Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuuden käyttöönotto

Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuuden käyttöönotto

Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuuden käyttöönotto edellyttää, että terveydenhuollon palvelunantaja on liittynyt Potilastiedon arkistoon. Lisäksi palvelunantajan käyttämässä potilastietojärjestelmässä pitää olla valmius lähete- ja hoitopalautenäkymien tallennukseen.

Potilastiedon arkiston Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuus helpottaa hoitotietojen saatavuutta eri terveydenhuollon organisaatioiden välillä. Toiminnallisuuden myötä myös lähetteet ja hoitopalautteet näkyvät kansalaiselle OmaKannassa.

Vaatimukset potilastietojärjestelmälle

Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuus voidaan ottaa käyttöön tietojärjestelmillä, jotka ovat läpäisseet yhteistestauksen. Voit tarkistaa organisaationne käyttämän potilastietojärjestelmän tilanteen Potilastiedon arkiston yhteistestausten tilanne -sivulta.

Käyttöönottoprosessi

  1. Terveydenhuollon palvelunantaja selvittää järjestelmätoimittajansa kanssa, onko toiminnallisuus mahdollista ottaa käyttöön ja mitä tehtäviä se vaatii.
  2. Terveydenhuollon palvelunantaja ilmoittautuu halutessaan käyttöönottoon Kelan kansallista tukea varten (ilmoittautuminen on vapaaehtoista).
  3. Järjestelmätoimittaja voi tehdä käyttöönottokokeen yhdessä terveydenhuollon palvelunantajan edustajan kanssa.

Käyttöönottokoe

Käyttöönottokoe pitää tehdä silloin, kun Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuus otetaan tietojärjestelmässä käyttöön ensimmäistä kertaa. Kokeen tekeminen on suositeltavaa myös muulloin, vaikka sitä ei edellytettäisikään.

Kokeessa käydään läpi ennalta määritetty testitapaus, jonka avulla varmistetaan tekninen toimivuus ja ongelmaton tuotantokäyttöön siirtyminen.

Käyttöönottokokeen voi suorittaa koko lähete-hoitopalaute-prosessin osalta, jolloin kokeeseen osallistuu kaksi terveydenhuollon palvelunantajaa: lähettäjä ja vastaanottaja. Jos toiminnallisuuden käyttöönotto on ajankohtaista vain lähetteen osalta, voidaan käyttöönottokokeessa tehdä vain lähetteen arkistoitumisen testaus.

Järjestelmätoimittaja tekee käyttöönottokokeen yhdessä terveydenhuollon palvelunantajan edustajien kanssa. Osapuolet sopivat keskenään kokeen ajankohdasta.

Onnistuneesta kokeesta toimitetaan Kelalle kokeen jälkeen raportti.

Toiminnallisuuden tuotantokäytön voi aloittaa onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.

Yhteydenotot

Käyttöönottoon tai yhteistestaukseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Lue lisää