för aktörer inom den offentliga sektorn som redan har anslutit sig till Kanta. Tjänsten tillhandahålls avgiftsfritt för offentliga aktörer eller för privata aktörer som producerar social- och hälsovårdstjänster för en offentlig aktörs räkning inom den offentliga serviceverksamheten. För privata tjänsteproducenter utreds möjligheten att få rätt att använda den nationella utskrifts- och registreringstjänsten.

​​​​​

Utskrift med hjälp av en tillfällig identifikationskod

För personer som inte har finsk personbeteckning kan man skapa en tillfällig identifikationskod i patientdatasystemet. Också uppgifter som registrerats med en tillfällig identifikationskod lagras i Kanta. För personer som har en tillfällig identifikationskod kan EU:s coronaintyg printas ut endast av den hälso- och sjukvårdsorganisation där kunden vaccinerades och där den tillfälliga identifikationskoden skapades. Intyget printas ut från den temporära nationella utskrifts- och registreringstjänsten eller från patientdatasystemet, om systemet stöder detta i det här skedet. Intyg kan hämtas från Kanta med tillfällig identifikationskod.

THL:s anvisningar till social- och hälsovårdspersonal

THL har sammanställt anvisningar till den professionella social- och hälsovårdspersonalen. På sidan finns anvisningar om bl.a. åtgärder gällande vård och bekämpning av coronainfektion samt anvisningar om registrering av patientuppgifter:

Mer information

Sidan har uppdaterats 12.9.2022