Coronainformation för professionella

Coronainformation för professionella

Coronaepidemin inverkar på Kanta-utvecklingen under 2021.

Coronavaccinationer

Dokumentation av coronavaccinationer

Det är viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt dokumentationen av vaccinationer nu när man vaccinerar befolkningen mot coronaviruset. För att det digitala vaccinationsintyget ska kunna tas i bruk måste det säkerställas att man inom hälso- och sjukvården lagrar vaccinationsuppgifterna på ett enhetligt sätt i Kanta.
 

Inom social- och hälsovården måste man försäkra sig om att man använder en systemversion som är tillräcklig för att vaccinationsuppgifter ska kunna dokumenteras och sparas på ett enhetligt sätt. För att möjliggöra detta har social- och hälsovårdsministeriet tagit fram två lösningsalternativ:

  1. Ändringar måste göras i det patientdatasystem som hälso- och sjukvården använder eller
  2. hälso- och sjukvårdsorganisationen tar i bruk en särskild applikation som är ansluten till Kanta-tjänsterna för lagringen av vaccinationsuppgifter.

Avsikten är att få vaccinationsintyget i bruk så fort som möjligt. FPA stöder social- och hälsovårdsaktörerna vid införandet och testningen av systemen och tar kontakt med alla hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

Vaccinationsuppgifter lagras i Kanta på olika sätt från patientdatasystemen

Vaccinationsuppgifterna är tillgängliga som sådana för coronavaccinationsintyget bara om uppgifterna dokumenteras med en sådan version av patientdatasystemet som stöder informationsinnehåll enligt 2016 års specifikationer.

Strukturerad dokumentation har varit frivillig för systemen i tidigare specifikationsversioner. Därför lagrar en del patientdatasystem inte vaccinationsuppgifter i Kanta med tillräckligt informationsinnehåll eller i tillräckligt strukturerad form, även om den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården har dokumenterat alla behövliga vaccinationsuppgifter i systemet.

När uppgifter lagras i Kanta i strukturerad form enligt en tidigare specifikationsversion, är bara en del av de uppgifter som behövs för coronavaccinationsintyget tillgängliga. Om vaccinationsuppgifterna endast lagras i textform i Kanta kan de inte utnyttjas för coronavaccinationsintyget.

THL:s anvisningar till social- och hälsovårdpersonal

På sidan finns anvisningar bl.a. om åtgärder vid behandling och bekämpning av coronavirusinfektion samt anvisningar för patientdokumentationer

Användning av Kelain som reservsystem för att göra upp recept under coronaviruspandemin

Kelain-tjänsten kan användas som reservsystem för att göra upp recept under undantagsförhållanden. Då kan läkaren förskriva läkemedel till exempel hemifrån, om hen inte har tillgång till det patientdatasystem som används normalt.

Mer information

Sidan har uppdaterats 02.03.2021