Ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollolle koronaviruksesta

Ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollolle koronaviruksesta

Tältä sivulta löydät koottua tietoa STM:n, THL:n ja muiden viranomaisten antamista ohjeista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sivulla on ohjeita mm. koronainfektion hoitoon ja torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä ohjeet potilaskirjauksiin.

THL:n ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

THL on koonnut ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sivulta löytyy ohjeita mm. koronainfektion hoitoon ja torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä ohjeet potilaskirjauksiin:

Sosiaali-  ja tervesministeriön antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa

Lääkehuollon järjestäminen ja lääkejakelu

Lääkehoitoa tulee toteuttaa sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä ensisijaisesti kunkin asukkaan henkilökohtaisilla lääkkeillä. Yksiköissä voidaan kuitenkin ottaa käyttöön rajattu lääkevarasto akuuttitilanteita varten.

STM on päättänyt toimenpiteistä, joiden tavoitteena on varmistaa lääkevalmisteiden riittävyys ja lääkejakeluketjun toimivuus Suomessa poikkeusoloissa. 

Kelaimen käyttö lääkemääräysten laatimisen varajärjestelmänä

Kelain-palvelua voidaan käyttää varajärjestelmänä lääkemääräysten laatimiseen poikkeusolojen aikana. Lääkäri voi määrätä reseptejä Kelaimen avulla esimerkiksi kotoa käsin, jos hänellä ei ole pääsyä normaalisti käyttämäänsä potilastietojärjestelmään.

Apteekkiasiointia varmistetaan poikkeusmenettelyillä

Pandemiatilanteen liikkumisrajoitusten vuoksi apteekkiasiointi on hankaloitunut tietyillä väestöryhmillä. Myös poikkeustilanteessa ensisijaisia asiointitapoja ovat puolesta-asiointi ja etämyynti. Jos normaalit asiointivaihtoehdot eivät kuitenkaan ole mahdollisia, asiakas voidaan pandemiatilanteessa poikkeuksellisesti tunnistaa puhelimitse lääkkeen toimittamiseksi. Tunnistamistapaa voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa apteekki toimittaa lääkkeen noutolokeroon tai järjestää lääkkeen kotiinkuljetuksen. Poikkeustilanteessa apteekkarin on varmistuttava siitä, että lääkitysturvallisuus ei vaarannu. Poikkeavat ohjeet ovat voimassa pandemia-ajan.

Fimea on antanut apteekeille tarkemmat puhelinasioinnin ohjeet.

Lisätietoa

Sivua päivitetty 18.05.2020