Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto

Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto

Henkilö voi kieltää terveydenhuoltoa ottamasta yhteyttä, jos tiedon toissijaisessa käytössä tehdään häntä koskeva merkittävä löydös.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyneitä tietoja käytetään toissijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen, Findatan, luvalla esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen. Tietoja käytetään siten, ettei henkilöä voida suoraan tunnistaa.

Tällaisesta aineistosta on mahdollista saada selville merkittävää tietoa, joka voi vaikuttaa asiakkaan terveyteen tai hänelle annettavaan hoitoon.

Kuinka toimitaan, jos merkittävä löydös tehdään?

  • Tutkija ilmoittaa löydöksestä Findatalle.
  • Findata selvittää, ketä henkilöä asia koskee.
  • Findata ilmoittaa löydöksen tiedot eteenpäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, jossa asian merkitys henkilön terveyteen ja hoitoon arvioidaan.
  • Jos tieto arvioidaan merkitykselliseksi, se toimitetaan henkilön hoidosta vastaavalle hyvinvointialueelle. 

Kun tieto saapuu hyvinvointialueelle, asiasta vastaavan ammattilaisen pitää tarkistaa potilastietojärjestelmästä, onko henkilö, jota asia koskee, asettanut yhteydenottokieltoa. Jos henkilöllä on kielto, häneen ei saa olla yhteydessä ja kertoa löydöksestä sekä sen edellyttämistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä.

Yhteydenottokiellon asettaminen

Kielto on mahdollista tehdä Omakannassa keväällä 2024 ja hyvinvointialueen terveydenhuollossa sitten, kun kieltotoiminnallisuus on otettu käyttöön. Jokainen hyvinvointialue määrittelee itse oman toimintamallinsa kieltojen vastaanottamiseen ja kirjaamiseen.

Jos asiakas haluaa tehdä kyseisen kiellon, ammattilaisen täytyy tarkistaa, miten kielto merkitään omalla hyvinvointialueella.

Yhteydenottokielto on voimassa toistaiseksi. Kiellon voi perua, kun asioi julkisessa terveydenhuollossa tai OmaKannassa.

Yhteydenottokielto ei estä tietojen käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa. Jos haluaa vaikuttaa omien tietojensa käyttöön toissijaisissa tarkoituksissa, kuten tieteellisessä tutkimuksessa, lisää aiheesta voi lukea Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta

Lue lisää