Keskeisten terveystietojen käyttöönotto

Keskeisten terveystietojen käyttöönotto

Keskeisten terveystietojen yhteenvetotiedot muodostuvat rakenteisesti kirjatuista tiedoista. Yhteenvetotietojen muodostuminen edellyttää, että tiedot kirjataan potilastietojärjestelmän versiolla, joka tukee vuoden 2016 tai 2023 määrittelyjen mukaisia tietosisältöjä.

Palvelun käyttöönottoprojekti käynnistyy siten, että terveydenhuollon toimija

  • sopii oman projektin toimeenpanosta ja tehtävistä järjestelmätoimittajansa kanssa. Järjestelmien määrittelyversion tasonnoston tilanne on nähtävillä yhteistestauksen sivulta.
  • ottaa yhteyttä Kelaan, osoitteeseen kanta@kanta.fi, käyttöönottokokeen sopimiseksi.

Keskeisten terveystietojen yhteenvedon näyttäminen potilastietojärjestelmässä yhteenvetotietojen pohjalta on mahdollista, kun

  • potilastietojärjestelmä on sertifioitu vuoden 2016 tai 2023 määrittelyjen mukaisten tietosisältöjen tallennukseen ja hakuun 
  • terveydenhuollon toimija on tehnyt käyttöönottokokeen onnistuneesti.

Huomioitavaa on, että määrittelyjen vanhemmalla (ns. 2014-vaiheistuksen mukaisella) versiolla kirjatuista tiedoista voi olla yhteenvetotietoina käytettävissä vain osa aineistoista. Niitä ovat osa riskitiedoista, diagnooseista ja rokotteista. Muut määrittelyjen aikaisemmalla versiolla kirjatut aineistot eivät ole yhteenvetotietoina käytettävissä.

Käyttöönotossa tarvittava materiaali

Lisätietoja

Sivua päivitetty 18.12.2023