Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotto

Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotto

Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotto edellyttää, että sitä käytetään sertifioiduilla A-luokan järjestelmillä ja että Potilastiedon arkisto on jo otettu käyttöön.

Kuva-aineistojen arkistointi on tällä hetkellä mahdollista radiologian ja EKG-tietosisällöillä. Lisätietoja palvelusta:

Valmistaudu käyttöönottoon

Ennen kuin Kuva-aineistojen arkisto voidaan ottaa käyttöön, tulee terveydenhuollon toimijan

Järjestelmävaatimukset

Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotto edellyttää, että sitä käytetään sertifioiduilla A-luokan järjestelmillä. Vaatimus koskee varsinaisia kuvantamisen järjestelmiä (PACS, RIS, katselin) sekä järjestelmiä, joissa muodostetaan ja tallennetaan kuvantamisen asiakirjat ja palvelutapahtuma (potilastietojärjestelmä tai RIS-järjestelmä).

Järjestelmätoimittajan on rekisteröitävä tietojärjestelmä Valviran ylläpitämään tietojärjestelmien rekisteriin ennen kuin Kuva-aineistojen arkisto voidaan ottaa käyttöön kyseisellä järjestelmällä.

Käyttöönottoprojektin sisältö ja kesto vaihtelevat sen mukaan, mikä on terveydenhuollon toimijan käytössä olevan kuvantamisen järjestelmäkokonaisuuden tekninen valmius ja järjestelmien sertifiointien tilanne.

Osana sertifiointia on Kuva-aineistojen arkistoon teknisesti liittyvien järjestelmien läpäistävä Kelan yhteistestaus. Myös potilastieto- tai RIS-järjestelmiltä voidaan vaatia muutostestaus, jotta voidaan varmistaa, että kuvantamisen asiakirjojen muutoshallinta toimii yhteen Kuva-aineistojen arkiston kanssa.

Tukea käyttöönottoon

Kela tukee terveydenhuollon toimijoita Kanta-palvelujen ja toiminnallisuuksien käyttöönotoissa. Koulutustallenteet tarjoavat kattavasti tietoa Kuva-aineistojen arkistosta ja sen käyttöönotosta.

Käyttöönottoprosessi

Kuva-aineistojen arkiston tuotantokäyttö voidaan aloittaa, kun terveydenhuollon toimija on

  1. ilmoittautunut käyttöönottoon
  2. toimittanut Kelaan tarvittavat taustadokumentit
  3. tehnyt palvelun hallinnollisen käyttöönoton ja hyväksynyt palvelukuvauksen Ekstranetissä
  4. tehnyt tekniset valmistelut ja avannut tarvittavat tietoliikenneyhteydet
  5. suorittanut käyttöönottokokeen.

Ilmoittaudu käyttöönottoon

Palvelua käyttöönottava terveydenhuollon toimija tutustuu yleisiin Kanta-palvelujen käytön laajennusta koskeviin ohjeisiin ja ilmoittautuu käyttöönottoon.

Toimita taustadokumentit Kelaan

Kun terveydenhuollon toimija on ilmoittautunut käyttöönottoon, tulee tämän toimittaa Kelaan tarvittavat taustadokumentit (taustatiedot ja vapaamuotoinen arkkitehtuurikuvaus). Taustadokumentit toimivat pohjana käyttöönoton suunnittelulle.

Toimet Kanta Ekstranetissä

Palvelun hallinnollinen käyttöönotto tehdään Kanta Ekstranetissä viimeistään kuukausi ennen käyttöönottokoetta.

Ekstranetissä palvelunantaja 

Lisätietoja asioinnista Ekstranetissä: 

Tietoliikenneyhteydet ja tekniset valmistelut

Palvelun käyttöönoton yhteydessä asiakas ilmoittaa, minkä teknisen liityntäpisteen tai pisteiden kautta tämä käyttää palvelua. Jos käyttöön tulee kokonaan uusi liityntäpiste, täytyy se ensin perustaa.

Muutoksista tulee aina ilmoittaa myös Kelaan:

Osana teknisiä valmisteluita asiakkaan tulee toimittaa Kelaan Tekniset tiedot -lomake (pdf) viimeistään kuukausi ennen käyttöönottokoetta.

Lisätietoja teknisistä valmisteluista:

Käyttöönottokoe

Ennen Kuva-aineistojen arkiston tuotantokäytön aloitusta tehdään käyttöönottokoe. Käyttöönottokoepäivä sovitaan Kelan ja muiden kokeessa tarvittavien osapuolten kanssa. Raportti onnistuneesta kokeesta toimitetaan Kelaan.

Yhteydenotot

Lue lisää

Sivua päivitetty 5.4.2023