Valmistelevat tehtävät

Valmistelevat tehtävät

Jotta Kanta-palvelujen käyttöönotto sujuisi organisaatiossa mahdollisimman hyvin, tulee valmisteluun ryhtyä hyvissä ajoin. Tämä kannattaa aloittaa tutustumalla palveluista koottuun materiaaliin.

Keskeiset tiedonlähteet Kanta-palvelujen käyttöönottoa valmisteltaessa ovat:

Käyttöönoton edellytykset

Kanta-palvelujen tuotantokäytön aloittaminen edellyttää käyttöönottavalta organisaatiolta:

  • tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjen vaatimukset on toteutettu, kuten tietoturvasuunnitelma päivitetty
  • käytössä on sertifioitu järjestelmä, jolla Kanta-palvelua tullaan käyttämään
  • valtakunnallisesti yhdenmukaiset toimintamallit on otettu käyttöön
  • henkilökunta on koulutettu
  • palvelun käyttöönottoon liittyvät hallinnolliset toimenpiteet on tehty
  • tuotannonaikaisista toimintamalleista (kuten toiminta häiriötilanteissa) on sovittu.

Tarkempaa tietoa käyttöönottoon valmistelevista tehtävistä löydät tämän sivun alisivuilta.

Lue lisää

Sivua päivitetty 16.5.2022