Coronainformation till social- och hälsovården

Coronainformation till social- och hälsovården

Förordningen om EU:s coronaintyg upphör att gälla den 30 juni 2023. I fortsättningen är coronaintyget inte längre gemensamt för EU-länderna. Vid behov kan man fortfarande ta ut intyget i MittKanta.

I regel behövs coronaintyget inte för närvarande då man reser. I vissa länder kan coronaintyg ändå krävas. Resenären ska själv ta reda på hurdana coronarelaterade krav och begränsningar som tillämpas i destinationslandet. Finland kräver inte coronaintyg.

Utskrift av intyg inom hälso- och sjukvården

Den nationella utskrifts- och registreringtjänsten är avgiftsbelagd för både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården från och med den 1 juli 2023. Medborgarna får också i fortsättningen coronaintyg i MittKanta eller hos hälso- och sjukvården.

De tjänstetillhandahållare som inte i sina informationssystem har en sådan strukturerad registreringsplattform som krävs för registrering av vaccinationer eller utskriftsmöjlighet kan på egen bekostnad ta i bruk den nationella utskrifts- och registreringstjänsten genom att köpa den av en informationssystemleverantör som producerar tjänsten. Läs mer i THL:s anvisningar (thl.fi, på finska).

Utred hos din egen organisation vilka de nuvarande registreringsförfarandena är om organisationen har använt den nationella utskrifts- och registreringstjänsten.

​​​​Gör så här om en kund inte ser uppgifter om vaccinationen eller coronaresultatet i MittKanta

 1. Kontrollera och instruera kunden att leta efter uppgifterna på rätt ställe i MittKanta.
  • Uppgifterna om coronaintyg syns i personens egna uppgifter. Kontrollera att personen är inloggad i sina egna uppgifter.
  • För att ett intyg ska kunna skapas måste uppgifterna om coronavaccinationen finnas i avdelningen Vaccinationer och presenteras enligt vaccinationsskyddet. Uppgifterna om coronatestresultatet ska finnas i avdelningen Laboratorieundersökningar.
  • Intyget finns i avdelningen Coronaintyg.
  • Om det är fråga om en situation där vårdnadshavaren är inloggad i sina egna uppgifter och försöker se sitt barns uppgifter, visas uppgifterna på ett annat sätt. I många fall kan vårdnadshavaren ännu inte se uppgifter om sitt barn som är över 10 år.
 2. Berätta för kunden när uppgifterna kan ses i MittKanta med beaktande av din egen organisations arkiveringsrutiner.
  • Utred läget i din egen organisation i fråga om arkiveringen av vaccinationsuppgifter eller testresultat.  
 3. Om intyget eller uppgifterna inte visas, ska saken först utredas inom organisationen.
  • Kontrollera att alla uppgifter har registrerats enligt anvisningarna.
  • Kontrollera om uppgifterna har lagrats i Patientdataarkivet och be vid behov arkivarien om hjälp med att kontrollera läget via Arkivariens användargränssnitt.
 4. Om man inom organisationen inte hittar någon orsak till varför patienten inte ser uppgifterna i MittKanta, hjälper systemleverantören till med att utreda saken och gör vid behov en störningsanmälan till Kanta-tjänsterna.

Patienten ska inte hänvisas att kontakta Kanta-tjänsterna.

Coronavaccinationer

För att coronaintygen ska skapas är det också i fortsättningen väsentligt att vaccinationsuppgifter och testresultat som registrerats inom hälso- och sjukvården sparas i Kanta-tjänsterna i enlighet med de nationella specifikationerna och THL:s registreringsanvisningar. THL:s dokumentationsanvisningar för coronavaccinationer ändrades hösten 2023.

Mer information om coronaintyget och användningen av intyget:

Coronatest

Testintygen finns i MittKanta, när resultatet av ett Covid-19 PCR- eller antigentest har sparats i Kanta-tjänsterna enligt THL:s anvisningar. Anvisningarna publiceras så snart som möjligt på THL:s sidor.

Sidan har uppdaterats 2.4.2024