Koronatietoa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Koronatietoa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Koronaepidemia vaikuttaa vuoden 2021 Kanta-kehittämiseen.

Tältä sivulta löytyy tietoa koronatodistuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

EU:n koronatodistus

EU:n koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta:

 • todistus koronarokotuksesta,
 • todistus koronatestituloksesta,
 • todistus sairastetusta koronavirustaudista.

EU:n koronarokotustodistus on saatavilla Omakannasta 22.6. alkaen. Todistus on osa EU:n koronatodistusta. Testitulostodistus ja todistus sairastetusta koronasta tulevat Omakantaan heinäkuun puolivälissä.

Rokotustodistukset tulevat kansalaisille näkyviin vaiheittain sitä mukaa, kun rokotustietoja korjataan takautuvasti ja rokotukset edistyvät.

Lisätietoja EU:n koronatodistuksesta ja sen käytöstä:

EU:n koronatodistus perustuu Kantaan tallennettuun tietoon

Jotta kaikki EU:n koronatodistukset voidaan ottaa käyttöön, on terveydenhuollossa kirjatut rokotustiedot ja testitulokset tallennettava Kantaan kansallisten määritysten ja THL:n kirjaamisohjeiden mukaisesti.

Koronarokotukset

Rokotusten kirjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota nyt, kun väestöä rokotetaan koronavirusta vastaan. Jotta koronarokotustodistus voidaan ottaa käyttöön, on varmistettava, että rokotustiedot tallennetaan terveydenhuollossa yhdenmukaisesti Kantaan:

Kevään aikana järjestelmätoimittajat ovat tehneet korjauksia niihin rokotustietoihin, jotka eivät ole olleet riittävän rakenteisessa muodossa. Tällä hetkellä yli 90 prosentille rokotetuista voidaan jo muodostaa koronarokotustodistus. Joiltain alueilta tiedot tulevat Omakantaan osittain viiveellä myös kesän aikana, joten rokotustodistukset eivät vielä näy aivan kaikille rokotetuille henkilöille. Jatkossa todistus on saatavilla Omakannasta viimeistään 5 vuorokauden kuluessa rokotuksesta. Lisätietoja:

Koronatestit

EU:n testitulostodistus on saatavissa Omakannasta, kun tehdyn Covid-19 PCR- tai antigeeninäytteen tulos on tallennettu Kantaan THL:n antamien ohjeiden mukaan. Ohjeet julkaistaan pikimmiten THL:n sivuilla.

EU:n vaatimia tietosisältöjä vastaava negatiivinen testitodistus on voimassa viimeisimmästä negatiivisesta PCR-näytetuloksesta 72 tuntia ja antigeeninäytetuloksesta 48 tuntia.

EU-tietosisältöinen todistus sairastetusta koronavirustaudista on voimassa positiivisesta PCR-näytetuloksesta 180 päivää. Todistusta ei voi muodostaa antigeenitestin tuloksesta.

Terveydenhuollon organisaatioiden tulee varmistaa asiakirjojen muodostuminen ja viiveetön arkistoituminen Kantaan yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Arkistointiviiveitä Kantaan ei saa olla. Terveydenhuollon organisaatioiden, joilla on tiedossa olevia arkistointiviiveitä, tulee tiedottaa alueensa asiakkaita ja ohjeistaa ajantasaisen testitodistuksen saamisessa.

Toimi näin, jos asiakkaalla ei näy tietoja rokotuksesta tai koronatestituloksesta eikä koronatodistusta näy Omakannassa

 1. Varmista ja ohjeista, että asiakas etsii tietoja Omakannasta oikeasta paikasta.
  1. Koronarokotuksen tiedot tulee löytyä Rokotukset-osiosta rokotussuojan mukaisella esitystavalla, jotta todistus voidaan muodostaa.
   Koronatestituloksen tiedot tulee löytyä Laboratoriotutkimukset-osiosta.
  2. Todistus löytyy Koronatodistus-osiosta. 
 2. Kerro asiakkaalle, milloin tiedot ovat nähtävissä Omakannassa huomioiden oman organisaatiosi arkistointikäytäntö. 
  1. Selvitä oman organisaatiosi tilanne rokotustietojen tai testitulosten arkistoinnissa ja mahdollisissa takautuvissa korjauksissa. 
 3. Jos todistusta tai tietoja ei näy, asiaa selvitetään ensin organisaation sisäisesti. 
  1. Varmista, että kaikki tiedot on kirjattu ohjeiden mukaisesti. 
  2. Tarkista, onko tiedot tallennettu Potilastiedon arkistoon ja pyydä tarvittaessa apua arkistonhoitajalta, joka voi tarkistaa tilanteen Arkistonhoitajan käyttöliittymällä
 4. Jos organisaatiossa ei selviä syytä sille, miksi tiedot eivät näy potilaalle Omakannassa, järjestelmätoimittaja auttaa asian selvittämisessä ja tekee tarvittaessa häiriöilmoituksen Kanta-palveluille.

Potilasta ei tule ohjata ottamaan yhteyttä Kanta-palveluihin.

Terveydenhuollosta annettavat rokotustodistukset

Jos asiakas ei käytä Omakantaa tai todistuksen muodostuminen ei teknisesti onnistu, tulee pyydettäessä asiakkaalle antaa rokotustodistus terveydenhuollosta. Vaihtoehtoja Omakannan rokotustodistukselle ovat:

 • organisaation oma dokumentti
 • rokotusnäkymän/tietojen tulostaminen potilastietojärjestelmästä
 • asiakkaan oma rokotuskortti
 • WHO:n keltainen kortti.

Terveydenhuollon ammattilaisen mahdollisuus tulostaa EU:n koronatodistus

Terveydenhuollon ammattilaiset saavat käyttöönsä kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun, jolla varmistetaan EU:n koronatodistuksen saatavuus myös niille henkilöille, jotka eivät käytä Omakanta-palvelua. Käyttöönoton aikataulu vaihtelee organisaatiokohtaisesti. Kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun käyttäjinä ovat lähtökohtaisesti sellaiset julkisten palveluiden toimijatahot, jotka ovat jo liittyneet Kantaan. Palvelu tarjotaan maksuttomana palveluna julkisille toimijoille tai julkisen toimijan puolesta SOTE-palveluita tuottavalle yksityiselle toimijalle julkisessa palvelutoiminnassa. Yksityisille palveluntuottajille selvitetään mahdollisuutta saada käyttöoikeus Kansalliseen tulostus- ja kirjaamispalveluun.

THL:n ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

THL on koonnut ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sivulta löytyy ohjeita mm. koronainfektion hoitoon ja torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä ohjeet potilaskirjauksiin:

Lisätietoja

Sivua päivitetty 23.06.2021